Guide

Elektronikkens verden – Del 1

Introduksjon

Denne guiden ble første gang publisert 24.januar 2006.

De som interesserer seg for data i en eller annen form vil før eller siden støte på begreper og tanker rundt grunnleggende elektronikk. Selv dagens mest avanserte datamaskiner baserer seg ene og alene på de mest elementære elektroniske prinsippene.

Det er derimot få som føler seg veldig komfortabel der de sitter med loddebolten i den ene hånden og en komponent man ikke kan navnet en gang på i den andre. Dette er noe vi håper denne guiden kan hjelpe deg litt på vei med. Vi skal forklare deg, gjerne med teskje, helt grunnleggende elektronikk.

Motstander fungerer som bremser i en elektrisk krets. De skaper resistans, og "styrken" måles i Ohm. Det finnes mange forskjellige typer, både faste motstander, motstander du kan regulere ved å skru på de og motstander som reguleres av både temperatur og lys.

Dioder fungerer som små bomringer i en krets, de kan både slippe gjennom eller stoppe flyten av strøm. Lysdioder har i stor grad samme funksjon, men avgir lys når strømmen passerer igjennom.

Transistoren er en av verdens viktigste oppfinnelser, og er selve grunnsteinen for all moderne elektronikk. Ved å sende en liten strøm inn i transistoren vil den slippe igjennom langt mer en annen vei. Den fungerer som en digital bryter.

Kondensatorer er små komponenter som kan lagre spenning over kort tid, for så å slippe ut dette i et stort støt når det trengs.

Ohms lov er en helt grunnleggende regel i elektronikkens verden. Den forteller og lar deg se samspillet mellom strøm, spenning og motstand.

Kirchhoffs to lover forteller at både strøm og spenning alltid vil befinne seg ett eller annet sted i kretsen, og totalsummen på enkeltkomponenter er den samme som går inn i kretsen. Det er nyttig å ha disse i bakhodet når du jobber med både parallelle og serielle kretser – to helt grunnleggende konsepter.

Mer stoff er på vei

Denne artikkelen er delt opp i tre deler, og vil publiseres med én ukes mellomrom den kommende tiden. I den første delen skal vi ta for oss et lite utvalg av komponenter og gå disse litt nærmere i sømmene, for vi forklarer og illustrerer grunnleggende lover og regler. I den andre delen vil vi sette disse enkeltkomponentene sammen for å lage helt grunnleggende kretser, før vi ser nærmere på hva hvordan slike kretser fungerer som digitale maskiner.

Bla om til neste side, så begynner vi med det helt grunnleggende i elektronikkens verden – motstander.