Tek.no

Guide

Veien til jobb - del 2

Hvordan utforme en CV?
(Bilde: iStock/hidesy)
Fredrick Olshausen
5 Okt 2007 15:16

Introduksjon

Denne artikkelserien hjelper deg på veien mot å skaffe deg en jobb. Serien er planlagt å bestå av tre deler som omhandler hvert sitt tema: Jobbsøknad, CV og jobbintervju. I denne andre delen ser vi på det å utforme en CV.

CV, eller Curriculum Vitae, som betyr livssløp, skal inneholde akkurat dette – informasjon om livet ditt. Dette blir av mange sett på som viktigere enn søknaden selv. Her er det da viktig at man holder seg til relevant info. Utdanning er essensielt, men ikke nødvendigvis alt av kursing.

Utdanning og arbeidserfaring er faste punkter på en CV, og i tillegg skal kontaktinfo være med. Kurs tas også med, men hvis du har tatt mange kurs, utelater du de som ikke er av relevans for arbeidsgiver eller stillingen. Relevante sertifikater kan være greit å ha med, som kan være alt fra bilsertifikat til sertifikater på beståtte tester som kan være av interesse.

Det er ikke nødvendig å skrive "Curriculum Vitae" på en CV. Arbeidsgiver vet dette, men bryr seg ikke om du vet det. Arbeidsgivere bruker ikke mye tid på å lese igjennom søknader og CV, slik at det er viktig at du skiller deg ut så fort som mulig. Det samme regler gjelder for CV-er som for søknader – hold det kort og relevant.

Les også