Tek.no

Guide

Mange veier til Rom

Eksempel på bildeserie tatt med tanke på HDR-generering. Disse seks bildene dekker til sammen så godt som hele det dynamiske omfanget til scenen. Det kunne godt ha vært ett bilde til i hver ende av serien, men det er ikke nødvendig. (*.CR2 er råfiler fra Canon EOS 5D, her vist i programmet BreezeBrowser.)Eksponeringsinnstillingene var som følger: 1/500 s, 1/250 s, 1/125 s, 1/60 s, 1/30 s og 1/15 s ved ISO 400 og blender f. 8.
Edmund Schilvold
22 Jan 2010 09:57

Photomatix 3.2.7. – redigering og tonemapping

Photomatix – visning og tonemapping

Straks genereringen av HDR-fila er over, får vi opp de to vinduene vist under. Hovedvinduet, det øverste, der man kan zoome inn og ut, inneholder HDR-bildet, men kan bare vise en del av det på grunn av skjermens begrensninger. For at brukeren likevel skal kunne få sett på de ulike delene, har Photomatix et lite tileggsvindu kalt HDR Viewer. Dette vinduet viser det som til enhver tid befinner seg under muspekeren, og har noe av den samme funksjonen som slideren for ”32-bit Exposure” i Photoshop.

HDR Viewer lar brukeren se det HDR-fila virkelig inneholder, i skygger såvel som i høylys. I dette eksempelet befinner muspekeren seg over et av de tilsynelatende utbrente bladene. I HDR Viewer ser vi at bladet slett ikke er utbrent likevel, det ser bare slik ut fordi vi sitter med en LDR-skjerm.

En annen mulighet når man vil inspisere innholdet i HDR-fila, er å velge View > Adjust HDR Image View > Exposure Up eller Exposure Down. Dette blir omtrent som å dra slideren for 32-bit Exposure i Photoshop fram og tilbake. Vi synes nok at Photoshop på dette punktet har den mest elegante løsningen, men Photomatix lar brukeren benytte taster som snarveier til Exposure Up eller Exposure Down, noe som letter inspiseringen betydelig.

Lett tilgjengelig histogram

Photomatix har et histogram som er både lett å hente opp og avansert i utformingen. Foreløpig finnes det ikke noe tilsvarende i Photoshop.

Histogrammet i Photomatix går det i Photoshop en høy gang.

Fordeler og ulemper

En annen god ting med Photomatix er muligheten for batch-prosessering av bildeserier. I Photoshop må man i utgangspunktet laste inn alle bildeserier manuelt, i Photomatix kan man sette programmet til å generere HDR-filer fra bildeserier automatisk.

En mulig ulempe med Photomatix er at det ikke er så mye redigering man kan gjøre før tonemappingen settes i gang. Photomatix mangler rett og slett de fleste av de verktøyene som Photoshop har. Det finnes ikke noe kloneverktøy, for eksempel. Og heller ikke lag og masker. Avanserte brukere kan neppe klare seg med Photomatix alene, de trenger også et program for vanlig bilderedigering.

Lagring

Før vi begynner å gjøre noe mer, er det naturlig å lagre HDR-fila med File > Save As, slik at vi kan hente den fram igjen senere. Det mest aktuelle valget for lagring er nok *.hdr, det vil si Radience RGBE, men man kan også velge Open EXR og Floating Point TIFF.

Tonemapping

Siden Photomatix ikke har det utvalget av redigeringsverktøy Photoshop har, hviler svært mye på mulighetene tonemappingen gir. Til gjengjeld byr Photomatix på noen meget sofistikerte verktøy for tonemapping. Programmet opererer med to ulike tonemapping-algoritmer: Details Enhancer og Tone Compressor. Her skal vi kun se på Details Enhancer, som er den metoden som byr på flest justeringsmuligheter. Som navnet antyder, gir Details Enhancer brukeren anledning til å framheve detaljene i bildet.

Tonemapping med Photomatix' Details Enhancer.

Skjermavbildningen over viser bregnefotoet slik det så ut på skjermen da vi etter en stund syntes at vi hadde funnet fram til noenlunde passende innstillinger. Klikk på bildet for å se det i full størrelse. Her det er svært mye man kan gjøre for å finjustere kontrasten på lokalt og globalt nivå. Det sier seg selv at en optimal tonemapping med Details Enhancer krever både tid og erfaring. Men så kan man også oppnå noen veldig interessante resultater.

Når man er klar, trykker man på Process, og lagrer det ferdige LDR-bildet i TIFF eller JPEG. Skal man redigere bildet videre i Photoshop, er det naturlig å velge 16 bpc TIFF.

Konklusjon: Photomatix er et godt og spennende program til sitt bruk, men det kan ikke gjøre alt. Slik situasjonen er per i dag, kan man nok si at Photomatix og Photoshop utfyller hverandre.

Les også
iPhone-app gir geotagging til alle kameraer
Les også
HDR - Velsignelse eller forbannelse?
annonse

Les også