Guide

Kromatisk Aberrasjon

Digitalkameraer utvikles med stadig større CCD (bildebrikke). Dette medfører et problem for digitale bilder som dels skyldes den store tettheten av pixler på CCD'en, dels kameralinsens manglende evne til å fokusere de ulike bølgelengdene (ulike farger) likt, for lyset som faller på CCD'en.

Fenomenet kalles kromatisk aberrasjon på fotofagspråket, eller fargeavvik om du vil.

Avviket eksisterer ikke i linsas sentrum fordi der ikke er noen avbøyning, men vil øke noe med avstanden fra sentrum. For faste linser er det ikke noe stort problem, men å produsere zoomlinser uten denne feilen er vanskelig, og ikke minst dyrt.

Kromatisk aberrasjon opptrer på mørke kanter i motivet mot sterkt lys, f.eks. motlys fra lys himmel. Kantene har en rand med rødt eller blå/fiolett skjær. Dette vises nesten ikke på bildet med første blikk, men kommer først til syne når man forstørrer opp bildet. På store utskrifter virker dette skjemmende.

Dette bildet har kromatisk aberrasjon, men det vises nesten ikke i normal visning.
(Trondenes, Harstad. Foto: K.S., Nikon CP995; 1/55sek. – f:2,6 – ISO100)

Programmet som løser problemet

Vi viser deg hvordan du går fram. Til Adobe Photoshop f.o.m. versjon 4 (både PC og Mac) har softwarefirmaet TheImagingFactory utviklet en PlugIn-modul beregnet til å løse dette problemet.

Debarrelizer heter programmet, og kan lastes ned fra lenken nederst på siden. Det er en 30 dagers trial.

Men først skal vi vise deg hvordan du bruker programmet.

Etter å ha startet Photoshop åpner vi bildet som skal repareres. Deretter velger vi Filter på menylinjen, så nederst Digital Imaging Tool, så Debarralizer.

Deretter får vi opp boksen med programmet. Så skalerer vi bildet til 100%. Vi bruker håndverktøyet til å flytte bildet i ruten til vi får opp treet på høyre side i bildet som har tydelig fargefeil.

Her ser vi tydelig hvordan greinene på venstre side har en rød kant.

Vi begynner med å stille korrigeringsvinkelen (Correction Angle) til 1 grad. Siden vi i dette eksemplet har rød fargefeil, må vi stille ”Scale Red Channel” til vi får bort fargefeilen. Og sett ”Sampling Type” på Nearest Neighbor. Husk og hake av for Preview.

Konklusjon

PlugIn-modulen fra TheImageFactory fungerer ikke helt perfekt, men tilfredsstillende. Dette skyldes at vi også har andre avvik som for eksempel tønnefortegning sfærisk aberrasjon og den motsatte av sistnevnte som kalles bueformet (innover) aberrasjon

Og når vi får vite at også dataskjermen (CRT, ikke flatskjerm) har disse feilene, så skjønner vi at summen av alle feilene altså er komplekse, men øyet lar seg bedra, så resultatet er at programmet ser ut til å fungere bra.

Feilen er så godt som eliminert, og vil ikke vises på en større utskrift.

annonse