Tek.no

Guide

Mange veier til Rom

22 Jan 2010 09:57

Photomatix 3.2.7 – innmatingen

Photomatix – innmating

Til skrivngen av denne guiden installerte vi den nyeste prøveversjonen, 3.2.7. Det var gjort på fem minutter – en av fordelene med Photomatix er at programmet er særdeles lite og "lett" – instillasjonsfila for Windows 32 er ikke på mer enn 3,3 MB, og selve installasjonen tar bare noen sekunder.

Etter å ha åpnet programmet, klikket vi på Generate HDR Image, som svarer til det å velge File > Merge to HDR i Photoshop.

Dialogen som følger er nesten identisk med den i Photoshop. Det man gjør her, er å klikke på Browse og bla seg fram til bildeserien man vil laste inn. I dette tilfellet valgte vi å laste inn de samme seks RAW-filene som vi brukte til å demonstrere mulighetene i Photoshop.

Dialogen som følger er meget interessant. I motsetning til Photoshop er Photomatix et program dedikert til HDR, og der er derfor ikke så overraskende at Photomatix gir brukeren flere valg i forbindelse med innlastingen enn Photoshop. På den annen side er Photoshop et mye større, tyngre og dyrere program.

Det vi særlig legger merke til i dialogen over, er Attempt to reduce ghosting artifacts og muligheten for å sette en hvitbalanse. Photoshop CS3 har ingen funksjon for fjerning av ghosting, og gir ikke brukeren anledning til å velge en hvitbalanse i forbindelse med Merge to HDR.

Hvitbalanse-velgeren lar dessuten brukeren forhåndsvise effekten av valget på filene man er i ferd med å laste inn. Niftig.

Vi setter også pris på at man tydeligvis kan velge fargerom for HDR-fila (sRGB, Adobe RGB og ProPhoto RGB).

Funksjoner som Align source images og Attempt to reverse-engineer tone curve applied har vi behandlet tidligere i denne guiden. Disse mulighetene finnes også i Photoshop.

Tid for å begynne å bake!