Tek.no

Guide

Wikipedia

14 Mai 2010 11:30

Avansert bruk

Det finnes flere måter å bruke Wikipedia, det vil si som går ut over vanlig søk og det å bla i leksikonet. Vi vil i denne delen av guiden gjennomgå bruk av Userscript og Gadgets. I de fleste tilfellene dreier det seg om å justere grensesnittet, eksempelvis å vise enkeltsider i renere utgave uten navigasjonsmenyer.

Userscripts

Userscripts er små script som gjør det mulig å endre måten informasjon vises i en nettside som bruker de aktuelle scriptene. Slike script kan brukes til å endre, fjerne eller legge til informasjon. Userscripts er innebygd i Google Chrome, mens Firefox-brukere må installere Greasemonkey-utvidelse for å få scriptene til å virke.

Dersom du bruker Opera kan du gjøre følgende for å kjøre Userscripts. Vi tar utgangspunktet i den nyeste versjonen av Opera, nemlig 10.5x. Last ned scriptet, og gi scriptet et nytt navn slik at filen ender med user.js, dersom ikke dette allerede er tilfellet. Kjør Opera og åpn Javascript-alternativer via menyvalget Innstillinger, Innstillinger, Avansert, Innhold, Javascrip-alternativer. Opprett gjerne en ny undermappe i Opera-mappen, eksempelvis med navnet javascripts, og velg denne mappen via alternativet "Mappe for egne Javascript-filer". Opera må startes på nytt for at endringen skal tre i kraft, og scriptet skal da være klart til bruk.

Dersom ikke scriptet fungerer etter installasjon, må du først restarte nettlesere, og du må trolig også aktivere scriptet før det virker. I Firefox gjør du dette via menyvalget Verktøy, Greasemonkey, Enabled.

Vi bruker scriptet Simplepedia som et eksempel, et script som fjerner overflødig innhold på en nettside, det vil si leksikonet får et renere utseende uten navigasjonsmenyer.

Slik ser Wikipedia ut før scriptet aktiveres:

Og slik ser leksikonet ut når scriptet er blitt aktivert:

Du finner flere script på følgende sider:

 • Wikipedia Inline Article Viewer gjør at du får opp et iframe-vindu når du klikker på en intern lenke i en Wikipedia-artikkel, det vil si det åpnes et ekstra vindu på skjermen i stedet for at den nye siden bruker samme vinduet. Dermed kan du klikke deg frem til lenkene uten å lukke originalsiden.
 • Multi-column articles omstrukturerer en artikkel slik at teksten settes opp i flere kolonner.
 • Wiked gir bidragsytere mer kontroll over redigering enn det innebygde redigeringsverktøyet i Wikipedia gjør. Her får du blant annet mulighet til å merke tekst, søkefunksjon og fullskjermmuliget.
 • Wikipedia – Clean and Professional fjerner forskjellige navigasjonsknapper fra en Wikipedia-side, og gir også et annet layout for siden. Hensikten er å gjøre siden renere.
 • Wikipedia Large Images viser en liten versjon av et bilde i full størrelse, dersom du holder musepekeren over bildet, det vil si du trenger ikke å klikke på bildet.
 • Secure Wiki gjør at det brukes en sikker https-forbindelse når Wikipedia brukes, noe som kan være hensiktsmessig ved redigering av leksikonet. En slik forbindelse kan også åpnes manuelt ved å skrive inn et ekstra "s" i adressen, men med scriptet skjer dette automatisk.
 • Wikipedia Printable Version gjør at alle Wikipedia-sider videresender besøkeren til en utskriftsvennlig side, noe som er en renere side uten navigasjonsknapper.

Nettleserutvidelser

Nettlesere kan utvides med forskjellige Wikipedia-funksjoner. Du finner en oversikt over disse på følgende sider:

Tilleggsfunksjoner

Registrerte Wikipedia-brukere har tilgang til såkalte tilleggsfunksjoner ("gadgets"), nemlig Javascriptkoder som utvider funksjonaliteten til leksikonet. Gadgets ligner på Userscripts, men forskjellen er at Userscripts er installert på brukerens datamaskin lokalt, mens tilleggsfunksjoner ikke er det.

Du kan opprette en Wikipedia-konto, og logge deg inn på denne siden. Man trenger ikke å registrere seg for å bidra til Wikipedia, men registrering har ellers en rekke fordeler, blant annet kan du ta i bruk forskjellige tilleggsfunksjoner.

Du får tilgang til tilleggsfunksjonene via Innstillinger ("my preference") etter innlogging som en Wikipedia-bruker. Tilleggsfunksjoner deles i flere kategorier, men du kan sette en hake ved en enkelt funksjon og trykke på Lagre-knappen nederst på siden.

Wikipedia finnes som tidligere nevnt i flere språkversjoner, og disse har også ulike tilleggsfunksjoner, det vil si du får tilgang til forskjellige tilleggsfunksjoner på de ulike språkversjonene av Wikipedia.

Dette er bare noen av tilleggsfunksjonen i den norske (bokmål) språkversjonen:

 • Mellomlager: Slett serverens mellomlager av gjeldende innholdsside.
 • Funksjonalitet: Endrer "logg ut"-knappen til å gi en advarsel først.
 • Funksjonalitet: Forstørr og sett fast bilder fra thumb-lenken. Prøveversjon.
 • Funksjonalitet: Fjern søkeboksen fra menyen på venstre side.
 • Utseende: Forskjellige farger på diskusjonsinnlegg.
 • Utseende: Uthev diskusjonssider på siste endringer.

Du vil altså få full oversikt dersom du registrerer deg og velger fanen Tilleggsfunksjoner i norsk Wikipedia.

Redigering

Alle lesere av Wikipedia kan bli bidragsytere, det vil si redigere innholdet, men upassende endringer blir fjernet, det vil si dersom det eksempelvis skjer vandalisme. Alle artikler har en egen redigerfane. Det finnes også en sandkasse hvor potensielle bidragsytere kan teste ut redigering av leksikonet.

Det bidragsytere bør være oppmerksomme på er at informasjon fra diverse kilder kan være opphavsrettsbeskyttet, og som dermed bryter mot Wikipedia sitt prinsipp om at innholdet i leksikonet skal være fritt å bruke, med mindre man har fått tillatelse til dette fra opphavspersonen. Les mer om dette på siden som omhandler opphavsretten.

Les også