Dette bør du vite om den nyeste generasjonen trådløse nett

802.11ac Wave 2 – hva er det? Vi går gjennom teknologien i de nyeste trådløse ruterne.

Det har skjedd mye siden de første trådløse aksesspunktene kom på markedet på slutten av 90-tallet. Nå tar vi det nesten for gitt at det er trådløst nett overalt hvor vi ferdes, og det store antallet enheter som skal ha tilgang til nettet samtidig gjør at det stilles helt andre krav nå enn det gjorde for få år siden.

802.11ac er den viktigste trådløse standarden nå, og det har gått rundt tre år siden teknologien ble introdusert. Nå kommer det en ny bølge med trådløse rutere og aksesspunkter som benytter en ny versjon av 802.11ac som har fått navnet 802.11ac Wave 2.

Wave 2 betyr enda høyere ytelse, og at aksesspunktene klarer å takle mange samtidige trådløse enheter bedre enn tidligere. I denne artikkelen skal vi se på noen av de nye teknologien som kommer i Wave 2-produktene som nå er på full fart på vei ut i markedet.

Netgear Nighthawk X8 er en av de trådløse ruterne som nå støtter Wave 2.

Blant de nye produktene som benytter Wave 2 er den nye hjemmesentralen fra Altibox, samt Netgear Nighthawk X4S – som vi kommer med en test av senere.

Et lite tilbakeblikk

Moderne trådløse rutere og aksesspunkter opererer vanligvis i to ulike frekvensbånd: 2,4 GHz og 5 GHz. De nyeste har gjerne også to 5 GHz-bånd.

Da 802.11n kom i 2009 var maks hastighet på typisk 450 Mbit/s – i praksis fikk du en del lavere. I desember 2013 kom 802.11ac, og det var en virkelig stor oppgradering. Øvre hastighet var 1300 Mbit/s – altså 1,3 gigabit per sekund (Gbit/s). For 802.11ac-aksesspunkter med tre frekvensbånd gikk hastighetene helt opp til 3,2 Gbit/s: 600 Mbit/s på 2,4 GHz-båndet og 1300 Mbit/s på hver av de to 5 GHz-båndene (600+1300+1300=3200). Trådløse rutere med støtte for 3,2 Gbit/s har gjerne betegnelsen AC3200. 801.22ac opererer kun på 5 GHz, så er det 802.11n som brukes i 2,4 GHz-båndet.

De nyeste aksesspunktene med støtte for 802.11.ac Wave 2 støtter hastigheter på 3466 Mbit/s på 5 GHz-båndet. De produktene vi har sett i dag har imidlertid maks 2166 Mbit/s på to 5 GHz-bånd og 1000 Mbit/s på 2,4 GHz – altså totalt 5332 Mbit/s. Disse går ofte under samlebetegnelsen AC5300. 802.11ac-standarden spesifiserer hastigheter opp til 6,93 Gbit/s, så her er det mulighet for ytterligere hastighetsøkninger i fremtidige produkter.

Hvilke hastigheter du faktisk får avhenger av flere ting, blant annet hvor mange antenner aksesspunktet har – som igjen avgjør hvor mange samtidige datastrømmer som kan sendes.

I teorien skal 802.11ac Wave 2 være raskere enn vanlig kablet Ethernet, som typisk stopper på 1 Gbit/s. Men det er i teorien – i praksis er det mye som påvirker den faktiske ytelsen du får i trådløse nettverk, og du kan i beste fall håpe på å oppnå 400-600 Mbit/s per tilkoblede enhet selv med de nyeste aksesspunktene.

Dette er hva som i grove trekk er nytt i Wave 2 av 802.11ac:

  • Kanalbredde på opptil 160 MHz
  • Inntil fire samtidige datastrømmer (mot tre tidligere)
  • MU-MIMO

Vi skal forklare nærmere hva dette innebærer.

Øker bredden på kanalene

Selv om vi sier at et trådløst aksesspunkt opererer på for eksempel 5 GHz, så er ikke frekvensen nøyaktig 5 GHz. Vi snakker i stedet om et frekvensområde som radiosenderen i aksesspunktet, PC-en eller mobiltelefonen din sender i. Hvert av frekvensbåndene aksesspunktet støtter blir delt opp i en rekke kanaler. For eksempel har man i Europa kanalene 1-13 i 2,4 GHz-båndet.

