Tek.no

Guide

Mange veier til Rom

Eksempel på bildeserie tatt med tanke på HDR-generering. Disse seks bildene dekker til sammen så godt som hele det dynamiske omfanget til scenen. Det kunne godt ha vært ett bilde til i hver ende av serien, men det er ikke nødvendig. (*.CR2 er råfiler fra Canon EOS 5D, her vist i programmet BreezeBrowser.)Eksponeringsinnstillingene var som følger: 1/500 s, 1/250 s, 1/125 s, 1/60 s, 1/30 s og 1/15 s ved ISO 400 og blender f. 8.
Edmund Schilvold
22 Jan 2010 09:57

Photoshop CS3 – tonemapping, siste fase før LDR

Tonemapping – siste fase før LDR

Bruker man Photoshop, finnes det (som antydet på forrige side) minst to veier som fører til Rom (en ferdig LDR-fil). Den ene går ut på at man bruker tilgjengelige visnings- og redigeringsverktøy i Photoshop til å klargjøre HDR-bildet for LDR-konvertering, og at man deretter utfører en rask og enkel tonemapping som bare har som mål å bevare det utseendet man alt har gitt bildet.

Ved å velge Highlight Compression (eller Exposure and Gamma) til både visning og tonemapping (HDR Conversion), kan man bruke de vanlige verktøyene i Photoshop til å lage en LDR-versjon.

Dersom dette er veien vi har valgt, er det nå bare å klikke på 16 bpc i Image > Mode-menyen. Dette bringer automatisk opp tonemapping-menyen. Så velger vi det samme til tonemapping som vi valgte under 32-bit Preview Options, og klikker OK. Vips, så har vi en 16-bits LDR-versjon av HDR-bildet.

Ved hjelp av View > 32 bit preview options kan vi altså gjøre Photoshop til en WYSIWYG (What You See Is What You Get) editor for HDR-redigering rettet mot det å lage en LDR-versjon.

Etter hvert som Photoshop blir mer og mer tilpasset HDR, blir dette en mer og mer interessant tilnærming.

Den andre veien

Den andre går ut på at man tar HDR-fila og bruker mer avanserte og tidkrevende tonemapping-verktøy til å lage en LDR-versjon. I Photoshop innebærer dette vanligvis at man velger en type tonemapping som kalles Local Adaptation (lokal tilpasning).

Local Adaptation er det eneste tonemapping-valget som gir brukeren anledning til å gjøre en virkelig omfattende redigering av bildet før tonemappingen utføres. Det gir tilgang til et avansert verktøy som det kan ta en del tid å lære seg å bruke på en optimal måte.

Kan man allerede Curves (Kurver), det tradisjonelle verktøyet for avanserte kontrastjusteringer i Photoshop, har man en stor fordel når man skal lære seg Local Adaptation-verktøyet.

Tonemapping local adaptation

Men i tillegg til kurveverktøyet har Local Adaptation-dialogen to nokså kryptiske slidere: Radius og Threshold (grenseverdi). For disse finnes et par tommelfingerregler. Den ene er denne: Jo finere detaljer, dess lavere Radius. Når det gjelder Threshold, skal ikke denne være høyere enn at man unngår kunstige haloer (konturer) rundt detaljer i bildet. Har bildet haloer, er Threshold satt for høyt.

Man kan også si at Radius avgjør størrelsen på sonene som justeres, mens Threshold avgjør styrken på variasjonene i lyshet innefor hver sone.

Når det gjelder Toning Curve and Histogram, har vi her muligheten til å lage en kurve som avgjør hvordan de ulike delene av bildet (skygger, mellomtoner og høylys) blir seende ut. Med Save kan vi dessuten lagre kurven vi lager, og med Load kan vi laste inn en kurve vi har laget med Local Adaptation tidligere.

Fører vi muspekeren over til bildet i bakgrunnen, blir pekeren til en pipette. Klikker vi så på ulike deler av bildet med denne pipetten, kan vi finne ut hvilken del av kurven som svarer til hvilke toner i bildet. Deretter kan vi klikke på kurven for å sette et punkt på den aktuelle delen, og manipulere den korresponderende delen av bildet ved å flytte dette punktet med muspekeren, eller med piltastene på tastaturet.

Tallene for Input og Output gjelder det punktet på kurven som er valgt. Input er det det er, Output er justeringen, det det vil bli. Er Output lavere enn Input, mørkner vi, og er Output høyere enn Input, lysner vi.

Vil man låse en del av kurven fast, slik at den ikke bøyer seg, er det innsetting av punkter som er løsningen.

En veldig nyttig tastatur-snarvei er Ctrl + Tab. Med denne vi enkelt hoppe mellom punkter på kurven.

Noe særlig mer er det vanskelig å si om Local Adaptation generelt. Ulike bilder kan ha vidt forskjellige behov. Det finnes ingen fasit. I skjermavbildningen vist over ser vi innstillingene brukt til bregnebildet.

Les også