Tek.no

Guide

Blu-ray vs. HD DVD

Jan Frode Haugseth
10 Mar 2006 15:36

Formatkrigen

Det som vil skje i 2006 er at Blu-ray og HD DVD må etablere seg i markedet. Først må de knive om de forbrukerne som er villige til å betale en den høye prisen spillerne vil ha ved lanseringstidspunktet. Her hjelper det ikke at det er to inkompatible formater å velge mellom. På sikt vil etterspørselen avgjøre det tilgjengelige utvalget av filmer.

HD DVD har en fordel til å begynne med, siden det vil koste mindre å produsere både spillere og media. Blu-ray kan på sin side skilte med stor lagringskapasitet, kanskje opptil 3 til 6 ganger så mye som HD DVD om noen år. Blu-ray har også fordelen at Playstation 3 vil bruke dette formatet, og at DV-kameraer vil kunne spille inn flere timer med materiale direkte inn på 8 cm. BD-plater.

Det kan også hende at ingen av standardene vil få nevneverdige markedsandeler. Skrekkscenarioet til mediebransjen er at det skal gå med Blu-ray og HD DVD som det gikk med SACD og DVD-audio. Disker basert på denne teknologien er enda i handelen, men forbrukerne er slett ikke interesserte. På verdensbasis selges det enda i dag flere LP-er enn SACD-er og DVD-audio-er til sammen. Også her er det slik at to ulike standarder å forholde seg til, gjør saken verre.

Det kan tenkes at HDTV-innhold like godt kan streames over nettet, og Blu-ray og HD DVD-spillere dermed blir overflødige. Det vil ta minst et par år før Blu-ray og HD DVD-spillere blir billige nok til at de får store markedsandeler, og innen da kan distribusjonsløsninger for streaming av HDTV-innhold alt være på plass. Rettighetene til materialet vil også være omtrent det samme.

Les også