Tek.no

Guide

Styring av strømsparingsinstrukser under Windows XP

Mohammed Sourouri
3 Okt 2002 19:59

Hvis du har kjørt eller kjører Windows 2000 på din bærbare vet du at du måtte/må installere et program fra AMD eller Intel for å kunne styre hastigheten på din prosessoren i maskinen din. Forutsatt at det er en prosessor med støtte for ”SpeedStep” eller ”PowerNow!” det er snakk om. I Windows XP har denne programvaren fra AMD og Intel blitt innebygd i selve operativsystemet for å gjøre ting litt enklere. Men dessverre har ikke ting gått slik det skulle ha gått. For vår del har dette resultert i svært mange mail fra mange fortvilte lesere som skriver at de vil styre hastigheten på prosessoren selv under Windows XP men vet ikke hvordan.

Denne guiden er først og fremst en veiledning og et svar til alle som har skrevet til oss angående dette problemet. Før vi går videre og viser hvordan man kan takle dette ”problemet” skal vi fortelle kort om hvordan strømsparingsinstruksene fra AMD og Intel fungerer.

Intel Enhanced SpeedStep

Intel Enhanced SpeedStep ble introdusert sammen med Pentium 4-M. Ved hjelp av Enhanced SpeedStep kan man kjøre to ”steg”. En høy og en lav. Høy vil si på full hastighet og lav vil si 1,2GHz (uansett hastighet på din Pentium 4-M prosessor).

Intels SpeedStep-teknologi begynner å dra på årene nå. Intel valgte å ikke gjøre et så stort nummer ut av sin SpeedStep-teknologi da de lanserte Pentium 4-M. Årsaken er at selskapet kommer til å redefinere hele SpeedStep-teknologien sin når de slipper Banias om ikke så lenge.

AMD PowerNow! Technology

AMD PowerNow! er i motsetning til Intels SpeedStep-teknologi en nyere teknologi og er også mye kraftigere enn Intels teknologi. SpeedStep har som sagt kun to ”steg” mens PowerNow! kan kjøre hele 21 steg med 50MHz økning fra hvert steg. Den eneste ulempen med teknologien fra AMD er at man taper noe ytelse på det (ca 1-2%). Se sammenlikning av de ulike teknologiene nedenfor.

Som vi ser ut i fra grafen kan mobile Duron/Athlon 4/XP-prosessorer fra AMD kjøre langt flere hastigheter enn Intels Pentium 4-M-prosessorer. I løpet av få minutter skal du lære deg å kjøre prosessorene på disse hastighetene.

Slik styrer du strømsparingsinstruksene

Også over til det store spørsmålet; ”Hvordan kan jeg kjøre prosessoren på lav- eller høy hastighet?” Det er ganske enkelt for Intel-prosessorer siden de kan kun kjøre to steg. For AMD-prosessorer kan samme metode benyttes men da uten å få full utnyttelse. Hvordan man kan få full utnyttelse kommer vi tilbake til senere i artikkelen.

1) Høyre klikk på skrivebordet og velg ”Properties”
2) Velg så ”Screen saver” knappen øverst på menyen
3) Her velger du ”Power”-knappen under ”Monitor Power”

4) Under ”Power Schemes” har du en rekke valg, blant annet ”Portable/Laptop”, ”Always on” og ”Max battery”.

Velger du ”Portable/Laptop” vil innstillingen for SpeedStep bli satt til dynamisk. Det vil si at prosessoren vil da veksle mellom full hastighet og 1,2GHz (hvis du har en Pentium 4-M prosessor). Ønsker du å kjøre prosessoren på full hastighet hele tiden velger du ”Always On”. Har du planer om å sitte i en forelesningssal eller en bibliotek og ønsker at maskinen skal kjøre på den laveste hastigheten for å bråke minst mulig bør du velge ”Max battery”. Da vil prosessoren kjøre på den laveste hastigheten uansett.

Har du en AMD mobile Athlon/Duron prosessor følger du guiden ovenfor, men siden AMDs mobile prosessorer har en noe mer komplisert strømsparingsteknologi kan du ikke kjøre alle hastighetsstegene slik du ønsker. Hvis du f.eks. har en mobile Athlon XP 1600+ vil laveste hastighet være 300MHz mens høyeste vil være 1,4GHz. Velger du ”Max battery” vil prosessoren kjøre kun på 300MHz og ikke 350-1350MHz slik du egentlig kan. Dette er et ”problem” AMD har vært klar over og har av den grunn sluppet et program som heter PowerNow! Dashboard. Ved hjelp av dette programmet kan du styre strømsparingsfunksjonene under Windows XP slik du måtte ønske. Du kan laste ned programmet her.

annonse

Les også