Til hovedinnhold
GuideInstaller Windows på minnepinne

Vi omgikk sperren til Microsoft

Slik kan du installere Windows på alle minnepinner.

Introduksjon

Med lanseringen av Windows 8 introduserte Microsoft funksjonen Windows To Go, som gjør det mulig å installere Windows på en minnepinne. Med en slik minnepinne kan man starte sin egen Windows-installasjon på hvilken som helst PC som støtter Windows 7 eller 8. Dette kan være nyttig for å feilsøke PC-er, eller for å ta med sitt personlige arbeidsområde uten å måtte ta med en bærbar PC.

Men for å gjøre dette vil Microsoft at du skal bruke en spesiell minnepinne, som er unødvendig dyr, og den dyreste versjonen av Windows 8. Vi har funnet en vei rundt, som lar deg installere en hvilken som helst Windows 7- eller 8-versjon på en hvilken som helst minnepinne.

Alle versjoner av Windows

Tidligere viste vi hvordan du kan installere Windows To Go på minnepinner som er sertifisert for Windows To Go av Microsoft. Ulempen med å bruke det offisielle verktøyet for å lage en slik minnepinne, er at utbredelsen til sertifisere minnpinner er svært begrenset, og i tillegg trenger du lisens til Windows 8 Enterprise.

I denne guiden skal vi vise hvordan du kan installere Windows på vanlige minnepinner og eksterne harddisker. Med Windows To Go er man begrenset til å bruke Windows 8 Enterprise både som plattform for å lage minnepinnen, og som operativsystem som blir installert på selve minnepinnen.

I motsetning til dette støtter denne guiden alle versjoner av Windows 7 og 8, både som operativsystem som blir brukt for å lage minnepinnen og som operativsystem som installeres på selve minnepinnen.

Et alternativ til Windows To Go

Fremgangsmåten vi benytter er altså en erstatning til Windows To Go-verktøyet i Windows 8 Enterprise, og sluttresultatet blir noen lunde det samme. Det er allikvel noen forskjeller du bør vite om:

  • Minnepinnen trenger ikke være sertifisert av Microsoft
  • Eksterne harddisker er støttet
  • Du kan bruke alle Windows 7- og 8-versjoner
  • Interne disker er tilgjengelig som standard
  • Windows Update fungerer ikke uten videre modifisering

Krever rask minnepinne

Selv om du kan installere Windows på hvilken som helst minnepinne, anbefaler vi på det sterkeste at du benytter en som er relativt rask, da helst med USB 3. Bruker du en treig minnepinne vil operativsystemet føles veldig lite responsivt. I denne guiden brukte vi SanDisk Cruzer Switch 32 GB USB 2, og denne var alt for treig til å få en brukbar hastighet inne i Windows.

Har du planer om å bruke minnepinnen ofte, anbefaler vi at du kjøper en sertifisert minnepinne. Disse er alltid SSD-baserte og vil være mye raskere i bruk.

Det siste du må huske på om du skal installere Windows på en minnepinne, er at du må ha en egen lisensnøkkel. Du kan ikke bruke den samme som den du har på PC-en du lager den fra.

Bli med på neste side, så går vi gjennom installasjonsprosessen »

Installasjon

Før du setter i gang er det noen ting du må ha klart:

Skal du lage minnepinnen fra Windows 7, må du i tillegg laste ned denne filen fra Microsoft og pakke ut filen «Imagex» til en lett tilgjengelig plass.

Steg 1: Partisjonering av minnepinnen

Det første du må gjøre er å starte kommandolinjen som administrator. Dette gjør du ved å søke etter «cmd» i startmenyen, for å så høyreklikke på denne og velge «Run as administrator».

Kjør kommandoen «diskpart» for å starte programmet vi kommer til å bruke for å partisjonere disken.

