Til hovedinnhold

Hva er best, 6 eller 12 megapiksler?

Sony DSC-W300 - 13,4 megapiksler

First page

I gamle dager
I digitalkameraets barndom, var oppløsningen så lav at man i beste fall kunne bruke bildene til å vise dem på skjerm. Man ønsket seg høyere oppløsning, slik at man faktisk kunne skrive ut bildene på papir, og få god kvalitet.

Casio QV-10 - 0,25 megapiksler.

I de dager, betydde høyere oppløsning automatisk høyere bildekvalitet. Da man nådde to megapiksler, kunne man skrive ut i 10x15 med full fotokvalitet. Men mange ønsket seg enda mer, og flere megapiksler var ønskelig.

Innen man nådde 6 megapiksler, som er nok til å skrive ut større enn A4, var det ikke lenger så mange som trengte mer enn det. Likevel hadde folk lært seg at flere megapiksler var bedre, og dermed fortsatte de å ønske seg høyere oppløsning, uten å tenke mer på det.

Hvorfor så mange megapiksler
Bruker du et kompaktkamera, er det svært sjelden du har ønske om å skrive ut større bilder enn A4 og med 6 megapiksler klarer du nok også A3 hvis det skulle være påkrevd. Så hvorfor økes stadig oppløsningen, og hvilke konsekvenser har det?

Så lenge folk tror at det gir bedre bilder, vil flere megapiksler etterspørres av kundene, og produsentene vil derfor lage kameraer med stadig høyere oppløsning.

Medaljens bakside
Men den enorme oppløsningen vi ser på en del kompaktkameraer i dag, har også sine negative sider.

Rent praktisk så krever det mye mer av kameraet å behandle slike datamengder, så kameraene blir langsommere, og det kreves større minnekort.

Siden det er om å gjøre å holde størrelsen på kameraet nede, vil størrelsen på bildebrikken og objektivet holdes nede, og når oppløsningen øker, mens størrelsen på bildebrikken er den samme, betyr det at hver piksel må bli mindre. Det betyr igjen at mindre lys treffer den. For å kunne lage et bilde ut fra det svake signalet man da får, må man forsterke signalet mye. Med det samme forsterker man støyen tilsvarende mye, og den blir fort synlig.

Gitt samme signalprosessering, vil derfor et kamera med små piksler gi mer støy enn et kamera med store piksler. Så kan du jo si at når du har høyere oppløsning, så kan du forminske bildet, og da også forminske støyen, så den blir mindre synlig, men det er ikke helt så enkelt. Jo flere piksler du har, jo flere mellomrom er det mellom de lysfølsomme områdene, og dermed får du mindre effektivt areal, som samler mindre lys. Du kommer med andre ord dårligere ut enn med lavere oppløsning.

I tillegg krever høy oppløsning mer av objektivet, og mange objektiver i dag klarer ikke å holde følge med oppløsningen på bildebrikken, slik at objektivet blir det svakeste leddet. Da hjelper det også lite å øke oppløsningen på kameraet ytterligere.

Flere piksler gir mindre arel som kan fange lyset.

Det mange produsenter gjør, er å øke størrelsen på bildebrikken noe, slik at ikke pikslene blir så mye mindre. Det gir også større optikk, og dermed har man løst mye av problemet med bildekvalitet, men ikke egentlig oppnådd noe som helst annet enn mer databehandling og –lagring. Men det går ofte utover lysstyrken på objektivet, og man får det naturligvis ikke like kompakt.

Det vi har sett på her, er kompaktkameraer med liten sensor. Speilreflekskameraer har større sensor, og regnestykkene blir litt andre, men det er den samme teorien som gjelder. Man når et visst punkt der det ikke er mer å hente på å øke oppløsningen.

På neste side skal vi se på noen eksempler.

Eksempler

I praksis

La oss ta en kikk på noen eksempler.

Vi har sammenliknet bilder fra Fujifilm Finepix F31fd og F50fd. F50 er generasjonen etter F31fd, og har litt større bildebrikke (1/1,6” på F50fd mot 1/1,7” på F31fd). Derfor er ikke kameraene helt sammenliknbare, men det er det nærmeste vi kommer.

For å ikke introdusere mulige feil i form av ulikt lys eller varierende sikt, har vi brukt studiobilder til sammenlikningen.

Først tar vi utgangspunkt i ISO-100, og gjør en sammenlikning. Siden oppløsningen er ulik, er det ikke helt enkelt å sammenlikne direkte.

Hvis vi ser etter enkeltdetaljer i bildet, så er de klarere på bildet fra F50fd, men dersom vi forsøker å vurdere hvor mange piksler som må til for å gjengi en detalj, så klarer nok F30fd seg bedre. Du får mer igjen for hver piksel. Det betyr at du får ikke fullt utbytte av de 12 megapikslene, men du får mer enn 6 megapiksler.

Dersom vi reduserer størrelsen på bildet fra F50fd i Photoshop, så det blir like stort som det fra F30, noe som vil være relevant ved utskrifter, så kan vi se på forskjellene på detaljgjengivelse.

Her gjør F50fd det fortsatt litt bedre enn F31fd, men ikke vesentlig. På ISO 100 er støynivået så lavt at man ikke trenger å kjøre vesentlig kraftigere støyfjerning på F50fd. Derfor får man ikke støyproblemene som man ofte kan oppleve med mindre piksler.

Her må vi også huske at F50fd er nyere, og har større sensor, slik at det ikke blir en helt rettferdig sammenlikning. Hadde vi hatt samme sensorstørrelse og samme signalbehandling, hadde forskjellene vært mindre.

Hva skjer så hvis vi øker ISO-verdien?

Nedenfor ser du et ekstremt tilfelle. Bildene er tatt på ISO 3200. På denne ISO-verdien er oppløsningen på F50fd redusert til 6 megapiksler, slik at bildene kommer veldig sammenliknbare rett ut av kameraet.

Her ser vi at det er forskjell på et kamera med 6 megapiksler og et kamera med 12, som reduserer oppløsningen til 6. Selv om det umiddelbart skulle være en stor fordel for kameraet med 12 megapiksler, blir det ikke det, nettopp på grunn av det vi skrev over.

Konklusjon

Så hvilken konklusjon kan vi trekke av dette? Så vidt vi kan se, er det noe å hente på å øke oppløsningen. Men ved å doble oppløsningen, får du ikke noe i nærheten av dobbelt så mye detaljer.

Når du øker ISO-vedien, vil støyen på F50fd øke mye mer enn på F31fd, og derfor må det kjøres kraftigere støyfjerning, som også tar bort detaljer. Selv om oppløsningen reduseres til 6 megapiksler, kompenserer det ikke for forskjellene, og kameraet med 6 megapiksler kommer ut bedre.

Så hvis produsentene konsentrerte seg om å lage bedre optikk og bedre signalbehandling i stedet for å øke oppløsningen, ville vi antakelig oppnå mer. Derfor, neste gang du er ute for å kjøpe kamera, be om bildekvalitet heller enn mange megapiksler. Det finnes dessverre ingen tydelig sammenheng mellom de to begrepene.

annonse