Tek.no

Guide

Hva er EV?

14 Nov 2003 09:39

Forklart så enkelt som mulig:

Et tankeeksperiment: Glem fotografi for nå, og tenk på en vannbalje. Din oppgave er å fylle baljen til et spesielt nivå (eksponering), og du har en vannslange som du skal bruke:

  • Lukkertid: Tenk deg at du har en vannslange. Lukkertid vil være hvor lang tid du åpner krana.
  • Blender: Samme slange, samme konsept, men blenderen vil være hvor stor diameter det er på slangen.
  • Filmhastighet: Igjen samme konsept, men filmhastigheten vil være trykket i slangen (dvs hvor langt du åpner krana).

Tenk at for å få en nøyaktig eksponering, må du fylle baljen til et visst nivå. Du kan enten åpne krana helt og bruke en stor slange, og baljen vil fylles fort. Eller du kan åpne krana litt, og det vil ta lengre tid, men resultatet vil være det samme: Du fyller beholderen til et spesielt nivå.

Det er også slik fotografi fungerer: Du vil fylle filmen eller bildebrikken med en spesiell mengde lys, som gjør at eksponeringen blir "riktig" (det finnes mange grunner for å ville eksponere annerledes, men det tar vi en annen gang.

Dermed: EV er et tall som beskriver en hvilken som helst eksponering, uansett om den er riktig eller ikke.

Det lysmåleren i kameraet ditt gjør er å finne hvilket EV-tall scenen du prøver å fotografere har, for så å slå opp i en tabell hvilke kombinasjoner ISO / lukkertid / blender som passer for å få korrekt eksponering.

Litt mer teknisk

Definisjonen av EV = 0 er en eksponering på 1 sekund med blender f/1.0 med ISO 100 film, eller ekvivalent: For eksempel: 2 sekunder f/1.4 @ ISO 100 eller 4 sekunder f/2.0 @ ISO 100.

Den tekniske definisjonen av EV er 2EV = LH/K.

EV er forklart ovenfor, L er luminans (lysstyrke), S er filmhastighet etter ISO-standarden, og K er eksponeringskonstanten.

Eksponeringskonstanten kommer an på hvilken enhet du bruker for å uttrykke luminans: Om du bruker candela per kvadratfot er K 1,3. Om du bruker candela per kvadratmeter (også kjent som cd/m2, Lux eller lumen/m2)er det 12.5. Om du bruker apostilb er konstanten 3.98.

Hva betyr EV for meg?

EV brukes internt i kameraet ditt. Om lysmåleren måler EV 5, for eksempel, vil den finne alle kombinasjoner av lukkertid og eksponering som vil gi riktig eksponering for filmhastigheten du bruker. Om du har kameraet ditt satt til ISO 100, kan denne eksponeringen være 1/30 sekund med f/5.6.

Men hvorfor skal jeg bry meg, om kameraet finner ut av alt?

Lysmålere har sine begrensninger, og det finnes mange grunner til å bruke andre EV-verdier enn det kameraet foreslår. De fleste kameraer har et EV kompenseringshjul eller knapp. Denne knappen tillater deg å tvinge kameraet til å eksponere mer eller mindre enn det kameraet mener er "riktig".

Det kan tenkes, for eksempel, at du tar bilder av naboen på snowboard, i et landskap hvor det er mye snø (det er visst gjerne det, når folk står på snøfjøl). Dette kan forvirre lysmåleren din til å ta kortere eksponeringstider, for å forhindre at snøen blir overeksponert. Greit nok, men det betyr at personen i bildet ditt vil være altfor mørk. Om du setter EV til +1 (da tvinger du kameraet til å eksponere ett eksponeringstrinn høyere enn lysmåleren tilsier) vil hele bildet bli lysere, og personen i bildet vil være bedre eksponert.

Det motsatte gjelder scener hvor bakgrunnen er mørk, og personen i forgrunnen er for lys: Da setter du EV til et negativt tall for å hjelpe kameraet ditt litt på rette vei.

Lykke til med fotograferingen!

annonse

Les også