GuideFra arkivet – Fargerom

Digitale farger er ikke så enkelt som du tror

Dette må du vite om sRGB, AdobeRGB, og hvordan tall blir til farger

Oversikt

I denne guiden vil vi ta for oss fargerom, hva det er og hvorfor det er et viktig tema å vite litt om når man tar digitale bilder.

Synlig bevis på mangler ved sRGB: mange nyanser mangler

Konseptet fargerom trenger vi når vi skal forstå fargemulighetene til et digitalt bilde. Fargene i motivene vi fotograferer ønsker vi naturligvis å reprodusere på en god måte; først på pc-skjermen, og deretter på trykk. Skal fotografiet rammes inn og henges opp midt i stua, er det greit at det faktisk ligner på det originale motivet – i hvert fall til en viss grad.

Da er vi nødt til å ha et fargerom som kan vise oss hvilke nyanser som går tapt, for eksempel hvilke sterke farger vi ikke klarer å gjengi med blekk.

En god analogi er som følger: En maler kan ikke benytte seg av andre farger enn de han eller hun har klart å blande sammen på paletten. Da er alle fargene på paletten det som utgjør fargerommet, fordi den innehar alle mulige blandinger og variasjoner som er mulig å gjenskape på lerretet.

Størrelsen på fargerommet er altså av stor betydning, og hovedregelen sier at det må være stort nok, da det kan bli komplikasjoner med både for små, og for store fargerom. Dette skal vi komme tilbake til litt senere.

Fra lite til stort

I bildet nedenfor sammenligner vi tre forskjellige fargerom, det største: ProPhoto RGB (hvitt trådnett), mellomste: Adobe RGB (rødt trådnett) og minste: sRGB (heldekkende varierende farge):

Fargerom visualisert. Brukt med tillatelse fra drycreekphoto.com

Av bildet ser vi at ProPhoto RGB har flere fargenyanser enn Adobe RGB som igjen har flere enn sRGB, rett og slett fordi de(t) er større. Det viktige å få med seg nå, er at vi kan visualisere størrelsen i tre dimensjoner for å få et inntrykk av hva og hvor stort et fargerom er.

Det som er gjort over er å plotte fargerommene i det såkalte LAB-fargerommet. Det beskriver farger ved tre verdier: L, A og B, der L står for lysstyrke og representeres vertikalt fra 0 til 100, mens A og B henholdsvis står for grønn/magenta og blå/gul. Totalt sett kan det representere alle tenkelige fargenyanser.

LAB-fargerommet visualisert i tre dimensjoner

Hvis vi begynner nederst, altså der "Lightness" er lik null, gjengir fargerommet det som skal være helt svart.

Når vi så beveger oss oppover i vilkårlig retning vil vi møte på alle mulige kombinasjoner av farger – helt til vi kommer til kanten av fargerommet, eller overflaten som på figuren over.

På denne grensen ligger de sterkeste fargene dette bestemte fargerommet kan vise. Det vil derfor ikke være mulig å gjenskape alle fargene som ligger utenfor.

Ingen ubehagelige overraskelser

Alle disse fargene, om noen, må derfor forskyves innover til de kommer innenfor fargerommets grenser. Denne forskyvningen kan gjøres på forskjellige måter, og inngår i fargestyring (engelsk: "color management") som er knyttet tett opp til fargerom.

Dette gjøres vanligvis ved å enten forskyve alle fargene (også de inni fargerommet) innover slik at ingen havner utenfor området, eller kun forskyve de som har havnet utenfor til de mest nærliggende innenfor. Når vi bruker fargerom på denne måten har vi kontroll på resultatet og får ingen ekle overraskelser, eller bortkastede utskrifter.

Det nøyaktig et fargerom gjør, er å knytte sammen tallverdiene (som beskriver pikslene) med de faktiske fargene. Det er altså en lettere abstrakt matematisk modell.
Med denne informasjonen er vi klare til å hoppe videre til neste side, der vi dykker dypere inn teorien bak, og nødvendigheten av fargerom»

Dette er en gjenpublisering, til glede for nye lesere.