Tek.no

Guide

Testoppsett, Blekkskrivere

Stefan Nordbø Halck
5 Juli 2002 13:15

Skriverne vi tester er satt opp så nært opptil slik forbrukeren vil gjøre det, ved å følge de anvisninger som produsenten har oppgitt i veiledningene.

Testmaskinene vi benytter oss av:

  • 20. oktober 2004: Vi har byttet ut den bærbare testmaskinen vår med en nyere bærbar maskin. Bærbar pc: Windows XP Pro (SP2) på Intel Pentium III (1 GHz), 256 Mb RAM, USB 1.1 og 2.0, trådløst nettverk erstattes av Bærbar pc: Windows XP Pro (SP2) på Intel Pentium M 1,5 GHz, 1 Gb RAM, USB 2.0, Gigabit-Ethernet, trådløst nettverk (802.11a/b/g-standard), IrDa, Firewire og Bluetooth. Vi benytter en USB1.1-hub for å simulere USB1.1-hastighet der det kan nødvendig å måle hastighetsforskjeller mellom USB1.1 og USB2.0. Stasjonær PC: Windows XP Pro (SP2) på AMD Duron (1.8 GHz), 1 Gb RAM, USB 1.1 og USB 2.0, trådløst nettverk (802.11b-standard).

Generelle programmer benyttet i testene: MS Word 2000/Word XP, SM OpenOffice 1.1.2, Adobe Acrobat Reader 5.0 og MS Internet Explorer 6.0. Ellers benytter vi oss av den programvare som produsentene leverer med sine skrivere, da dette er den programvare de fleste forbrukere vil velge for utskrift.

De nyeste versjoner av produsentenes skriverdrivere og programvare benyttes der det er mulig å få tak i/installere disse. Ellers benyttes driver/programvare som følger med skriverne.

Følgende utskriftstyper blir foretatt i testene: sort/hvitt tekst, nettside, raster-diagram og fotografier. Dette for å få en bredde i testmaterialet som er representativt for det forbrukere vil foreta. Det er også kjørt flere utskrifter på hver type for å øke sannsynligheten for at testresultatene blir riktige. (Detaljert oppsett av utskriftstypene).

Det er viktig å understreke at vurdering av kvalitet vanskelig kan baseres på noe annet enn subjektive vurderinger. I tillegg vil vurdering av kvalitet på fotoutskriftene eller lesbarheten på tekstsidene variere med hva som er foretrukket. Vi har derimot erfaring med dette og sammenligner mange utskrifter samtidig. Dette gjør at vi føler oss trygge på å kunne gi kvalitetsvurderinger på utskrifter fra de skriverne vi tester.

Varighet: Vi har ingen mulighet til å teste varigheten på fotoutskrifter. Der det blir aktuelt benytter vi oss av resultater fra Wilhelm Imaging Research, et nettsted som blant annet tester varighet på utskrifter. Dette er forøvrig resultatene mange produsenter baserer sine offisielle tall på.

Uttømmende tester av blekkkapasitet på skriverne blir vanskelig å gjennomføre i praksis. Utfordringen ligger i å definere ”vanlig bruk” og i å simulere dette i de korte periodene vi har skrivere til testing. Vi benytter derfor de tall som produsentene eller tredjepart oppgir.

I testene benyttes produsentenes originale blekkpatroner/-tanker. Dette for å redusere antall variabler i testene, slik at vi unngår feil knyttet til blekkpatroner/-tanker.

  • Detaljert oppsett av utskriftstypene:
  • Tekst, 12 siders dokument: Skrevet ut rent sort/hvitt tekstdokument fra Word, 12 sider, ca. 2.200 tegn per. Skrevet ut med ”kladd”, ”standard” og ”høy”-kvalitet innstilling i drivere. Dette for å få et inntrykk av forskjellene ved de ulike innstillingene. Tid målt fra man trykker ”skriv ut” i Word/OpenOffice. Utskrift kjørt 2 ganger per kvalitet. Tider for 1. utskrift, påfølgende tid per side og sider per minutt noteres. Et avrundet gjennomsnitt av tidene benyttes. Benyttet papir for laserskrivere og kopimaskiner. Man får kjøpt papir laget spesielt for blekksskrivere, men det vanligste er papir for kopimaskiner og laserskrivere (tonermaskiner). Tekst, 2 siders dokument: Skrevet ut rent sort/hvitt tekstdokument fra Word, 2 sider, ca. 2.200 tegn per side. Hensikten med en 2-siders test er å sjekke om oppstartstiden endrer seg noe: Et mindre dokument tar kortere tid å behandle enn et større dokument. Dessuten skrives det ofte ut en- eller to-siders dokumenter. Skrevet ut med ”kladd”, ”standard” og ”høy”-kvalitet innstilling i drivere for å se på variasjonene i kvalitet. Tid målt fra man trykker ”skriv ut” i Word/OpenOffice. Utskrift kjørt 2 ganger per kvalitet, tider for 1. utskrift og påfølgende side noteres. Et avrundet gjennomsnitt av tidene benyttes. Benyttet papir for kopimaskiner og laserskrivere (tonermaskiner). Nettsider: Skrevet ut fra nettsted: 2 sider blandet tekst og bilder/bannere, sort/hvitt og farger. Skrevet ut med ”standard”-kvalitet innstillinger i driveren. Tid målt fra man trykker ”skriv ut” i nettleseren. 2 utskrifter på papir for laserskrivere og kopimaskiner (tonermaskiner). Gjennomsnittet av tidene benyttes. Raster-diagram: Benyttet Akamera.nos testark. Skrevet ut med ”standard” og ”høy”-kvalitet innstilling i driveren. Tid målt fra ”skriv ut” trykkes i det programmet som benyttes. Gjennomsnittstider benyttes. Utskrifter på 2 ulike kvaliteter: Beste kvalitets fotopapir fra produsent og vanlig kopi/laser-papir. Foto: Brukt flere høyoppløselige bilder med ulike fargesammensetninger/kontraster for å teste fotoutskriftshastighet/kvalitet. Det er ikke foretatt redigering av bildene på forhånd. Bilder benyttet: ”akershus_kveld.jpg”, ”ansikt.jpg”, ”blomster_rød_gul.jpg”, ”hovedkort.jpg”, ”seiling.jpg”, "sort_hvitt.jpg" og ”vinter_kveld.jpg.” (originalene vi benyttet i testene). Skrevet ut i 10x15- og A4-format (kantløse utskrifter for begge formater). Skrevet ut med ”høy”-kvalitet i driverinnstillingene eller benyttet medfølgende programvares tilsvarende "høyeste"-kvalitet innstilling. Tid målt fra ”skriv ut” trykkes i det programmet som benyttes til fotografiet er ferdig skrevet ut. Disse deles så inn i "oppstartstid (tid fra man trykker "skriv ut" til utskrift faktisk starter) og tiden fra utskrift faktisk starter til utskrift er fullført. Gjennomsnittstiden av utskriftene i hvert format refereres i testen. Utskrifter av hvert bilde på beste kvalitets fotopapir fra aktuelle produsent.
annonse

Les også