Slik slipper du NRK-lisensen

Dette trikset koster noen hundrelapper, og sparer deg nesten 2700 kroner i året.

Introduksjon

Denne artikkelen er første gang publisert i juni 2013, men er hentet frem igjen fra arkivet, til glede for nye lesere.

Mange irriterer seg over NRK-lisensen, spesielt nå som en ny termin er på trappene. I disse dager begynner nemlig giroene på neste halvårs lisens å dukke opp i postkassene landet rundt.

Det er dog fullt mulig å ha en komplett underholdningsopplevelse bygd opp rundt TV-en i stua, uten å betale lisens, og attpåtil helt lovlig.

Slik får du innholdet

Ikke trenger du å miste det gode innholdet heller: Video kan strømmes fra Netflix og HBO, og musikk kan du hente fra Spotify og Wimp. Nyheter og aktuelle programmer kan du følge med på over vanlig nett-TV, og selv en kanalpakke der alt går etter skjema er fullt mulig, siden Canal Digital tilbyr rene TV-pakker over nett.

Selve strømmingen av nettbasert innhold er lett nok å få i gang. I tidligere guider har vi vist deg hvordan du setter opp TV-en for strømming av både musikk og video, hvordan du får best lyd ut fra TV-en – og selv hvordan du kobler til trådløst eller bruker riktig HDMI-kabel.

Dette er loven

Med alt dette på plass, er det bare én ting igjen, og det er å unnslippe NRK-lisensen. I utgangspunktet kan dette virke vanskelig, siden det i forskrift om fjernsynsmottakere står at alle som eier, låner eller leier en TV «plikter å betale den kringkastingsavgift som til enhver tid er fastsatt av Stortinget».

For å finne ut hva forskriften egentlig betyr har vi vært i kontakt med Monica Syrdal, partner i Advokatfirmaet Hjort, som har spesialkompetanse på blant annet media, kommunikasjon og teknologi.

– Bestemmelsene i forskriften sier at når en mottaker ikke er i bruk, må man sende melding til NRK – en erklæring om at apparatet er satt bort, og ikke vil tas i bruk før NRK er underrettet, forteller hun, og legger til at dette må gjøres før lisensterminen begynner.

– I utgangspunktet skal en TV settes bort for å unngå kringkastingsavgift, men hvis du bruker den som skjerm er den ikke satt bort i snever forstand, forteller Syrdal.

«Dersom NRK ønsker det»

Selv om mange av våre lesere peker på at forskriften sier NRK bare skal ha adgang til å plombere TV-apparatet dersom de ønsker det, betyr ikke det at du ikke trenger å faktisk få det gjort av den grunn.

– Det er også adgang til plombering «dersom NRK ønsker det», men siden det ikke er forarbeider til forskriften som kan kaste lys over hva som er ment, er regelen litt kryptisk. Det er imidlertid rimelig at man skal kunne bruke den som dataskjerm eller til å se på DVD eller noe slikt; men da kan man få et bevisproblem hvis den ikke er plombert, sier hun.

– Har du TV-skjermen i stuen bør du nok derfor ha plombert den, for å sikre at du ikke kan bruke den som TV.

Les hvorfor NRK og Kulturdepartementet vil at du skal betale lisens »

På toppen av dette er loven teknologinøytral, så til og med DVD-spillere, DVR-opptakere og alt annet med en tuner på innsiden er også lisensbelagt. I virkeligheten er det dog ganske enkelt å unnslippe statskanalens innkrevere – men da må du følge boka.

Bli med over på neste side, så ser vi på hvordan du slipper å betale »
Denne guiden ble først publisert i januar 2013, og er nå oppdatert for terminen som starter 1. januar.

Slik slipper du unna

1: Sjekk om du må betale

Selv om NRK-lisensen er nesten universell, er det enkelte som slipper å betale den. Hvis du for eksempel er bosatt i utlandet, men besøker Norge i mindre enn tre måneder av gangen, slipper du å betale lisens for tiden du er her.

Loven sier også at «sjøfolk i utenriksfart, fredskorpsdeltakere og tilsvarende» kan få fritak fra å betale lisensen tre måneder i året, så sant ingen bruker TV-en deres mens de er borte.

Mennesker som er permanent sterkt funksjonhemmede, som har vanskelig for å bevege seg utenfor boligen eller få kontakt med andre, og som ikke har råd til å betale lisensen kan dessuten få fritak. Betingelsen er at de må bo alene, eller at ingen de bor med heller har evne til å betale, og fritaket gjelder bare ett år av gangen.

Alternativt kan du bli ansatt i NRK. Disse kan også få dispensasjon for ett år av gangen, på visse vilkår. Medlemmer av NRKs kringkastingsråd får også fritak for et år av gangen, og dét uten å innfri noen andre betingelser engang.

Hvis du bor under samme tak som dine lisensbetalende foreldre, eller du bor med en bedre halvdel som betaler, slipper du også å betale – med mindre du selv mottar trygd, føderåd eller studielån.

