Guide

Dualboot

XP + Vista

I den første delen av denne guiden viser vi hvordan du kan installere Vista på en PC hvor XP allerede er installert.

Opprett partisjon for Vista

Vi starter med å redusere XP-volumet med programmet Diskpart, slik at vi kan få plass til en partisjon for Vista.

Start opp PC-en med Vista installasjons-DVD-en, velg en aktuell språkversjon, og trykk på Install Now for å starte installasjonen.

Når installasjonsprosessen ber om en produktnøkkel skal du trykke på hurtigtasten SHIFT+F10, og da skal du få opp et kommandolinjevindu. Skriv inn diskpart i vinduet og trykk ENTER slik at Diskpart-programmet blir kjørt opp.

Kjør videre list volume slik at du får opp en liste over tilgjengelige volumer. Dersom Windows XP er Volume 0, skal du videre skrive select volume 0 og trykke på ENTER.

Deretter skriver du shrink, og trykker på ENTER, slik at Volume 0 reduseres med rundt 50 prosent.

Kjør exit to ganger slik at du kommer tilbake til installasjonsprosessen til Vista. Fortsett installasjonen som normalt.

Installer Vista

Du vil etter hvert få opp et vindu som viser en oversikt over tilgjengelige partisjoner:

Velg Unallocated space og trykk på Next. Installasjonen vil da fortsette, og når Vista er ferdig installert er dualboot på plass. Det som gjenstår er å konfigurere oppstartmenyen.

Konfigurer oppstartmenyen

Det er oppstartkontrolleren i Vista som nå styrer systemet, og XP blir lastet inn via Vista. Når PC-en startes opp vil du få en oppstartmeny med to valg, og det er Vista som er standardvalget:

  • Microsoft Windows Vista
  • An Earlier Version of Windows

Du kan endre oppstartmenyen ved å høyreklikke på Datamaskin (Via Start-menyen), velg Egenskaper, Avanserte systeminnstillinger og Oppstart og gjenoppretting. Her kan du trykke på Innstillinger... og eventuelt foreta endringer i standardvalget i oppstartmenyen. Du har også mulighet til å endre tiden som oppstartlisten skal vises før systemet startes.

EasyBCD

Dersom du ønsker mer avanserte innstillinger, men samtidig et brukervennlig grensesnitt når det gjelder oppstartmenyen, kan du laste ned programmet EasyBCD. Du finner informasjon om EasyBCD på neosmart.net, eller du kan laste ned programmet via denne direktelenken.

Velg Configure Boot og du vil finne to innlegg, det ene er XP (Earlier Version of Windows) og det andre Vista. Du kan eventuelt endre navnet på Earlier Version of Windows til Windows XP og trykk på Save Settings for å lagre endringen.

Restart PC-en - en oppstartmeny skal nå være klar.