Til hovedinnhold

Vær kreativ på 1/15 sekund

Hvorfor ikke prøve noe nytt?

Noe av det første man må lære seg for å kunne utnytte mulighetene til et speilreflekskamera er hva som styrer eksponeringen – lukker, blender og iso. Spesielt de to første innstillingene åpner for kreative muligheter, og denne artikkelen dreier seg om lukkeren. En rask lukker vil fryse all bevegelse, mens en lang lukker vil føre til at det som beveger seg blir uskarpt.

For å gjøre det enkelt for deg å komme i gang med å eksperimentere har jeg tatt utgangpunkt i en lukkertid som kan brukes i mange ulike situasjoner: 1/15 sekund. Det er ikke alltid at dette er den beste lukkertiden når du skal fange bevegelse i et bilde, men det er som regel en god start.

Innstillinger på kamera

Innstillingene på kamera er veldig greie. Først setter du kameraet til lukker-prioritet, som er betegnet med S på Nikon og Tv på Canon. Deretter roterer du på kommandohjulet til det står 15 i displayet. Her er det verdt å merke seg at det ikke skal stå 15"; det betyr 15 sekunder og ikke 1/15 sekund. Med denne innstillingen velger kameraet selv blender og iso slik at bildet blir riktig eksponert. I solsteken midt på sommeren kan det være problemer med å få en så lang lukkertid fordi kameraet ikke har liten nok blender og lav nok iso, så da må du enten vente til solen er borte eller sette på et gråfilter.

Kamera på stativ

En enkel måte å fange bevegelse på er å sette kameraet på et stativ når du tar bildet. Da vil alt som står i ro bli skarpt mens det som beveger seg blir uskarpt. Dette er en typisk situasjon hvor du må ta mange bilder før du får et du er fornøyd med. Bruk gjerne en snorutløser for å være sikker på at bakgrunnen blir helt skarp.

Panorere

En mye brukt teknikk innen sportsfotografering er panorering. Dette er akkurat det motsatte av teknikken som er nevnt over. Nå ser du gjennom kamera og følger motivet som beveger seg, og resultatet er at motivet blir skarpt mens bakgrunnen blir uskarp. Dette er en teknikk som krever mye øvelse, og ikke minst at du tar mange bilder. For å øke sjansene for et blinkskudd er det lurt å stille kameraet inn på følgefokus og seriefremtrekk. Følgefokus gjør at kameraet fokuserer skarpt på motivet selv om det er i bevegelse, og seriefremtrekk er den beste måten å få tatt mange bilder på.

Panorere med blits

Å få et skarpt motiv når du panorerer kan være vanskelig, men om du kombinerer denne teknikken med blits så blir det litt lettere. Oppskriften er som over, men du kan ikke bruke seriefremtrekk fordi blitsen ikke lader seg opp igjen fort nok. Dette stiller derfor litt større krav til fotografen når det gjelder å beregne når utløseren skal trykkes ned. Velg blitsinnstillingen «rear» eller «2. curtain» for å få blitsen til å fyre av på slutten av eksponeringen.

På bildet under har jeg brukt en variant av denne teknikken. Her har jeg hengt kameraet rundt halsen og syklet ned en bakke når jeg tok bildet. Vil du vite mer om hvordan jeg gjorde dette kan du lese på bloggen min.

Bevege kamera opp og ned

Om du vil ta et abstrakt bilde så kan lukkeren hjelpe deg langt på vei. I bildet under er ingen ting skarpt, men man aner likevel hva motivet er. For å ta dette bildet så jeg gjennom kamera mot toppen av noen trær og bevegde så kameraet nedover mens jeg tok bildet. Kameraet var derfor i bevegelse under hele eksponeringen, og alt ble uskarpt.

I et slikt bilde synes jeg det gjør seg med litt mer retusjering i etterkant enn det som jeg ellers gjør med bilder. Øk gjerne «saturation» en del for å få litt sterkere farger, og litt ekstra kontrast gjør seg også bra.

Rotere kamera

Som et alternativ til teknikken over kan man rotere kamera i stedet for å bevege det opp og ned. Resultatet blir veldig annerledes, men du kan fremdeles risikere å ende opp med et bilde som er verdt å henge på veggen.

Bevege uten å se

Om du vil ta kreativiteten til nye høyder kan du gjøre som jeg har gjort med bildet under. Her hang jeg kameraet rundt halsen (som på en tysk turist) og gikk rundt mens jeg brukte en snorutløser til å fyre av kamera. Det er selvsagt veldig tilfeldig hva du får bilde av når kamera bare henger og slenger rundt halsen, men etter mange nok forsøk kan du være heldig å få et interessant bilde. Det er mulig noen heller vil bruke ordet "slapp" enn "kreativ" om denne teknikken, men jeg ble nå fornøyd med bildet, jeg!

annonse