Tek.no

Guide

Hvordan fungerer hovedkortet?

24 Okt 2008 16:15

Busser

Hva er en buss?

Buss er et begrep som er viktig å kunne for å forstå virkemåten til hovedkortet. En buss består av flere ledninger eller signalbaner som kobler sammen enheter i en datamaskin. Disse signalbanene danner tilsammen adressebussen, databussen og kontrollbussen. Hver enhet har en unik adresse. Adressebussen forteller hvilken adresse dataene skal overføres til. Databussen overfører dataene og kontrollbussen kontrollerer flyten i overføringen av dataene.

For å gi et veldig enkelt eksempel, la oss tenke oss en buss med 8 bit for data, 3 bit for adresse og et par bit for kontroll. Kommunikasjonen foregår over en forhåndsbestemt kommunikasjonsprotokoll. Dette betyr at enhetene på bussen er forhåndsprogrammert til å kjenne igjen visse data. F.eks kan man si at hvis de 5 første datalinjene er satt til 00110 så betyr dette "jeg vil gjerne vite din status", de 3 siste sier vi at angir hvem dataene er i fra (avsenders adresse).

La oss nå si at flere enheter er koblet til denne bussen, blant annet enhet A med adresse 001 og enhet B med adresse 111. Nå vil A gjerne vite statusen til B. Dette betyr at A må sette adresselinjene til 111, de 5 første datalinjene til 00110 (som betyr "jeg vil gjerne vite din status"), de tre siste datalinjene til 001 (for å angi avsenderadressen) og kontrollsignalene til en verdi som betyr at gyldig data ligger på databussen. Deretter er det bare å vente i spenning for A.

Kontrollsignalene som ble satt av A forteller B at det er gyldig data på bussen. B ser så på adressebussen for å se om dataene er adressert til han. Da adressen stemmer, tar B inn dataene fra bussen og tolker de. Dataene er 00110001. Dette vet B at betyr "jeg vil gjerne vite din status, hilsen adresse 001". Da må B legge sin status ut på datalinjene, adressen til enheten som spurte på adresselinjen og riktig kontrollsignaler for å angi at gyldig data er tilgjengelig må settes på kontrollbussen.

Forskjellige typer busser
På hovedkortet finnes det mange forskjellige busser. Noen er interne og noen er eksterne. De eksterne bussene er de vi kan koble på enheter utenifra. For eksempel til PCI- og PCI express-bussene finnes det fysiske spor på hovedkortet slik at vi kan tilkoble for eksempel et nettverkskort. De interne bussene er de som ikke er tilgjengelig for nye tilkoblinger, for eksempel prosessorbussen som kobler sammen prossesoren og nordsiden.
De mest vanlige bussene som finnes på dagens hovedkort er:
-Front-Side Bus (FSB) - Mellom prosessor og nordsiden
-Memory Bus - Mellom minnekontrolleren og minnet
-Accelerated Graphics Port (AGP) - Buss for tilkobling av skjermkort
-Low Pin Count (LPC) - Buss for BIOS og tilkobling (via Super I/O) av tastatur, serieport mm.
-Peripheral Component Interface (PCI) - For tilkobling av f.eks. lydkort
-PCI express - Nyere og raskere versjon av PCI-bussen

Les også