GuideSlik fungerer en SSD – Del 2

Dette er levetiden til en SSD

En SSD kan dø på få år, men da skal du være en storbruker.

Så lenge vil min SSD leve

Det er i all hovedsak minnet som definerer levetiden til en SSD, etter all sannsynlighet er det dette som dør før mye annet. Det er imidlertid et hav av variabler som spiller inn her. Kontrolleren dikterer hvordan minnebrikkene skal jobbe, og i blant jobber minnebrikkene helt uavhengig av kontrolleren og sliter seg selv, i begge tilfeller uten at du kan vite dette i operativsystemet ditt.

De kontrollerne som finnes på markedet i dag bruker hver sine algoritmer for å spre datamengden jevnt, men samtlige gir mer eller mindre det samme resultatet. Hver enkelt celle i minnet brukes like mange ganger over tid.

Blant SSD-ene som ligger hos forbrukerne er det i all hovedsak tre forskjellige produksjonsteknologier som ligger i bunn. Du har 50 nm sammen med noe 45 nm, før man gikk over til 34 og 32 nm parallelt. Dagens SSD-er benytter i stor grad 25 nm.

Hver eneste lille MLC-transistor i minnet tåler ved 50/45 nm-produksjon minst 10 000 sykluser, altså antallet skrivinger eller slettinger. 34/32/25 nm kan gå igjennom minst 3 000 - 5 000 sykluser. Er det snakk om 50 nm SLC-minne er det fort 100 000 sykluser som gjelder. Dette er det absolutt minste minnet skal klare, flere produsenter sier at de "forventer" at det vil vare 1-4 ganger mer enn dette.

For å kunne sette sammen noen eksempler på hvor lenge en SSD vil leve, må du vite hvor mye data du faktisk skriver til SSD-en eller sletter fra den. Dette avhenger av hva du bruker maskinen til, og hvor mye du bruker den. For at vi i det hele tatt skal ha et tall å gå etter tar vi undertegnede sin SSD som et eksempel. Det er en Intel X25-M G2 160 GB.

I mitt tilfelle ble det skrevet og slettet 78,4 GB data de siste 14 dagene, noe som betyr 5,6 GB per dag. Hver transistor tåler fra 5000 sykluser og opp, så vi går ut i fra dette tallet for å få en minsteverdi til slutt.

Min X25-M G2 er en 160 GB-enhet, med et spare area på 11 GB. Med operativsystemet, spill og programvare installert har jeg 103,4 GB ledig plass. Legger vi sammen den ledige plassen og området som er reservert til Spare Area, sitter vi igjen med et område på 114,4 GB som kontrolleren kan spre mine daglige 5,6 GB på. For at du ikke skal falle av ennå, kan følgende tabell illustrere det hele for deg:

Med 114,4 GB tilgjengelig for kontrolleren og 5,6 GB som skrives hver dag, tar det 20,5 dager før hver eneste celle har blitt skrevet til. Vi legger så inn en margin på tre dager fordi SSD- flytter de dataene jeg bruker veldig lite til andre steder enn de dataene jeg bruker ofte, som plasseres lettere tilgjengelig. Det betyr 23,5 dager før hver eneste celle får kjørt seg én gang.

Når hver celle tåler 5000 slike runder, tar det 117 500 dager før vi når minstegrensen for levetiden til hver celle. Det er 321,6 år – kompensert for skuddår. Ikke bare er det et tall man skjønner at ikke stemmer i praksis, det er også betydelig lengre enn de 10 årene en celle fysisk klarer å holde igjen informasjonen før det rett og slett forsvinner.

Hvorfor kan ikke 321 år stemme, og hvorfor gir ikke produsentene deg i så fall mer enn bare et par års garanti på produktet? Vel, det er et par veldig gode svar på begge spørsmålene.

Du jobber ikke jevnt

Eksempelet forutsetter at hver eneste fil du skriver til SSD-en fra første til siste sekund er på 512 KB, og de skrives og slettes i perfekt takt. Det er ikke filene i praksis, de er både større og mindre, og det er veldig mange av dem som skrives og slettes i forskjellig tempo. Som vi gikk igjennom i detalj i guidens første del, kan en SSD bare slette hele blokker på 512 KB hver, men skrive pages på 4 KB.

Selv om operativsystemet mitt har bedt kontrolleren om å skrive 5,6 GB hver dag, har det skjedd langt mer på innsiden. La oss ta et det verst tenkelige scenarioet.

Du skal skrive én fil på 4 KB på en allerede full blokk. Da må kontrolleren lese ut 512 KB, dytte inn dine 4 KB, skrive 512 KB og slette den midlertidige blokken. De originale 4 KB som skulle skrives, og bare "slite" 2048 MLC-celler, tar du i stedet med deg 128 ganger så mange (antallet pages i en blokk) i dragsuget, eller hele 262 144 celler. Det betyr igjen at du i verste fall kan slite SSD-en din 128 ganger raskere enn eksempelet vårt over.

