Tek.no

Guide

Hvordan fungerer hovedkortet?

24 Okt 2008 16:15

Nordsiden

Northbridge

Gjennom nordsiden tilkobles enheter med høyt krav til hastighet på overføring av data. Skjermkort og minne er typiske eksempler på slike enheter. Noen av nordsidens funksjonaliteter har på nyere hovedkort blitt flyttet inn i prosessoren.

Front-side buss
Nordsiden er tilkoblet prosessoren direkte gjennom en "Front-side Bus" (FSB). Dette er typisk den raskeste bussen i en datamaskin. Gjennom denne bussen foregår all kommunikasjon med prosessoren. Derfor er ytelsen til denne bussen veldig viktig for den totale ytelsen til systemet. Ytelsen til FSB-en er gitt av tre parametre: bussbredden (for data), klokkefrekvensen og antall overføringer per klokkesyklus. F. eks. kan en 32-bits buss som kan utføre to overføringer per syklus med en klokkefrekvens på 400 MHz gi en teoretisk topphastighet på litt over 3000 MB/s.

Buss for grafikk
Avanserte skjermkort har behov for rask overføring av data for å kunne yte optimalt. Inntil nylig har bussen "Accelerated Graphics Port" (AGP) vært mye utbredt for grafikk, men den blir i dag utfaset av PCI express x16.

Minnekontroller
Minnekontrolleren har som oppgave å skrive, lese og regelmessig oppdatere det dynamiske minnet (DRAM). DRAM må oppdateres ofte for å ikke miste sine data. Det er kun noen titalls millisekunder som skal til før DRAM mister sine data hvis den ikke blir oppdatert.

Grensesnitt mot sørsiden
For at prosessoren også skal kunne kommunisere med sørsiden, finnes det et buss-grensesnitt i nordsiden som sørger for kommunikasjon videre til sørsiden. Dette grensesnittet kan variere fra brikkesett til brikkesett.