Tek.no

Guide

Mange veier til Rom

Eksempel på bildeserie tatt med tanke på HDR-generering. Disse seks bildene dekker til sammen så godt som hele det dynamiske omfanget til scenen. Det kunne godt ha vært ett bilde til i hver ende av serien, men det er ikke nødvendig. (*.CR2 er råfiler fra Canon EOS 5D, her vist i programmet BreezeBrowser.)Eksponeringsinnstillingene var som følger: 1/500 s, 1/250 s, 1/125 s, 1/60 s, 1/30 s og 1/15 s ved ISO 400 og blender f. 8.
Edmund Schilvold
22 Jan 2010 09:57

Photoshop CS3 – bilderedigering i HDR-modus

Dette er noe temmelig nytt som Photoshop foreløpig ikke er helt tilpasset. En rekke av de verktøyene og filtrene som er tilgjengelige i 16 bits modus, er i 32 bits modus (HDR-modus) grået ut og utilgjengelige. Men for hver nye versjon av Photoshop blir flere verktøy brukelige også i 32 bits modus.

I CS3 er imidlertid allerede nå ganske mye man kan gjøre mens man befinner seg i 32 bits modus. Man kan justere kontrast og lyshet med Levels (på norsk nivåer), man endre ”eksponeringen” ved hjelp av Exposure, og man kan gjøre selektive justeringer ved hjelp av lag og masker. For å nevne noe.

En ulempe med redigering i HDR-modus, er at man bare ser en del av bildets omfang av gangen. Men dette behøver ikke å være noe stort problem.

Visningsinnstillinger

Noe av det første man kanskje vil ønske å gjøre når man åpner en HDR-fil i Photoshop, er å justere visningsinnstillingen. Til dette finnes det en liten slider nederst i programvinduet kalt 32-bit Exposure.

Et kontroll som bare er tilgjengelig i HDR-modus: 32-bit Exposure. Denne fungerer på omtrent samme måte som White Point Preview i genereringsdialogen. Dobbeltklikker man på slideren, spretter den tilbake til utgangspunktet.

Når det gjelder redigeringen, finnes det et lite triks som gjør at man kan klargjøre bildet i HDR-modus, og så gjøre tonemappingen med bare et par klikk, slik at det man ser i HDR-modus blir det man får når man etterpå entrer LDR-modus (altså når man lager en LDR-versjon i 8 eller 16 bpc).

Det trikset heter Highlight Compression, og kan tas i bruk ved at man velger View > 32-bit Preview Options.

Denne menyen er med på å avgjøre hvordan HDR-bildet blir vist på skjermen.

Velger man Highlight Compression her, blir HDR-bildet vist ved hjelp av dette valget. Og hvis man så velger Highlight Compression igjen når man skal tonemappe (valget finnes også i tonemapping-menyen), får man i LDR omtrent det man så i HDR.

Highlight Compression er dessuten en uhyre enkel form for tonemapping å utføre for brukeren. Det er bare å hente opp menyen og klikke på OK, og vips, så er man ferdig.

Det andre valget, Exposure and Gamma, fungerer på omtrent samme måte. Man kan velge det både under 32-bit Preview Options og i tonemapping-menyen. Men i motsetning til Highlight Compression gir Exposure and Gamma noen justeringsmuligheter.

Exposure and Gamma var i dette tilfellet nok til å gi HDR-bildet et akseptabelt LDR-utseende. Hadde vi villet, kunne vi nå ha gått rett på tonemapping, og brukt innstillingene vist over til å lage en LDR-kopi med identisk utseende, siden Exposure and Gamma også er navnet på et tonemapping-verktøy.

Hvitbalanse med Levels

Når vi har stilt inn 32-bit Exposure og 32-bit Preview Options, er tiden inne for å se på bilderedigeringen. Som nevnt er det faktisk ganske mye man kan gjøre i HDR-modus. Som å bruke Levels (Nivåer) til å gjøre en justering av hvitbalansen. Vi går til Layer > New Adjustmentlayer > Levels (hvis vi vil lage et nytt justeringslag) eller eventuelt Image > Adjustments > Levels (hvis vi ikke vil legge justeringen på et eget lag).

Dette bildet trenger for så vidt ikke noen hvitbalansejustering, men vi kan prøve og se hva som skjer. I Levels-dialogen velger vi pipetten for hvitpunkt, og klikker på noe som vi mener burde ha vært nøytralt grått i bildet. En gren, for eksempel. Idet vi klikker, skjer det ting. Bildet får en annen fargetone, og vi har i praksis endret hvitbalansen. Samtidig har histogrammet endret seg ganske dramatisk.

Når man befinner seg i HDR-modus, kan Levels brukes til å justere hvitbalansen.