Partisjonering av minnepinnen medfører i dette tilfellet at den blir formatert. Du må derfor Iagre eventuelle filer på minnepinnen før du fortsetter. I «diskpart»-programmet kjører du følgende kommandoer, og trykker på «enter»-tasten mellom hver av dem:
1. «list disk»
2. «select disk #» hvor du bytter ut «#» med tallet som tilsvarer minnepinnen din. Legg merke til at verken partisjonsbokstaver eller disknavn står oppgitt, så du må velge ut i fra størrelsen på minnepinnen din.
3. «clean»
4. «create partition primary»
5. «select partition 1»
6. «format fs=ntfs quick»
7. «active»
8. «assign»

Disse kommandoene sletter partisjonstabellen på minnepinnen, og lager en ny partisjon som formateres og gjøres klar til bruk.

Steg 2: Installer Windows

Nå som minnpinnnen er satt opp riktig, kan man installere Windows. Dette gjør vi også i kommandolinjen som administrator. Er du fortsatt i diskpartisjoneringsprogrammet vi brukte i forrige steg, kan du gå tilbake til den vanlige kommandolinjen ved å skrive «exit».

Verktøyet vi bruker for å installere Windows på minnepinnen bruker en fil med navnet «install.wim» og ligger i mappen «sources» i installasjonsmappen til Windows. Har du en ISO-fil må denne lastes som diskstasjon eller pakkes ut med eksempelvis 7-Zip. I denne guiden har vi pakket ut en ISO-fil til mappen «C:\Win8x64\», og denne mappestien må du bytte ut slik at den passer med ditt tilfelle.

Windows kommer som nevnt i flere utgaver, for eksempel Home- og Pro-versjon. En DVD merket med Windows 7 Home Premium vil også inneholde Home Basic, Professional, Ultimate og så videre.

Lager du minnepinnen fra Windows 7 må du bruke verktøyet Imagex som du lastet ned tidligere. I denne guiden antar vi at Imagex ligger plassert på «C:\», og at minnepinnen har partisjonsbokstav «J:». Dette må du bytte ut slik at det stemmer overens med det du har på din maskin. Først må du finne indeksen til Windows-versjonen du vil installere. For å få en oversikt over tilgjengelige Windows-versjoner på installasjonsmediumet ditt, kjører du følgende kommando:
«C:\imagex /info C:\Win8x64\sources\install.wim»

For å installere Windows på minnepinnnen kjører du følgende kommando, hvor du bytter ut «J:» med partisjonsbokstaven til minnepinnnen din og «1» med ønsket indeks.
«C:\imagex /apply C:\Win8x64\sources\install.wim 1 J:»

Lager du minnepinnen fra Windows 8 trenger du ikke laste ned Imagex, da nødvendig verktøy er installert fra før. Du kan skaffe en oversikt over tilgjengelige Windows-versjoner på installasjonsmediumet skrive denne kommandoen:
«dism /get-wiminfo /Wimfile:"C:\Win8x64\sources\install.wim»

For å iverksette kopieringen av Windows til minnepinnen kjører du kommandoen under, men husk å bytte ut mappestien til «install.wim»-filen, partisjonsbokstaven «J:\» og indeksnummeret slik at det stemmer med ditt tilfelle.
«dism /apply-image /imagefile:C:\Win8x64\sources\install.wim /index:1 /applydir:J:\»

Hvor lang tid dette kommer til å ta, avhenger av hastigheten til minnepinnen din. I vårt tilfelle, hvor vi brukte en relativt treig USB 2 minnpinne, tok prosessen rundt 90 minutter.

Steg 3: Gjør minnepinnen oppstartsdyktig

Når installeringen av Windows er ferdig må man gjøre det mulig for Windows å starte fra minnepinnen. Kjør disse to kommandoene, hvor du bytter ut «J:» med minnepinnens partisjonsbokstav:
«bcdboot J:\windows /f all /s J:»

«bootsect /nt60 J: /mbr»

Nå er Windows installert på minnepinnen, men den er ikke helt klar til bruk enda.