Denne illustrasjonen viser noen av kanalene som brukes av 802.11ac. Når kanalbredden øker til 40, 80 eller 160 MHz, vil mer av frekvensressursene brukes.

Kanalene overlapper hverandre litt, og hvor mye de overlapper hverandre avhenger av kanalbredden. Dette er noe du kan sette opp i innstillingsmenyene til aksesspunktet eller den trådløse ruteren din – eller la aksesspunktet styre automatisk. Bredere kanaler betyr at du bruker mer av frekvensressursene til å overføre data – noe som igjen betyr at mengden data øker. Det blir litt som å øke antall filer på en motorvei. Ulempen er nettopp det at du bruker mer av frekvensressursene, og hvis det er mange andre trådløse aksesspunkter i nærheten kan de forstyrre hverandre.

Med 802.11n ble maksimal kanalbredde økt fra 20 MHz til 40 MHz. I 802.11ac ble dette igjen økt til 80 MHz.

Med Wave 2 er kanalbredden økt ytterligere, og det har blitt mulig med 160 MHz brede kanaler.

Benytter du 160 MHz brede kanaler i stedet for 40 MHz, betyr det i praksis at du firedobler mengden data som kan overføres samtidig.

Som mange sikkert kjenner til, øker hastigheten på trådløse dataoverføringer jo høyere frekvensen er. Det er årsaken til at du får mye høyere hastigheter når du kobler deg til på 5 GHz fremfor 2,4 GHz. Ved å både øke frekvensen fra 2,4 til 5 GHz og øke kanalbredden fra 40 til 160 MHz, kan man oppnå en ganske formidabel ytelsesøkning.

Her får du vite mer om sammenhengen mellom frekvens og bølgelengde » (Tek Ekstra)

Fire samtidige datastrømmer – per frekvensbånd

Hvorfor har moderne trådløse rutere, som Asus RT-AC5300 på bildet, så mange antenner? Årsaken er at de bruker såkalt MIMO-teknologi for å sende mange samtidige datastrømmer på samme frekvens, og på den måten øke ytelsen.

Alle nyere aksesspunkter og trådløse rutere støtter det som kalles MIMO – Multiple Input, Multiple Output. Dette er en teknologi som utnytter et fenomen som kalles multipath, som innebærer at når et radiosignal sendes ut så vil det reflekteres fra tak, vegger og ulike gjenstander og deretter komme til mottakerantennen fra flere ulike retninger og vinkler. Siden signalet reflekteres fra ulike objekter vil det kunne ankomme antennen i mottakeren på litt ulike tidspunkter. Dette kan forårsake interferens og dårligere ytelse. Men forskerne har klart å utnytte multipath til noe positivt i stedet – nemlig å øke ytelsen til trådløse nett, i stedet for å lage problemer.

MIMO øker ytelsen ved å bruke flere smarte sendere og mottakere – og antenner – og kombinerer flere datastrømmer som kommer fra ulike retninger og til ulike tidspunkter.

I praksis fungerer det ved at signalet som sendes blir delt opp i flere datastrømmer som sendes fra hver sin antenne – men på samme frekvens. Hvis de oppsplittede signalene ankommer mottakerantennen på litt forskjellig måte slik at mottakeren kan skille dem fra hverandre (signalene har ulik «signatur»), kan mottakerenheten klare å lese signalene som flere parallelle datastrømmer. Dermed har man klart å utnytte multipath-effekten til å sende mer enn én datastrøm av gangen, uten å måtte sende på ulike frekvenser.

802.11n- og 802.11ac-aksesspunkter frem til i dag har støttet maks tre samtidige datastrømmer, det vil si at de har hatt seks antenner – tre for å sende og tre for å motta (omtales gjerne som 3x3).

Med Wave 2 er det nå mulig med inntil fire datastrømmer (omtales som 4x4). Det betyr 25 prosent høyere overføringshastighet.

MU-MIMO

Inntil nå har trådløse aksesspunkter brukt SU-MIMO – Single User-MIMO. Som vi har forklart bruker denne teknologien mange antenner for å sende og motta, men til tross for alle antennene snakker aksesspunktet bare med én enhet av gangen.

