Tek.no

Guide

HTPC trinn for trinn - del 7

12 Mai 2005 15:18

Oppsett for andre videofiler forts.

Oppsett for avspilling av andre former for videofiler forts.

Dermed skulle dette være satt opp riktig, iallfall nesten. For det er ett problem: For slike filer vil ikke forholdet mellom høyde og bredde stemme når det brukes oppskalering. Er oppskaleringen satt til lik høyde og bredde, som jeg har gjort, vil bildet være firkantet! Og hvordan ordnes så det?

Vel, da må man faktisk ty til et tjuvtriks: To ulike FFDShow-profiler for DVD- og mediefiler. Så først må det tas en kopi av innstillingene for DVD-er. "Start", "Kjør", "Regedit". Den har jeg vært innom tidligere i artikkelserien. Naviger så til "HKEY_CURRENT_USER", "Software", "GNU". Der vil det stå både "ffdshow" og "XviD". Merk "ffdshow", høyreklikk på den, og velg "Eksporter". For den som lurer, står den aktuelle innstillingen under "default", og den heter ResizeAspect. I øyeblikket står den på 0.

Den foreslår å lagre i "Mine dokumenter", og det er greit nok, men jeg foretrekker å holde slike konfigurasjonfiler på en annen stasjon, så jeg velger sikkerhetskopistasjonen. Når denne er lagret, for eksempel med navnet "ffdshow-dvd", kan Registerredigering lukkes.

Åpne deretter Zoom Player, gå til "Options" og "DVD", og dobbeltklikk på "FFDShow RAW Video Processor". Under "Resize & aspect" skal det nå klikkes i knappen ved siden av "Keep original aspect ratio". Lukk både filteroppsettet og Zoom Player igjen.

Gjenta så operasjonen med Registerredigering. Denne gangen vil den aktuelle verdien ha endret seg til 1. Lagre denne filen med et annet navn, for eksempel "ffdshow-media", og lukk Registerredigering.

Neste operasjon er forholdsvis enkel. Kanskje litt uvant for den som har vokst opp i 32-bitsalderen, men desto mer velkjent for den som har vært med en stund: En satsvis fil, også kalt batchfil. Start opp Notisblokk, og lim inn de to linjene under, med anførselstegnene. Uten disse tegnene vil ikke Windows lese dem riktig hvis det er mellomrom i filnavnet:

regedit.exe /s "z:\Konfig\ffdshow-media.reg"
"C:\Programfiler\Zoom Player\zplayer.exe"

Selvsagt må stasjonsbokstavene og katalognavnene endres hvis registerfilene og/eller Zoom Player ligger et annet sted. Velg iallfall å lagre denne filen som "mediefil.bat", og husk å velge "Alle filer" i listeboksen ved siden av "Filtype", ellers får den navnet "mediefil.bat.txt" og kan ikke kjøres.

Endre deretter den siste del av første linje i batchfilen til "z:\Konfig\ffdshow-dvd.reg" (altså samme navn som registerfilen for DVD-er fikk), og lagre på nytt, denne gangen som "dvd.bat". Lukk Notisblokk, og gå til katalogen der disse batchfilene har havnet. Høyreklikk på dem etter tur, og velg "Lag snarvei".

Høyreklikk så på snarveien og velg denne gangen "Gi nytt navn". Fjern ".bat" for å skille snarveien fra selve batchfilen. Gi dem gjerne et litt "penere" navn, hvis det er ønskelig, som "DVD" med store bokstaver og "Mediefiler".

Høyreklikk igjen, og velg "Egenskaper". I det vinduet som dukker opp, vil det være en linje der det står "Kjør". I øyeblikket står den til "Normalt vindu". For å unngå å se MS-DOS-vinduet, skal denne settes til "Minimert".

Klikk på "Endre ikon", og klikk "OK" på advarselen om at batchfilen ikke inneholder noen ikoner. Velg "Bla gjennom" i neste vindu, og finn fram til katalogen der Zoom Player er installert. Velg filen "zplayer.exe".

Da dukker dette vinduet opp:

Det inneholder bare ett ikon, så merk det og klikk på "OK". Klikk deretter "Bruk" og "OK" i hovedvinduet, og det er ordnet. Gjenta operasjonen for den andre snarveien, og den delen av jobben er gjort.

Og for den som virkelig har parkert hjernen i dag (det er jo mai, så det er fare for at russ vil lese dette ), skal jeg forklare poenget med denne operasjonen: Når du skal se en DVD, klikker du på DVD-snarveien, når du skal se en mediefil av typen DivX eller XviD, klikker du på mediefilsnarveien. Dermed vil FFDShow være riktig innstilt. Men obs: Hvis du gjør noen endringer i innstillingene for FFDShow, må du huske å eksportere dem til en ny registerfil, ellers vil de bli tilbakestilt neste gang du åpner Zoom Player med en av snarveiene!

Og dermed er det helt klart på tide med en gamle, gode vennen vår: En full sikkerhetskopi. Og siden dette er en fungerende HTPC, iallfall teknisk sett (den fungerer som signalkilde, men uten automatisering er den ikke en fullverdig HTPC for meg), er det nok bryet verdt å legge denne sikkerhetskopien inn på harddisk nummer to for å sikre filmkvelden.

Les også