Tek.no

Guide

Fargestyring

Frode Slettum
27 Sept 2007 04:00

Man skal ikke ha jobbet så lenge med bilder i digitale bildebehandlingsprogrammer før man forstår at man må lære seg litt om fargemodell, fargeområder og fargeprofiler. De fleste har sikkert vært gjennom en runde der fargene i utskrift eller i bildene man laster opp til et nettsted, ikke er til å kjenne igjen i forhold til hva man ser på skjermen.

Vi skal ta en titt på begreper og metoder for å sjonglere med farger slik at det endelige resultatet er mest mulig forutsigbart.

Fargene i et bilde kan se forskjellige ut på ulike skjermer. De kan også avvike mye fra hvordan de ser ut på skjermen i forhold til hvordan de ser ut når du skriver ut bildet med en skriver.

Fargemodell

For å beskrive farger bruker vi fargemodeller. Det vil si at vi for eksempel beskriver en farge som skal trykkes ved hjelp av hvor mye vi bruker av trykkfargene Cyan, Magenta, Yellow (gul) og K (svart). En såkalt CMYK-fargemodell. En annen fargemodell er R,G,B hhv. Red, Green og Blue. Sistnevnte modell benyttes på alle enheter som bruker lys til å definere farger. Dataskjermer og projektorer. En tredje modell som etter hvert kan bli aktuelt for flere å sette seg inn i, er Lab. Der L står for Lightness og a og b står for fargeinformasjon.

Fargeområde

En variant av en fargemodell er fargeområde. Innenfor CMYK og RGB har vi flere fargeområder.

I RGB har vi for eksempel Prophoto RGB Adobe RGB og og sRGB. I rekkefølge inneholder disse fargeområdene færre og færre farger. Disse fargeområdene definerer farger ved ulike verdier for R, G og B. En lys blåfarge kan for eksempel defineres som R:123, G:159 og B:231. Hvis et program ikke vet hvilket fargeområde disse verdiene skal leses i, vil avviket mellom fargene være uakseptabelt store.

Eksempelet viser avvik mellom de ulike fargeområdene. Fargen ble laget i Adobe RGB.

Ved å tildele profilen sRGB fikk vi en smule avvik (!). Avviket ble enda større da vi tildelte profilen ProPhotoRGB.

Fargene ble konvert til sRGB og satt sammen til ett dokument. Fortsatt i sRGB.

Alle enheter fungerer også i hvert sitt fargeområde i forhold til hva de er i stand til å reprodusere. Dette er noe som kan skape en del hodebry. Hvis du for eksempel arbeider mye i ProPhoto RGB, kan du maks forvente å få gjengitt Adobe RGB på skjermen (!). Og selv da har du en høykvalitetsskjerm til titusener av kroner. Når det gjelder utskrift kan det være problemer begge veier. Du kan se færre farger enn bildeinformasjonen tilsier at det er, men like fullt færre farger enn utskriftsenheten er i stand til å produsere.

Når vi arbeider i Photoshop leser programmet alle farger ut fra numeriske verdier. Ettersom de numeriske verdiene ikke reproduserer absolutte farger, vil ulike programmer, eventuelt oppsett, gjengi fargene feil. Det vil si at dersom selve fargeområdet som er valgt er feil i forhold til hva et bilde er ment for, vil Photoshop gjengi fargene feil.

Beholde konsistente farger, Fargestyring

Et fargstyrt system oversetter farger ved hjelp av fargeprofiler. En fargeprofil er en matematisk beskrivelse av enheters fargeområde

Kalibrert skjerm

Første bud for å gjengi fargene korrekt er å ha en kalibrert skjerm. Å kalibrere en skjerm vil si å finne avvik i forhold til en standard fargeprofil og korrigere for avviket. Det er mulig å komme nært ved hjelp av visuelle kalibratorer (for eksempel Adobe Gamma), men det er absolutt å anbefale å benytte en kalibrator som leser skjermens farger og gir en fargeprofil som passer til din skjerm.

Angi fargeinnstillinger i Photoshop

Neste skritt er å sette opp et fornuftig fargeområde i Photoshop. Vi snakker da om et standard arbeidsområde som skal passe til det generelle arbeidet. Her anbefaler man gjerne Adobe RGB 1998. Dette er et stort fargeområde som i liten grad kan skape problemer. Det er likevel verdt å merke seg at hvis man vil vise bilder man har justert i dette fargeområdet på internett, vil fargene gjerne fremstå som svært blasse i forhold til hvordan du ser dem når du ser bildet i Photoshop, Bridge eller andre programmer som støtter fargestyring.

Programvare som ikke støtter fargestyring er som regel satt opp til å formode at bilder bruker fargeområdet sRGB.

Du bør derfor konvertere bildet fra Adobe RGB (1998) til sRGB før du legger bildet ut på internett.

Opprett eller hent profiler for enheter i arbeidsflyten.

Photoshop benytter ICC-profiler. Dette er profiler som er standardisert av ”International Color Consortium”. Fargeprofiler blir gjerne installert i forbindelse med installasjon av skriver. I tillegg kan man laste ned fargeprofiler for ulike papirtyper til ulike skrivere fra de ulike papirprodusentene. Skal bildene sendes til trykk, bør trykkeriet kunne levere en ICC-profil. (Den siste forberedelsen til trykking bør man som uerfaren overlate til trykkeriet, men man bør få profilen slik at man kan se hva man kan forvente.)

Hvor setter jeg fargeinnstillingen?

Menyvalg: Edit > Color Settings…

Konvertere til profil, Convert to Profile

Menyvalg: Edit > Convert to Profile…

Photoshop endrer fargeområde. Programmet tilstreber å beholde fargene visuelt, men endrer numerisk verdi.

Tildel Profil, Assign Profile

Menyvalg: Edit > Assign Profile

Photoshop endrer fargeområde, men beholder den numeriske verdien. Noe som kan føre til stor endring i fargene visuelt.

Proof Setup

Menyvalg: View > Proof Setup.

Her kan man velge ulike profiler i menyene eller klikke “Custom” og bla seg fram til, eller legge inn profiler. Dette må ikke forveksles med fargestyringen for øvrig. Man endrer ikke profil!. Proof Setup tilstreber å vise hvordan bildet vil ta seg ut i ulike media. Photoshop forsøker å gi en mest mulig korrekt forhåndsvisning.

Lykke til!

Denne artikkelen er hentet fra Fotopia.no. Gjengitt med tillatelse.

annonse

Les også