Guide

Filtyper for foto

Introduksjon

I denne guiden får du innføring i de viktigste filformatene som brukes i forbindelse med fotografering og bildebehandling. Vi gjennomgår filformatene RAW, JPEG og noen få andre. Hvilken av dem er best?

Hensikten med denne guiden er ikke å beskrive de tekniske detaljene rundt de ulike formatene, men er mer ment som en praktisk guide.

Vi starter med RAW-filer - se neste side.