Tek.no

Guide

Innføring i XML DOM

14 Juli 2005 12:00

Innledning


Klikk på bildet!

I denne guiden vil vi gjennomgå det grunnleggende i XML DOM, vist gjennom programmeringsspråket Javascript og Microsofts MSXML-analysatorpakke. Du vil få mest ut av denne guiden hvis du har grunnleggende forståelse av XML, JavaScript og generell programmering. Les gjerne vår innføring i XML.

Hva er XML DOM?

Document Object Model (DOM) for XML er et grensesnitt for applikasjonsprogrammering (API), som i likhet med XML er totalt plattform- og språkuavhengig. XML DOM gjør det mulig for programmer og skript å få dynamisk tilgang til og mulighet til å oppdatere innhold, struktur og stil i et XML-dokument (se bildet over). W3Cs spesifikasjon på XML DOM kan leses her.

Grunnleggende HTML kan bare vise informasjon, uten noen mulighet for å endre eller tilpasse data. DHTML (Dynamisk HTML) gjør det mulig å styre presentasjonen på siden, ved bruk av et skriptspråk som Javascript eller VBscript sammen med CSS (Cascading Style Sheets). Akkurat som DHTML brukes i stedet for HTML kan vi bruke XML DOM istedenfor bare XML.

Skripting av DOM-strukturer

DOM gir mulighet for å koble seg til et XML-dokument, for deretter å manipulere det eller trekke ut den informasjonen man er på jakt etter. Som nevnt tidligere er dette plattfromuavhengig, slik at en f. eks. en maskin som kjører Linux enkelt kan kommunisere med en som kjører Windows. I tillegg til dette er det språkuavhengig, noe som medfører at man kan bruke et hvilken som helst skript- eller programmeringsspråk for å trekke ut informasjon fra et XML-dokument.

For å begynne skripting mot et DOM-tre, må du først opprette dokumentobjektet. Hvis du velger å bruke JavaScript og MSXML DOM-analysatoren (det er det vi har brukt i denne guiden), må du opprette et

ActiveXObject

som benytter Component Object Model (COM). ActiveX-objektet vi trenger heter XMSGOM i COM-biblioteket. Koden i JavaScript ser slik ut:

Var xmlDok = New ActiveXObject("Microsoft.XMSGOM")

Dette skriptet oppretter et nytt ActiveX-objekt for dokumentet basert på Microsofts XMSGOM COM-komponenten som finnes i MSXML-analysatorpakken. Dokumentobjektet blir plassert i variabelen

xmlDok

. Dette er bare en måte å gjøre det på, fremgangsmåten varierer avhengig av plattform og programmeringsspråk som brukes.

I eksempelet under har vi brukt VBScript til å lage et dokumentobjekt, akkurat som vårt forrige eksempel. Disse to eksemplene gjør akkurat det samme, men er skriptet i to forskjellige skriptspråk. I VBScript brukes

CreateObject

-metoden:

Set xmlDok = CreateObject("Microsoft.XMSGOM")

Denne koden i VBScript gjør akkurat det samme som koden i JavaScript, da den oppretter dokumentobjektet basert på samme COM-komponent i MSXML-analysatoren, og informasjonen blir lagret i variabelen

xmlDok

.

I begge de eksemplene vi nå har sett på lages objekter som brukes til skripting på klientsiden, og i denne guiden er det først og fremst det vi skal gjennomgå. Hvis du vil lage et objekt for skripting på serversiden, så kan du bruke Active Server Pages (ASP). VBScript på en ASP-side som lager et dokumentobjekt for skripting på serversiden vil se slik ut:

xmlDok = Server.CreateObject("Microsoft.XMLDOM")

Denne VBScript-koden fungerer som de forrige eksemplene, den eneste forskjellen er at denne brukes til skripting på serversiden.

Les også