Hvis dette hadde vært et vanlig bilde, hadde det nå vært fare på ferde. Men i HDR-modus kan vi faktisk bare ignorere dette histogrammet. Det gjelder nemlig kun det som vises på skjermen i øyeblikket. Det gjelder ikke HDR-dataene. Bildet er helt OK, selv om histogrammet synes å fortelle oss noe annet.

Det geniale med justeringslag, er at vi nå kan slå hvitbalansejusteringen av og på, eller begrense den til en bestemt del av bildet ved å male på masken på justeringslaget. Tilgangen til lag og masker i HDR-modus er et sterkt argument for bruk av Photoshop.

Selve justeringen var imidlertid ikke så vellykket. Bildet er blitt kaldere, mer som om det var tatt midt på dagen. Vi sier takk, men nei takk til hvitbalanseendring denne gangen.

Kontrastjusteringer med Exposure

En av de mest kraftfulle justeringsverktøyene for HDR-filer i Photoshop er Exposure, som man finner ved å gå tilLayer > New Adjustmentlayer > Exposure, eller eventuelt Image > Adjustment > Exposure.

Når Exposure-verktøyet kombineres med lag og masker, kan man gjøre nesten hva som helst, inkludert "ekte" dodge og burn ("ekte" på den måten at man i HDR-modus jobber med data som korresponerer med virkelighetens EV-verdier).

Exposure tool

En tilnærming når man har hentet opp Exposure, er å bruke pipettene. Man klikker med pipetten for hvitt på det man mener skal være det lyseste, med den for mørkt på det man vil skal være det mørkeste, og så videre.

Ved å trekke ned Exposure (den øverste slideren) får vi høylysene dit de bør være, det vil si ned på et nivå der de ikke framstår som utbrent (målet i tilfellet vist over er å lage en LDR-versjon av HDR-fila). Offset kan fort gjøre for mye av det gode, og trekker vi den ned, begynner vi fort å miste detaljer i skyggene. Men en forsiktig justering gjør bildet mindre blast ved å introdusere mer svart.

Med gamma øker eller minsker vi kontrasten ved å lysne eller mørkne skyggene.

Såder. I dette tilfellet ga -2,00, -0.0020 og 1,16 etter undertegnedes mening et godt kompromiss mellom detaljer i skygger og høylyst og generell kontrast.

Endre fargemetningen med Hue/Saturation

Men nå er fargemetningen blitt temmelig lav. Både det grønne i bladene og det røde og gule i løvet virker litt livløst.

Ikke noe problem. Med et Hue/Saturation justeringslag (Layer > New Adjustmentlayers > Hue/Saturation)kan vi enkelt øke fargemetningen litt, enten for alle fargene, eller for kun noen av dem.

Etter redigering med Exposure, trengte bildet litt mer fargemetning.

En stor fordel med å jobbe på denne måten, med justeringslag i HDR-modus, er at man kan lagre HDR-bildet med justeringene liggende som egne lag oppå bildelaget. Justeringene bakes ikke inn i bildet, og kan når som helst endres eller forkastes. Hvis man for eksempel noen dager senere finner ut at man burde ha satt Exposure til -2,50 og latt Saturation være i fred, er det bare å åpne HDR-fila igjen, endre laget for Exposure og kaste laget for Saturation. Og slik kan man holde på i det uendelige, uten at det skjer noen degradering av bildekvaliteten.

En annen fordel er at det er veldig lett å se hva man har gjort tidligere. Informasjonen er lagret i lagene.

Ghosting og ghostbusting

Ooops – visning av bildet i 100 prosent avslører at gjengivelsen av noen av bladene er påvirket av ghosting. Spesielt det vist under. Det var nok ikke helt vindstille da bildeserien ble tatt likevel. Hva nå?

Vi må finne en ghostbuster. Mulighetene er flere. Vi kan prøve å klone bladet vekk med kloneverktøyet (Clone Stamp Tool), eller transplantere inn en skarp versjon av bladene fra en av de opprinnelige RAW-filene. Men det er løsninger som involverer en del arbeid.

I dette tilfellet finnes det en annen og enklere løsning. Siden ghostingen sitter i en del av bildet som er er uskarp fordi fotografen med vilje satte en begrenset dybdeskarphet, kan ghostingen fjernes, eller i hvert fall kamufleres, ved hjelp av et oppmykingsfilter. Gaussian Blur, for eksempel, som kan hente opp med kommandoen Filter > Blur > Gaussian Blur. I bildet under ser vi effekten av filteret innenfor den firkantede seleksjonen, og bildet slik det var utenfor seleksjonen.

Når ghostingen befinner seg i en noe som godt kan være uskarpt, og er begrenset til et lite område, kan problemet løses ved hjelp av Gaussian Blur-filteret.

En relativt moderat grad av softing (3,0) fjerner de stygge, unaturlige kantene, og redder oss fra spøkelsene for denne gang.

Vi kunne ha gjort mer redigering i HDR-modus, men la oss si det er bra for nå. Vi vil vise mesterverket vårt til den store verden. Da må vi tonemappe.