Til hovedinnhold
GuideHøyreklikket

Justér knappen slik du vil ha den

Gir deg langt flere muligheter enn du tror.

Rolf B. Wegner, Hardware.no

Høyreklikk med en mus er et nyttig verktøy – uansett hvor du høyreklikker på skjermen, så får du opp en meny med valg av flere muligheter. Denne menyen går det faktisk å endre på – vi viser deg hvordan.

I denne oversikten omhandler vi to gratisprogrammer som kan brukes til å skreddersy høyreklikkmenyen, nemlig «Right Click Enhancer» og «Ultimate Windows Context Menu Customizer». Vær oppmerksom på programmene kun er tilgjengelige på engelsk, og innleggene som eventuelt opprettes av programmene blir engelskspråklige.

Før du eventuelt velger å bruke slike programmer kan det være lurt å først å ta sikkerhetskopi av viktige filer på maskinen din. Det kan også være lurt å opprette gjenopprettingspunkt – i tilfelle noe går galt med programmene, og du ønsker å tilbakestille Windows. Gjenopprettingspunkt kan i Windows 7 opprettes via Kontrollpanel, System og sikkerhet, System, Systembeskyttelse, Opprett. Alle endringer du gjør som følge av denne guiden er ditt eget ansvar.

Right Click Enhancer

Dette er en pakke med fem verktøy som kan brukes til å justere og legge til muligheter i høyreklikkmenyen. Du vil få opp følgende vindu etter nedlasting og installasjon av programmet:

Du kan klikke på mulighetene enkeltvis, og får da opp forskjellige innstillingsmuligheter for høyreklikk.

Right-click Tweaker gir følgende muligheter. Du må klikke på «Apply Tweakers» for å aktivere et eller flere valg. Du kan eventuelt fjerne innlegget i menyen ved å fjerne haken ved en aktuelt valg, og klikke på «Apply Tweakers».

 • Copy to Folder: kopierer filer eller mapper til en annen mappe.
 • Move to Folder: flytter filler eller mapper til en annen mappe.
 • Open in Notepad: åpner aktuell fil i notisblokk.
 • Administrator Command Prompt: kjører ledetekst som administrator.
 • Encrypt: krypterer og dekrypterer filer.
 • Create File List: lager en filliste av gjeldende mappe.
 • Print File List: tar utskrift av en filliste.
 • Search and Replace: gir deg muligheten til å bytte navn på flere filer og mapper samtidig
 • Copy Content To Clipboard: Gir deg mulighet til å hente ut tekst fra en fil uten å faktisk åpne den.
 • God Mode: legger programmene i Kontrollpanel til kontekstmenyen.
 • Problem Steps Recorder: lanserer programmet Problemregistrering.
 • Take ownership: For de gangene Windows nekter deg å gjøre det du vil grunnet påståtte manglende rettigheter.
 • System Configuration Utility: kjører programmet Systemkonfigurasjon.
 • Control Panel: Gir deg direktetilgang til kontrollpanelet
 • Run As Administrator: Gir deg tilgang som administrator for filer tilknyttet WinRAR.

My Computer Manager kan brukes til å legge til filer eller mapper i Min datamaskin eller Kontrollpanel.

Right-Click Shortcuts Creator kan brukes til å legge til eller slette filer eller mapper i høyreklikkmenyen

Right-Click Editor kan brukes for å endre eksisterende menyvalg

Right-Click Cascading Menu Creator kan brukes for å lage undermapper

Right-Click Editor IE kan brukes for å legge til punkter under høyreklikkmenyen til Internet Explorer

Send To Manager kan brukes til å legge til eller fjerne innlegg fra Send til-menyen.

New Menu Editor kan brukes for å legge til nye filtyper i høyreklikket

Last ned programmet: Right Click Enhancer finner du på download.cnet.com. Programmet støtter 32-bit og 64-bit Windows XP, Vista og Windows 7.

Ultimate Windows Context Menu Customizer

Dette programmet kan brukes til å redigere menyinnlegg i kontekstmenyer, det vil si menyer som avhenger av hvor brukeren høyreklikker. Problemet er at mange programmer oppretter slike innlegg når disse installeres, men menyinnleggene blir gjerne ikke fjernet når programmet avinstalles. Dermed får kontekstmenyen rester av innlegg til programmer som ikke finnes.

Ultimate Windows Context Menu Customizer støtter ikke alle kontekstmenyer – mange slike menyer er nemlig ganske spesifikke.

Du finner «Ultimate Windows Context Menu Customizer» på door2windows.com – du finner en nedlastingsknapp nederst på siden. Programmet støtter Windows XP, Vista og Windows 7.

Du får opp dette vinduet når du kjører programmet:

Start med å klikke på «Context Menu Location»-menyen, og du vil da få opp aktuelle innlegg i denne menyen. På høyresiden («Add Pre-Defined Items») finner du innlegg som du kan eventuelt legge til den aktuelle kontekstmenyen.

Slik fungerer programmet: Nederst finner du knappene «Add Item», «Remove Item» og «Edit Item», og disse kan brukes til å legge til, fjerne eller redigere menyinnlegg.

Du velger først hvor menyinnlegget skal plasseres, ved å klikke på ett av valgene i «Context Menu Location», klikker deretter på ett av innleggene under «Add Pre-Defined Items», og klikker til slutt på «Add Item». Da skal det valgte innlegget dukke opp under «Context Menu Items» for den aktuelle kontekstmenyen.

Lyst på ny mus?
Se nærmere på de vi har testet og anbefalt

Denne guiden ble første gang publisert 14. juli 2011

Mer om
annonse