Tek.no

Guide

Guide: Elektronikkens verden - del 3

24 Jan 2007 15:35

Innledning

Hvis du har vært med fra starten, har du nok lest både del 1 og del 2 av denne artikkelserien. Vi introduserte deg da for mer eller mindre alle de vanlige komponentene du kommer til å bruke uansett hva du jobber med innen elektronikk.

Du skal nå kunne å konstruere enkle og morsomme nybegynnerkretser, slik som å få en diode til å slå seg av og på kontrollert, eller lage en stabil spenningskilde.

Temaet vi nå skal introdusere deg for, er digitalteknikk. Dette er en utrolig stor del av elektronikken, og omfatter alt fra lysbryteren du trykket på når du gikk inn i rommet du nå sitter i, frem til datamaskinen du sitter å leser denne artikkelen ved.

En vital del du bør forstå når det kommer til digitalteknikk, er det binære tallsystemet, også kjent som totallsystemet. Vi mennesker jobber med titallssystemet, noen ganger tolvtall (dusin), mens datamaskinen som kjent bruker totallssystemet. Hvordan dette i praksis fungerer, skal vi fortelle deg på de neste sidene.