Tek.no

Guide

Peltierguide

20 Nov 2002 00:00

Innledning

Et peltier element er en teknisk inretning som utnytter seg av et termisk fenomen, funnet av Jean Charles Athanase Peltier i 1834.

Fenomenet skjer når en strøm av elektroner flyter igjennom to ulike metall; når det går en elektronstrøm gjennom disse, så blir det tatt (absorbert) termisk energi fra det ene og transportert den over til det andre ved hjelp av elektrisk strøm. Man "pumper" da termisk energi, derfor kalles ofte et peltier element for en varmepumpe.

Peltier effekten skjer altså hele tiden, der strøm går igjennom to ulike metall. I de fleste tingene rundt oss så er denne effekten uhyre liten, men den er der, f.eks i en en ledning av kopper og aluminium som er tvinnet sammen.

Det har gjennom tidende blitt jobbet mye (og fremdeles jobbes det) for å framheve dette merkelige fenomenet. Resultatet har blitt en bruk av ulike typer halveder materialer som er i stand til å frambringe store temperaturforskjeller mellom disse to metallene. En temperaturforskjell på rundt 75 grader mellom de to metallene er ikke noe uvanlig med moderne peltier element.

Under kan du se forskjellige typer av moderne peltier element, de bygger alle sammen på samme fenomen, men har litt forskjellig konstruksjon. Takk til Peltier-info.com for bilder.