GuideVeien til jobb – del 3

Hvordan gjennomgå et jobbintervju?

I denne artikkelserien over tre deler får du hjelp på veien mot å skaffe deg lønnet arbeid.

Forberedelser

Er du klar for denne situasjonen?

Denne artikkelserien hjelper deg på veien mot å skaffe deg en jobb. Serien er planlagt å bestå av tre deler som omhandler hvert sitt tema: Jobbsøknad, CV og jobbintervju. I denne siste delen skal vi gi deg noen tips til hvordan du gjennomfører et jobbintervju.

Når du blir innkalt til jobbintervju, er det først og fremst tydelig at du er interessant for arbeidsgiveren. Før et godt jobbintervju bør det ligge en del forberedelser. Hva vil du bli spurt om? Ved å tenke ut svar på noen standardspørsmål før du møter opp, så øker du sjansene dine for å gjøre et godt inntrykk.

Mye av det vi nevner i denne delen av denne artikkelserien vil kanskje for noen fremstå som åpenbart eller selvsagt. Det betyr fortsatt ikke at du ikke har noe å hente ved å lese denne guiden. Vi gir deg noen tips, som kan hjelpe til å roe ned nervene før den store dagen.

Forberedelser

I forkant av et jobbintervju er det en del ting man bør ha tenkt igjennom, i hovedsak for å kunne få bedre flyt under intervjuet, men også for å kunne ha mer gjennomtenkte svar på spørsmål. Les igjennom CV, søknaden og ikke minst stillingsannonsen en gang til, for å gjøre deg opp noen tanker på hva arbeidsgiver kan lure på her.

Ikke bli sittende som et spørsmålstegn dersom du får et grunnleggende spørsmål

I hovedsak går forberedelsene på å være forberedt på noen standard spørsmål. Ha kjappe svar på lager, uten å avbryte intervjuer. Her er noen spørsmål du bør ha tenkt igjennom:

  • Hvor ser du deg selv om 5 år?
  • Hvilke styrker har du som kan hjelpe deg i denne stillingen?
  • Har du noen svakheter som vil hindre deg i denne stillingen?
  • Hva motiverer deg til å jobbe?
  • Hva forventer du å få ut av denne bedriften?
  • Når kan du starte?
  • Hvordan forhold har du hatt til tidligere jobber?
  • Hva er dine tanker om overtid?
  • Hva forventer du i lønn? (ikke alle tar opp dette på et så tidlig tidspunkt - det kommer gjerne først senere)

I tillegg til disse spørsmålene kommer også spørsmål som går litt mer direkte på stillingen "hvordan jobber du under press?", "ser du på deg selv om praktisk anlagt?" eller "vil du si at du er kreativ?".

Ettersom svakheter alltid vil bli trukket frem, bør man kunne forsvare disse, eller i beste fall snu de til noe positivt, i det minste ha noe positivt å si rundt dette.

Til slutt står arbeidsgiver igjen med det viktigste spørsmålet, hvorfor deg? Dette er gjennomgående i CV og søknad og også på jobbintervju – man må skille seg ut for å bli valgt. På jobbintervju går dette mye på å kunne finne en god tone med intervjueren.

Intervjueren avslutter ofte med å spørre om du har noen spørsmål. Her kan det være positivt å ha noe å komme med, både for å vise interesse, og for å bli bedre kjent med bedriften så tidlig som mulig. Et godt spørsmål her kan også føre til en bedre og mer naturlig samtale.

Gode forberedelser vil gjøre at du kan være mye mer rolig på forhånd. Får man roet ned nervene vil man til slutt komme seg igjennom jobbintervjuet på en mye bedre måte, der alt flyter som det skal.