Tek.no

Guide

Hva er et patent?

Patentstyrets logo

Hva er et patent?

Når en skal beskytte sine rettigheter, finnes det flere mulige måter å gå frem på. Noen typer rettigheter, så som opphavsrett, kommer av seg selv. Andre må søkes, deriblant de fleste immaterielle rettigheter, iblant kalt intellektuelle rettigheter eller industrielle rettigheter, på engelsk "Intellectual Property Rights - IPR".

Ingen av disse navnene er spesielt gode, men i mangel av noe bedre er det disse navnene en har endt opp med. For slike rettigheter i Norge må en søke Patentstyret, også kjent som Styret for det industrielle rettsvern. Navneforviklingen er som en ser ganske gjennomført.

Så hva er et patent?

Et patent er en tidsbegrenset enerett til en kommersiell utnyttelse av en konkret løsning på et teknisk problem, der patenthaveren får enerett på typisk opptil 20 år, mot å beskrive oppfinnelsen så tydelig at andre kan gjenskape løsningen.

Allerede her ser man at et patent er ganske spesielt: i vårt samfunn der det meste skal være konkuranseutsatt, kan man med et patent oppnå en enerett, privilegiet å holde konkurrenter unna i mange år. Slike patenter er kraftige konkurransevåpen, de gis ikke bort gratis, og en kan ikke "ta patent", man må søke, og det er slett ikke sikkert patent blir bevilget. For dette privilegiet må innehaveren beskrive oppfinnelsen i inngående detaljer, men kan til gjengjeld oppnå en enerett i form av en utelukkelsesrett.

Slike rettigheter har vært debattert i mange år, og det er ingen grunn til å tro at debatten vil stilne med det første. En bør derfor se nøye på bakgrunnen til at en i det hele tatt har et slikt system i vår tid.

Hvorfor bevilge patenter?

Målet med å bevilge patenter er å påskynde næringsutviklingen, en tanke som i første omgang kan virke ganske så selvmotsigende. Grunnen kommer klarere frem ved å se på alternativene.

En oppfinner har ofte flere muligheter til å beskytte sin ide, og noe av det enkleste er rett og slett å behandle den som en bedriftshemmelighet, hvilket er mye brukt i Norge. Svakhetene er flere, ikke minst at en større bedrift med større finansielle muskler kan plukke oppfinnelsen fra hverandre og deretter feie oppfinneren av banen.

Fra samfunnets side er hemmelighold en ulempe av mange grunner, ikke minst at det hemmer utviklingen som skjer når andre kan videreutvikle ideene, noe som er helt lov, ja faktisk noe av meningen bak patentering.

En kan også tenke seg scenarier der medisinske nyvinninger beskyttes så totalt at pasienter må dra til ett bestemt sted for å få behandling. Ved at myndighetene tilbyr patentbeskyttelse, kan oppfinnere ha større trygghet for at de får betalt for sin mangeårige investering.

GPL

En nyere metode er full offentliggjøring. Dette hindrer andre i å patentere oppfinnelsen, men gir ingen annen beskyttelse. Gnu General Public License - GPL er ett eksempel på bruk av lisensiering ved offentliggjøring for å sikre at direkte videreutvikling forblir offentlig.

Dette har vist seg å fungere i fagområder der utviklingen er rask, men er mindre egnet der en trenger mye tid og penger før en kan gå på markedet, og er avhengig av at en er alene om rettighetene i en periode for i det hele tatt å kunne forsvare en investering.

Hardware.no understreker: Artikkelforfatterne er tilknyttet Tandbergs Patentkontor, et av flere patentkontorer her til lands.

Les også