Det betyr at hver enhet i nettet ditt må vente på tur før den kan sende eller motta data. Hvis det er veldig mange enheter i nettet ditt, kan det hende at aksesspunktet rett og slett slipper opp for tid – og dermed vil ytelsen til alle enhetene i nettet synke.

Wave 2 gir støtte for MU-MIMO – Multi User-MIMO. Dette er en videreutvikling av MIMO som gjør at aksesspunktet kan sende og motta data til flere enheter samtidig.

Slik forklarer nettverksleverandøren Xirrus forskjellen på SU-MIMO og MU-MIMO. Det øverste aksesspunktet har en 4x4-antennekonfigurasjon, men kommuniserer med en 1x1-klient. Dermed er det tre datastrømmer som «går til spille» før aksesspunktet går videre til neste klient. Det nederste aksesspunktet har en 4x4-antennekonfigurasjon og kommuniserer med fire 1x1-klienter samtidig.

Med den «gamle» SU-MIMO-løsningen vil hver av datastrømmene fra senderen gå til én og én enhet. For å få full ytelse må mottakeren ha den samme antennekonfigurasjonen som senderen. Har senderen for eksempel tre antenner og mottakeren bare én, vil overføringshastigheten mellom de to enhetene bli som om begge parter hadde én antenne. Det betyr at du «kaster bort» kapasitet fra to av senderantennene siden de andre mottakerne må vente på tur.

MU-MIMO gjør det mulig å splitte signalet over flere antenner, som i SU-MIMO – men så la hver datastrøm gå til ulike mottakere. Har du et aksesspunkt med 4x4 antenner (4 for sending og 4 for mottak), og den ene mottakeren har 2x2-antenner vil aksesspunktet dermed kunne kommunisere med ytterligere én 2x2-klient, eventuelt to 1x1-klienter.

MU-MIMO avhenger av en annen teknologi som finnes i nye trådløse rutere og aksesspunkter, nemlig beamforming. Enkelt fortalt er beamforming en måte for aksesspunktet å finne ut omtrent hvor klienten den kommuniserer med befinner seg, og så retningsbestemme signalet (i stedet for å sende like kraftig i alle retninger).

MU-MIMO bruker beamforming for å rette signalet mot enheten som skal motta det. For eksempel er datastrømmen merket gult i eksempelet rettet mot klienten merket «User 3», mens de to andre datastrømmene går til de to andre brukerne.

For at MU-MIMO skal fungere kreves det at både sender og mottaker støtter teknologien. Foreløpig er det langt fra alle som gjør det, men enkelte av de nyeste mobiltelefon-toppmodellene gjør det. For eksempel støtter både Samsung Galaxy S7 og Sony Xperia Z5 2x2 MU-MIMO – det vil si at de kan sende og motta to datastrømmer samtidig.

Xirrus har et whitepaper som forklarer blant annet SU-MIMO og MU-MIMO her, for de som vil ha mer informasjon.

Nok et triks: Pakk dataene tettere

I tillegg til de tre tingene vi har nevnt, benytter mange nye trådløse rutere og aksesspunkter også en fjerde metode for å øke hastighetene: 1024-QAM. Dette er ikke en del av 802.11ac-standarden, men noe enkelte produsenter av brikkesett som brukes i aksesspunkter har introdusert. Mange av de nye Wave 2-produktene støtter det.

Så hva er egentlig 1024-QAM? Før vi går inn på det, trengs det litt bakgrunnsinformasjon.

Data overføres som nuller og ettall (bits) ved å modulere radiosignalet fra aksesspunktet. Det finnes flere måter å modulere på. Man kan for eksempel endre frekvensen i radiosignalet litt (frekvensmodulasjon), endre amplituden – altså høyden på radiobølgene (amplitudemodulasjon) eller forskyve radiosignalet litt for å avgjøre om det er en null eller ett ettall som skal overføres (fasemodulasjon).

Innenfor wifi brukes gjerne det som kalles kvadratur-amplitudemodulasjon (QAM), som er en avansert modulasjonsmetode der det benyttes en kombinasjon av fase- og amplitudemodulasjon av radiosignalet. Ved å slå disse to modulasjonsteknikkene sammen klarer man å pakke dataene enda tettere.

