Guide

RAID

Innledning

Prinsippet med RAID er at dersom man har to (eller flere) harddisker kan data distribueres systematisk mellom disse. Dette vil gi forbedret ytelse. Med unntak av RAID 0 øker RAID også sikkerheten i systemet i tilfelle det skulle oppstå problemer med en disk. Denne ekstra sikkerheten kalles gjerne redundans.