Tek.no

Guide

Gjenoppretting eller sletting av filer

23 Juni 2006 12:55

Innledning

Denne guiden handler om filer som av ulike årsaker skaper problemer – vi kommer med flere forslag som kan løse problemet.

Følgende problemstillinger er aktuelle:

  • Filer som av en eller annen grunn er blitt slettet, men som du gjerne ønsker å gjenopprette.
  • Filer som i utgangspunktet ikke lar seg slette.
  • Vi har også egen side for gjenoppretting av bilder.

Vi kommer både med forslag om konkrete tiltak som du kan prøve for å løse problemet, og vi viser til en rekke programmer som kan brukes til denne typen oppgaver, dersom ikke et aktuelt tiltak virker. Det optimale er at du slipper å installere enda et program som du kanskje ikke kommer til å bruke så ofte ellers.

Vi gir også tips om kriseløsninger, som riktignok er ganske dyre, men som er et alternativ for gjenoppretting av viktige filer når du har prøvd andre metoder.

Les også