Guide

Forskjellen på kompaktkamera og speilrefleks

Bildekvalitet dreier seg om mer enn oppløsning. Fargeoppløsning, følsomhet, densitet (tetthet) og filtype som bildene lagres i, innvirker på det ferdige resultatet.
Nedenfor listes opp punkter som vil hjelpe deg å oppklare forskjellene:

Bildebrikkens (CCD) utførelse og egenskaper

Den vesentligste forskjellen på SLR og kompaktkamera er at i SLR-kamera ligger bildebrikken i totalt mørke før eksponeringen, brikken er "energifri" siden lyset ikke slipper til. Dermed slipper vi problemer med overstråling, slep og digital støy. Og da kan brikkens følsomhet settes større enn i et kompaktkamera, hvor bildebrikken hele tiden er eksponert for lys.

Resultatet er at i et SLR-kamera kan følsomheten (ISO-verdien) settes høyere, og for lave ISO-verdier med minimal støy tåler også bildene en høyere grad av interpolering. Se vår guide om interpolering.

I et digitalt kompaktkamera har brikken som regel 8 bits oppløsning per farge, rød, grønn og blå. Dvs 2^8=256 nivåer for hver farge, tilsammen 24 bits fargenivåer (8x3) som tilsvarer ca. 16,7 mill. farger, eller 2^24. Bildebrikken i et speilreflekskamera har som regel 12 bits fargeoppløsning, noe som tilsvarer 36 bits farger, dvs. flere milliarder fargenyanser. og resultatet er at bildet blir renere, spesielt i de vanskelige skyggepartiene.

En ulempe med SLR-kamera, er at bildebrikken av og til må rengjøres for støv. Kamerahuset må da sendes inn til importør for rengjøring.

Densitet (tetthet)

Innledningsvis ble densitet nevnt. Verdien for densitet gir oss en pekepinn for hvor mørke motiver som kan fotograferes, mens vi fremdeles kan skille detaljer. Densitet er uttrykt som Dmax. Dette er en "het" verdi som ofte diskuteres i forbindelse med skannere og digitale kamera. Dmax er ofte ikke oppgitt, men den antas å være høyere for digitale SLR enn for kompaktkamera. Kameras ISO-verdi er en indikasjon for hvor høy Dmax verdien er. Tallet for Dmax-verdien er logaritmisk, dvs. at om verdien økes fra 1 til 2, så øker følsomheten 10 ganger (i dette tilfellet). Dmax kan også uttrykkes som dynamisk område.
Den nye, populære Nikon D100 speilreflekskamera har en følsomhet som kan presses opp til ISO6400, hvilket indikerer at Dmax-verdien er høy, dvs. det dynamiske området er stort.

Lagringsformat (filformat)

Kompaktkameraer komprimerer ofte bildefilene i .jpg-format. I digitale SLR-kamera kan du også velge å lagre i .RAW-format. Dette er et format som lagrer all bildeinformasjon fra CCD-en, i motsetning til bildeformatene .jpg og .tif. Formatet .jpg og .tif lagrer 24 bits bildeinformasjon, mens .RAW-formatet gir full bildeinformasjon fra CCD, dvs. 30 evt. 36 bits informasjon (SLR).

Søker

Med et kompaktkamera ser du det ferdige bildet gjennom en optisk søker som virker paralellt med det bildet du ser på LCD-skjermen. På grunn av såkalt parallaksefeil, vil du ikke alltid se det samme bildet i den optiske søkeren som på bildebrikken (LCD), spesielt på nært hold.

Men på digital SLR-kamera, ser du bildet som faller på CCD-brikken. Du er i stand til å kontrollere såvel fokus som lysmåler.
Dette kan være nødvendig når man fotograferer næropptak og macro. LCD-skjermen får du først brukt etter at du har tatt bildet!

Tilleggsutstyr

Har du speilrefleks, kan du velge å vrake i tilleggsobjektiver. Foreløpig er det en begrensning hva gjelder vidvinkel- og fisheyeobjektiver. Det har med et spesielt problem å gjøre, noe som du kan lese mer om HER. Se avsnittet om digital SLR.

Noen få kompaktkamera har imidlertid mulighet for tilslutning av vidvinkel- og teleforsats. Forsatsobjektivene, eller konvertere som de ofte kalles, kan imidlertid ikke sammenlignes med ekte vidvinkel- og teleobjektiver når det gjelder bildekvalitet.

Oppsummering

Forskjellen på digitale kompaktkamera og digitale speilreflekskamera er i teorien ganske stor. Men med mindre du er avhengig av de spesielle egenskapene som digital SLR er alene om, vil et kompaktkamera med dagens kvalitet være mer enn godt nok for deg som hobbyfotograf.

Nedenfor vises forskjellen på CCD-ens størrelse på kompaktkamera og speilreflekskamera. Analog film er også med i sammenlikningen. Til høyre sees brikkene i tilnærmet naturlig størrelse, under har vi forstørret dette kraftig for lettere å illustrere forskjellen. Som dere ser er brikkene på kompaktkameraer svært små i forhold til brikkene på speilreflekskameraer.

Les også
Speilrefleks eller kompaktkamera?
annonse