Guide

Slik slipper du NRK-lisensen

Dette trikset koster noen hundrelapper, og sparer deg nesten 2700 kroner i året.

På verkstedet

Vi rapper en Samsung-TV fra vår driftsavdeling, og tar den med til Elektronisk Service på Grorud i Oslo. Her blir vi tatt imot av Petter Nilsen, som kan fortelle at vi slett ikke er den eneste bedriften som vil få plombert TV-en.

– Mange bedrifter bruker TV-er som monitorer, og da trenger de ikke antenneinngangen. I motsetning til privatpersoner flest må firmaer betale lisens for hvert apparat de har, så vi ser flest bedriftskunder som kommer inn og får plombert TV-er, sier han.

TV-en vår forsvinner i alle fall inn i det indre av verkstedet, hvor bakdekselet fjernes, og innmaten kommer frem.

Plomberingen

Slik ser det ut bakpå TV-en mens den ennå kan ta inn rikskringkastingen.Foto: Elektronisk Service
Hovedkortet er montert bakom skjermen.Foto: Elektronisk Service
Hovedkortet, klar for operasjon.Foto: Elektronisk Service
Dette er den lisensbelagte mottakerboksen.Foto: Elektronisk Service
Deksler demonteres, og plomberingen er i gang.Foto: Elektronisk Service
Antenneinngangene er fjernet, og lisensen på denne TV-en hører fortiden til.Foto: Elektronisk Service
Dekslene kommer på plass igjen...Foto: Elektronisk Service
...og hovedkortet settes på plass.Foto: Elektronisk Service
Baksiden av en lisensfri TV – full av innganger for medieboks og datamaskin.Foto: Elektronisk Service

Permanent løsning

Når TV-en er ferdig plombert, vil hovedkortet måtte byttes for at den skal kunne brukes til å motta signaler igjen.

– Å bytte dette vil koste ganske mange tusen å få gjort. Vi sørger for at plomberingen gjøres skikkelig, så det blir så vanskelig som mulig å omgjøre den til TV igjen, forklarer Nilsen.

Han forteller også at for enkelte leverandører, blant annet Samsung, bortfaller garantien ved slike inngrep. Verkstedet hans gjennomfører likevel garantireparasjoner for sine kunder, selv om de ikke plikter det.

Dette er spesielt hyggelig for bedriftskunder, mens for privatpersoner gjelder andre regler – som vi undersøker på neste side »