Den gamle 802.11n-standarden som kom i 2009 brukte en modulasjonsteknikk som heter 64-QAM hvor det kan overføres 6 bits per symbol – der man med et symbol mener én informasjonsenhet i datastrømmen. Inntil nå har man i 802.11ac benyttet 256-QAM, som kan overføre 8 bits per symbol. Det er 256-QAM som også er definert i Wave 2.

Noen brikkeprodusenter, som Broadcomm, har altså tatt i bruk modulasjonsteknikken 1024-QAM. Dette gjør det mulig å presse inn ytterligere to bits per symbol – slik at man nå kan overføre totalt 10 bits av gangen. Men vær obs på at dette er en proprietær teknologi, og dermed må både aksesspunktet ditt og klientene antagelig ha brikkesett fra samme produsent for at det skal fungere.

Ulempen med å pakke bitsene tettere sammen, ved å gå fra for eksempel 64-QAM til 256-QAM, er at signalet lettere lar seg påvirke av støy – så disse nye modulasjonsteknikkene er mest effektive på korte avstander.

Gamle enheter kan sinke nettverket ditt

Slik forklarer Netgear fordelen med tre frekvensbånd. Det kan lønne seg å gruppere nyere enheter på 5 GHz-båndene og la de gamle enhetene, eller de som trenger lang rekkevidde, bruke 2,4 GHz-båndet.

2,4 GHz-båndet er et ganske overfylt frekvensbånd, og det er mye forstyrrelser fra ikke bare andre wifi-nett, men også andre apparater som bruker frekvensbåndet – som for eksempel mikrobølgeovnen din. Som nevnt har 802.11ac støtte for både 2,4 GHz og 5 GHz, og de nyeste aksesspunktene har støtte for to 5 GHz-bånd.

Fordelen med flere frekvensbånd er selvfølgelig at du kan fordele de ulike enhetene dine på to eller tre frekvensbånd – og dermed oppnå bedre ytelse. Men det er også en annen – og mindre kjent grunn: Har du en eller flere veldig gamle wifi-enheter i nettet ditt vil disse kunne redusere ytelsen i nettet ditt. Aksesspunktet ditt må nemlig enkelt forklart øke og redusere hastigheten for å tilpasse seg de ulike enhetene, og denne berg-og-dalbane-øvelsen kan gi litt dårligere ytelse for alle enhetene.

Har du et aksesspunkt med tre frekvensbånd, kan det derfor lønne seg å gruppere alle 802.11ac-enhetene som har støtte for det på det øverste 5 GHz-båndet, andre enheter med 802.11ac på det vanlige 5 GHz-båndet, og så la eldre enheter – eller de som trenger den ekstra rekkevidden – få lov til å boltre seg på det tregere 2,4 GHz-båndet. Noen trådløse rutere fikser disse tingene automagisk – og gir deg én SSID (navn på nettverket), mens du i andre tilfeller bør ta kontrollen selv.

Hva skal du egentlig kjøpe?

Utvalget av aksesspunkter og trådløse rutere med 802.11ac Wave 2 er foreløpig ikke så mye å skryte av. Vi har allerede testet Asus RT-AC5300, og nylig fikk vi også inn Netgear Nighthawk X8, som vi holder på å teste nå. Spesifikasjonsmessig ser det ut til at Netgear-ruteren har mange likheter med Asus, men mye er også forskjellig.

Vi kommer tilbake med en test av Nighthawk X8 om ikke så lenge. Planen er også å lage en samletest av alle Wave 2-ruterne når vi har testet alle de mest interessante modellene.

Lyst på mer proft nettverksutstyr hjemme?
Slik gikk det da vi byttet ut den trådløse hjemmeruteren med proft bedriftsutstyr » (Tek Ekstra)

Les også
Netgear Nighthawk X4S: Netgears første Wave 2-ruter leverer rå ytelse
Les også
Slik gikk det da vi byttet ut den trådløse hjemmeruteren med proft bedriftsutstyr
Les også
Slik finner du ut hvor god wifi-dekning du har hjemme
Les også
Ustabilt nett etter å ha satt opp ny trådløs ruter?
Les også
Slik får du bra nett overalt i hjemmet ditt
annonse