Guide

To operativsystemer på én maskin

Introduksjon

Introduksjon

Vi har tidligere gjennomgått tvillingoppstart med ulike kombinasjoner av Windows XP, Vista og Ubuntu, men nå har både Windows 7 og Ubuntu 10.04 blitt lansert. Vi beskriver nå hvordan tvillingoppstart fungerer for også disse versjonene.

En del av den nye gjennomgangen ligner en del på det vi tidligere har beskrevet, men noe er annerledes. Blant annet er prosedyren rundt reinstallasjon av GRUB annerledes i Ubuntu 10.04 enn hva den var i Ubuntu 7.04.

Vær oppmerksom på at det finnes flere måter å gjøre dette på enn det denne guiden gjennomgår, men vi beskriver konkrete alternativer.

Hvorfor tvillingoppstart?

Den viktigste grunnen til tvillingoppstart er å få tilgang til to systemer på samme PC. Et annet alternativ er virtualisering, men da blir ytelsen gjerne svakere.

Blant ulempene med dualboot er at det tar mye plass på harddisken, i tillegg til at systemene ikke kan startes opp samtidig.

VIKTIG: Sørg for å ta sikkerhetskopi av viktig data før du eventuelt setter i gang med å installere et nytt operativsystem i tillegg til det som allerede er på plass. Selv om fremgangsmåten i utgangspunktet er ganske sikker, kan det alltid skje uhell.