Guide"Mobilpraten"

Ta "mobilpraten" med barna dine

Her er noen regler som bør gjelde når barn bruker mobilen.

Innledning

Smurfebær! Snapchat! SMS-mobbing!

Hvorvidt du skjelver i buksene av disse ordene kommer muligens an på om du har full eller null kontroll på hvordan barna dine bruker mobilen. Mange foreldre – kanskje de aller fleste – vet godt hvor mye barna bruker sin mobiltelefon, og hva de bruker den til. Heldigvis. Likevel har det også blitt mange hensyn å ta for deg som forelder de siste par årene når det gjelder mobilbruk.

Både Barnevakten.no og Telenor.no anbefaler å ta "mobilpraten" med barna. Hva denne praten bør inneholde kan imidlertid variere ut fra barnets alder, modenhet, vennekrets og omgivelser. I denne guiden vil vi komme med noen tips til foreldre, basert på gjeldende råd og vår kjennskap til hvordan barn bruker mobiltelefonen i 2013.

Hopp til: Velg abonnement/kontantkortSosiale medier og SMS-mobbingKamerabruk og kommunikasjon

Andre tider nå

Tidligere ble det anbefalt at barn ikke burde få sin egen mobil før de var minst 10 år. Denne grensen er langt på vei utvisket nå, for det finnes alltids et unntak eller et godt argument som kan trekkes frem; For eksempel at alle de andre andreklassingene allerede har mobil, eller at skilsmissebarn bør ha muligheten til å kontakte begge foreldre sine til enhver tid. Eller at barna må ha mobil på skoleveien i tilfelle noe skulle skje.

Foto: iStockPhoto

Før var det nesten utelukkende snakk om å begrense utgiftene for barnas abonnement eller kontantkort. Nå er det både surfing, apper, "in-app purchases", mobilbetaling, sosiale medier, mobiltilbehør og deksler, samt "fanboys" og mye annet å ta hensyn til.

Har sønnen din "feil" mobiltelefon på ungdomsskolen i dag står han etter sigende i fare for å bli mobbet av medelever. Datteren din kan bli parkert på sidelinjen hvis hun ikke spiller det samme mobilspillet som veninnene sine. Selv om det garantert er lokale forskjeller og ulik praksis fra skole til skole, og fra vennegjeng til vennegjeng, er det utvilsomt mer å tenke over ved å gi barn tilgang til en mobiltelefon i 2013, sammenlignet med for bare et par år siden.