128 ganger så kort som 321,6 år betyr at min SSD teoretisk kan gi opp etter 2,51 år. Vi sier 3 år for, å kompensere for den første gangen du fyller SSD-en og at den kanskje bruker mer tid på å flytte dataene dine rundt om kring.

Da sitter vi med de to ytterste tallene. Min SSD, med mine minnebrikker og med min omsetning av data, vil leve minst 2,51 år og maksimalt 321,6 år. Teoretisk. Merk deg nok en gang at disse tallene er basert på 5 000 sykluser, det absolutt minste hver celle skal klare.

Omsetter du mer data enn hva jeg gjør, gjerne på en annen SSD, er levetiden kortere. Omsetter du mindre data, er den lengre. Samtidig er det også slik at desto mer plass du har tilgjenglig på din SSD i forhold til forbruket, desto lengre vil den leve.

2,5 år er ikke virkeligheten

2,5 år i mitt tilfellet er heldigvis ikke realistisk, det er det verst tenkelige tilfellet. Samtidig er den maksimale levetiden for min SSD ikke veiledende, fordi selve kontrolleren har en typisk levetid på 1,2 millioner timer (MTBF), noe som betyr 137 år med kontinuerlig drift. Fortsatt temmelig lenge, altså.

Som det er poengtert flere steder i denne artikkelen, SSD-er er smart designet, langt smartere enn du i det hele tatt bør bry deg om. Dagens SSD-er "tenker" mye, så du skal slippe. Som et eksempel kan kontrolleren samle flere små filer til en større "pakke" som dyttes mot minnebrikkene. Ikke bare vil dette øke levetiden, men som vi beskrev på forrige side hjelper det på ytelsen.

Variabler er det mange av. SandForce vil i de mest optimale tilfellene bare skrive en fjerdedel av den informasjonen du faktisk sender til enheten. Den komprimerer dataene dine når det kan, samler dem komprimerte informasjonen og dytter den ut til minnet.

På den andre siden jobber SSD-er litt imot levetiden. Sikkerhetsrutiner gjør at noe data lagres i ekstra sett, andre rutiner isolerer enkelte blokker for å styre unna celler som har dødd eller er i ferd med å gjøre det. I tillegg flytter SSD-en titt og ofte rundt på dataene dine og plasserer de dataene du bruker ofte på den måten som øker ytelsen best.

SSD-er jobber etter å balansere forholdet mellom levetid og ytelse. Men, det å vite nøyaktig hva din SSD har gjort, og måle dette, er så godt som umulig.

Så, hvor lenge vil den egentlig leve?

Nøyaktig hvor lenge din SSD vil leve vet vi faktisk ikke, men vi kan gi deg en rekke tall som gjør at du selv kan gjøre en estimat, og vi kan sette opp et grovt anslag. Samtidig er det ikke umulig å trekke en ganske enkel konklusjon – SSD-en din vil leve lenge nok.

Diffust? Helt klart. Den største variabelen for å kunne vite levetiden er omsetningen din, hvor mye data som lagres og slettes fra minnebrikkene. Selve minnet har en fast levetiden, men den kommer med en enorm margin. Samtidig er kontrollerens arbeidsteknikk noe som kan gjøre utslag i negativ retning,

Med mitt forbruk på min SSD satt jeg med en teoretisk levetid et sted mellom 2,5 og 137 år, men i forhold til "normalt bruk" heller nok den realistiske verdien i stor grad mot det nedre sjiktet, selv om minnebrikkene gjerne lever 1-4 ganger så lenge som spesifikasjonene tilsier.

Der kommer et par faktum inn i bildet. Forbrukerelektronikk skal kunne leve i minst 5 år, noe som er typisk for mange elektriske gjenstander. Samtidig skal det påpekes at statistikk fra Steams hardware-oversikt tilsier at man gjerne bytter datakomponenter med 3-4 års mellomrom.

Om man bytter lagringsmedium like ofte er vi derimot ikke kjent med, men vi ser for oss at dette er noe som gjerne følger seg gjennom flere maskinvaregenerasjoner. Det er tross alt til syvende og sist innholdet som er viktig, alternativt muligheten for å lagre mer data. Tradisjonelle harddisker har for vane å leve langt lengre enn de 3-4 årene. Selv har jeg et par 120 GB-harddisker kjøpt for 7-8 år siden som fortsatt lever i beste velgående.

Vi vil derfor anta at SSD-er som har en kapasitet på rundt 120-260 GB som er benytter 34 nm, 32 nm eller 25 nm-minne av MLC-typen, typisk for enheter som ble lansert i 2010 og 2011, vil leve et sted mellom 4-7 år. De noe eldre produktene som benytter 50 nm eller 45 nm MLC-minne har en teoretisk levetid som er omtrent dobbelt så lang.

Desto høyere kapasitet din SSD har i forhold til hvor mye data du omsetter, desto lengre vil den leve, enkelt og greit.

Bli med over til neste side, der har vi satt opp en punktliste du kan benytte for å se nærmere på levetiden til din SSD.