Bli med på neste side for å se hvordan vi gjør det mulig å bruke Windows Update »

Windows Update

Interne og eksterne enheter

Windows skiller mellom enheter som oppfattes som interne og enheter som oppfattes som eksterne. En minnepinne vil i utgangspunktet oppfattes som en ekstern enhet, noe er et problem da Windows Update nekter å laste ned oppdateringer til eksterne enheter. Sertifiserte minnepinner skiller seg fra vanlige minnepinner på dette område; de oppfattes nemlig som interne enheter.

Denne sperren er det heldigvis mulig å unngå. Ved å bruke en modifisert USB driver fra Hitachi, er det mulig å få Windows til å tro at minnepinnen din er en intern enhet.

Steg 1: Start Windows fra minnepinnen uten driversjekk

Når du har startet Windows fra minnepinnen, pakker du ut zip-filen «HitachiUSBFilterdriver.zip» som du lastet ned på forrige side. For å installere denne må du starte Windows på nytt slik at den godtar drivere uten gyldig signatur. For å gjøre dette holder du inne Shift-tasten mens du trykker på Restart-knappen i Windows.

Trykk deg videre inn på «Troubleshoot».

Velg «Startup settings» og start maskinen på nytt.

Når maskinen har startet opp får du ni valg. Trykk F7 på tastaturet for å velge «Disable driver signature enforcement».

Steg 2: Installer USB-driveren

Når du har startet Windows høyreklikker du på min datamaskin og trykker «Manage». I vinduet som dukker opp, går du inn i «Device manager». Under «Disk drives» finner du minnepinnnen som inneholder Windows. Høyreklikk på denne, og trykk «Update Driver Software...».

Fortsett videre ved å trykke «Browse my computer for driver software».

Velg så «Let me pick from a list of device drivers on my computer».

Trykk «Have Disk...», så «Browse...». og bla deg frem til «cfadisk.inf» filen som ligger i drivermappen du lastet ned.

Når du fortsetter installasjonen vil du få sikkerhetsadvarsel. Velg «Install this driver software anyway» for å installere driveren vi trenger.

Steg 3: Endre oppstartsvalg for å få Windows til å godta driveren

For å la Windows laste denne driveren ved oppstart, må du endre oppstartsvalgene permanent. Dette gjør du ved å åpne et kommandovindu, cmd, som administrator og kjører kommandoen «bcdedit /set TESTSIGNING ON».

Minnepinnen vil nå oppfattes som en intern enhet, og Windows Update vil fungere som normalt. Har du installert Windows 8 og ønsker du tilgang til Windows Store, kan du følge en egen fremgangsmetode.

Bli med videre så ser vi hvordan vi sikrer data ved å kryptere minnepinnen »

Kryptering

Når du lager en minnepinne med WIndows To Go, vil du underveis få muligheten til å kryptere minnepinnen med BitLocker. Når minnepinnen er kryptert vil all informasjon på denne være utilgjengelig uten passord. Bruker du BitLocker-kryptering på en minnepinne med Windows installert, må du skrive inn passord ved oppstart.

Installerer du Windows på en usertifisert minnepinne slik vi har gjort så langt i denne guiden, går imidlertid det ikke helt uten videre. Prøver du å aktivere BitLocker, blir du møtt av denne feilmeldingen.

Heldigvis er det lett å gjøre det feilmeldingen ber deg om.

Søk etter «gpedit.msc» i startmenyen og start dette programmet. Bla deg frem til «Computer Configuration \ Administrative Templates \ Windows Components \ Bit Locker Drive Encryption \ Operating System Drives».

Dobbeltklikkt på innstillingen som heter «Require additional authentication at startup» og velg «Enabled». Dobbeltsjekk at boksen med «Allow BitLocker without a compatible TPM» er krysset av, og trykk «Apply» for å lagre endringene.

Nå kan du aktivere BitLocker på vanlig måte: Gå inn i Min Datamaskin, høyreklikk på minnepinnen og trykk «Turn on BitLocker». Veiviseren vil nå la deg kryptere minnpinnen.

Når BitLocker nå er aktivert, har du en fullverdig installasjon av Windows på minnepinnen din. Nå er det bare å putte den i en hvilken som helst maskin, og du kan kjøre Windows direkte på den.

annonse