Til hovedinnhold

Styr TV-en med mobilen

Har du blåtann på mobiltelefonen din? Da har du sikkert også brukt telefonen din til å overføre bilder, telefonnumre til en PC eller en annen telefon. Mange bruker også blåtannhåndfri sammen med mobiltelefonen sin.

Men blåtann kan brukes til langt mer enn dette. Visste du at du kan bruke mobiltelefoner med blåtann som fjernkontroll til TV-en og stereoanlegget? Eller at du kan bruke mobiltelefoner som walkie-talkier ved hjelp av blåtann?

Profiler
For å få til dette, må mobiltelefonen din være utstyrt med rett såkalt Bluetooth-profil. Profilene gjør enkelt forklart at telefonene snakker samme språk, og at de vet hva den andre blåtannenheten prøver å gjøre.

Om telefonen din ikke har de rette profilene, vil du heller ikke kunne ta i bruk mulighetene profilene gir.

Et eksempel på dette er A2DP-profilen, som har fått en del oppmerksomhet i det siste. A2DP muliggjør bruk av trådløse stereohodesett sammen med mobiltelefonen din. Om telefonen ikke er utstyrt med denne profilen, kan du heller ikke bruke trådløse stereohodesett.

Det finnes et drøss med forskjellige blåtannprofiler som setter telefonen din i stand til å kontrollere og få tilgang til andre blåtannenheter. Det eneste kriteriet er at begge blåtannenhetene har den akutelle profilen.

Vi har tatt for oss noen av de mange blåtannprofilene, og viser deg hva du kan gjøre om du har profilene på din telefon.

A2DP (Advanced Audio Distributin Profile)
A2DP er trolig den mest omtalte blåtannprofilen. Som nevnt gjør denne det mulig å overføre musikk trådløst fra mobiltelefonen din til et stereohodesett, eller for eksempel en adapter til et stereoanlegg.

A2DP-profilen sørger for at lydkvaliteten blir langt bedre enn ved bruk at et standard blåtannhåndfri. Grunnen er at lyden overføres i MPEG-1,2 Audio, APEG-2,4 AAC, eller ATRAC-format.

Du kan lese mer om A2DP i vår artikkel "Kutt ledningen".

AVRCP (Audio/Video Remote Control Profile)
Denne profilen brukes til å gi blåtannenheter kontroll over andre blåtannenheter. For eksempel kan et stereoanlegg eller et TV utstyres med blåtannmottaker og AVRCP-profil, slik at du kan bruke mobilen din som fjernkontroll. Denne profilen kan også brukes sammen med A2DP, slik at du kan koble mobiltelefonen opp mot steroanlegget, spille av musikken og samtidig styre lydstyrken på forsterkeren.

Alternativt kan profilen også brukes andre veien, slik at du kan ha fjernkontroll på et hodesett til mobiltelefonen. Et eksempel på dette er Motorolas hodesett S705.

Utstyr som bruker AVRCP er imidlertid ikke spesielt utbredt i dag, og du må lete høyt og lavt for å finne utstyr som faktisk tar dette i bruk.

BIP (Basic Imaging Profile)
Om du vil bruke avanserte bildefunksjoner på telefonen, er BIP-profilen noe du må ha. Denne profilen gjør det mulig å sende bilder, hente bilder fra andre blåtannenheter og skrive ut bilder fra telefonen. Profilen muliggjør også at du kan ta automatisk sikkerhetskopi av bildene på telefonen din når du er i nærheten av PC-en din, styre et digitalkamera med mobilen, og å kjøre lysbildevisning på for eksempel et TV med mobiltelefonen.

BIP-profilen må ikke forveksles med den såkalte OPP-profilen eller BPP-profilen:

OPP (Object Push Profile)
Mens BIP-profilen gjelder bilder spesielt, dreier OPP-profilen om alle filer generelt. Det er OPP-profilen telefonen din må ha om du skal sende filer fra din telefon til en annen blåtannenhet. OPP-profilen gjør at du kan sende filer som for eksempel bilder, visittkort og lyder. Profilen kalles "Push" fordi det alltid er enheten som er utstyrt med profilen som setter i gang sendingen av filer.

BPP (Basic Printing Profile)
Om du skal skrive ut tekst og enkel grafikk på en blåtannskriver, må telefonen din ha BPP-profilen.

DUN (Dial-Upo Networking Profile)
Hvis du har tenkt til å bruke mobiltelefonen din til å koble PC-en din til internett, må du ha DUN-profilen. Så snart PC-en og telefonen er koblet sammen, vil PC-en din bruke mobiltelefonen som et modem, og koble seg til internett.

FTP (File Transfer Protocol)
Mobiltelefonen din kan brukes til å utforske filene på en PC eller en annen telefon om din egen telefon er utstyrt med FTP-protokollen. Så snart du har fått tilgang til den andre enheten, kan du bla igjennom filene og kopiere til eller fra din egen telefon.

SPP (Serial Port Profile)
Har du ikke datakabel til mobiltelefonen din? Da kan du bruke SPP-profilen og koble PC-en og telefonen sammen. Denne profilen erstatter nemlig en vanlig datakabel mellom PC og telefon.

HID (Human Interface Device Profile)
Denne profilen brukes av utstyr som blåtanntastatur eller mus til PC-en din. Men den kan også brukes til å ta i bruk slikt utstyr på en mobiltelefon. Slikt utstyr brukes imidlertid mest sammen med smarttelefoner.

ICP (Intercom Profile)
Om du skal bruke mobiltelefoner som walkie-talkier, må de ha ICP-profilen. Det eneste denne profilen gjør, er å sende og motta lyd over blåtann.

SAP (SIM Access Profile)
Denne profilen gjør at annet blåtannutstyr kan få tilgang til SIM-kortet i telefonen din. Dette kan være nyttig i en mobiltelefon montert i bilen, slik at du slipper å ha to separate SIM-kort for mobiltelefonen og biltelefonen.

VDP (Video Distribution Profile)
VDP setter mobiltelefonen din i stand til å sende en videostrøm over en blåtannforbindelse. Du kan for eksempel sende video direkte fra mobiltelefonen din til et mediesenter i stua, uten at du trenger å overføre videofilen først.

Alle de andre profilene
Listen over gir bare et overblikk over noen blåtannprofiler. Bak disse profilene ligger det andre profiler igjen. For å kunne ta i bruk for eksempel OPP-profilen, må telefonen din ha GOEP (Generic Object Exchange Profile) i bunn. Dessuten ligger GAP (Generic Access Profile) til grunn for alle blåtannprofilene.

Du kan se en liste over flere profiler på Wikipedia.org.

Husk at det ikke holder at telefonen din eller PC-en din har profilen. Telefonen eller PC-en må også være i stand til å bruke profilene til noe fornuftig. Bruken av profilen er det et program i telefonen din som står bak, enten ved at det er integrert i telefonen, eller at du laster ned og installerer et program som tar i bruk profilen.

Lurer du på hvilke profiler din telefon støtter? Hos Bluetooth SIG, den offisielle arbeidsgruppen bak Bluetooth-standarden, kan du søke frem hvilke profiler som finnes i forskjellige telefoner og annet blåtannutstyr.

(Kilder: Wikipedia.org, Bluetooth.org, Palowireless.com, Swedetrack.com)

annonse