– Det betyr i praksis at hjemmeboende selvforsørgende barn, som har oppsatt TV til bruk på eget rom eller hybel hjemme hos sine foreldre, er avgiftspliktig, får vi vite fra Freddy Lysfjord, advelingsleder for NRK Lisensavdelingen.

2: Sjekk hva du har

Selv om du må betale lisens enten du har TV, DVD-spiller eller dekoderboks, behøver du som regel ikke betale mer enn én lisens per husstand. Det er altså ikke slik at flere dingser fører til flere lisenser, i alle fall for privatpersoner flest.

På den annen side: Kaster du ut alle TV-er, men får Internett gjennom en boks med TV-mottaker, er du fortsatt betalingspliktig.

Løsningen er derfor å først få oversikten på hvilke dingser du har som inneholder en mottaker. Det er neppe veldig mange, men det vil være temmelig surt å få en inspektør på døra etter at du har sagt farvel til lisensen, for så å få ny lisens pluss straffegebyr for DVD-spilleren fra 2003 du bare stablet inn i stereoanlegget.

3: Ta TV-en på verksted

Er du så en av de mange som må betale? I så fall bærer det avsted til verkstedet – så snart du har kvittet deg med dekoderboksen din.

Det er nemlig mottaker-delen som er lisensbelagt, og ikke selve TV-skjermen. Dermed er det slik at du kan deaktivere mottakeren, og samtidig fjerne lisenskravet.

Betingelsen er at dette gjennomføres på et autorisert TV-verksted. Da setter verkstedet en plombering på antenneinngangen, noe som effektivt gjør TV-en til en fancy dataskjerm.

4: Meld fra til NRK

Når jobben er gjort, gir verkstedet deg en bekreftelse på at TV-en er plombert.

Siste trinn er at du selv sender en beskjed til NRK om at plomberingen er gjennomført. Da er det viktig at bekreftelsen fra det autoriserte verkstedet legges ved.

Nedenfor ser du eksempel på hva du kan skrive i brevet.

sitat"Forslag til melding:Mitt lisensnummer er [lisensnummer]. Min mottaker er nå deaktivert, og jeg vil med dette si opp mitt lisensforhold. Se vedlagt bekreftelse fra [navn på autorisert TV-verksted] på at mottakeren er deaktivert."

Adressen du sender denne oppsigelsen med bekreftelse til er:
NRK
Avdeling for lisensinnkreving
8607 Mo i Rana

Hvis du har fått bekreftelsen fra verkstedet digitalt, kan du også sende oppsigelsen din på e-post. På NRK sine nettsider kan du finne adressen du skal bruke, så vel som telefonnummer til kundeservice, både for private og bedrifter.

Vi hadde lyst til å teste dette i praksis, så vi tok med oss en TV ut av redaksjonen. På neste side kan du se hva som skjedde da vi fikk én lisens mindre å betale »

På verkstedet

Vi rapper en Samsung-TV fra vår driftsavdeling, og tar den med til Elektronisk Service på Grorud i Oslo. Her blir vi tatt imot av Petter Nilsen, som kan fortelle at vi slett ikke er den eneste bedriften som vil få plombert TV-en.

– Mange bedrifter bruker TV-er som monitorer, og da trenger de ikke antenneinngangen. I motsetning til privatpersoner flest må firmaer betale lisens for hvert apparat de har, så vi ser flest bedriftskunder som kommer inn og får plombert TV-er, sier han.

TV-en vår forsvinner i alle fall inn i det indre av verkstedet, hvor bakdekselet fjernes, og innmaten kommer frem.

Plomberingen

Slik ser det ut bakpå TV-en mens den ennå kan ta inn rikskringkastingen.Foto: Elektronisk Service
Hovedkortet er montert bakom skjermen.Foto: Elektronisk Service
Hovedkortet, klar for operasjon.Foto: Elektronisk Service
Dette er den lisensbelagte mottakerboksen.Foto: Elektronisk Service
Deksler demonteres, og plomberingen er i gang.Foto: Elektronisk Service
Antenneinngangene er fjernet, og lisensen på denne TV-en hører fortiden til.Foto: Elektronisk Service
Dekslene kommer på plass igjen...Foto: Elektronisk Service
...og hovedkortet settes på plass.Foto: Elektronisk Service
Baksiden av en lisensfri TV – full av innganger for medieboks og datamaskin.Foto: Elektronisk Service

Permanent løsning

Når TV-en er ferdig plombert, vil hovedkortet måtte byttes for at den skal kunne brukes til å motta signaler igjen.

– Å bytte dette vil koste ganske mange tusen å få gjort. Vi sørger for at plomberingen gjøres skikkelig, så det blir så vanskelig som mulig å omgjøre den til TV igjen, forklarer Nilsen.

Han forteller også at for enkelte leverandører, blant annet Samsung, bortfaller garantien ved slike inngrep. Verkstedet hans gjennomfører likevel garantireparasjoner for sine kunder, selv om de ikke plikter det.

Dette er spesielt hyggelig for bedriftskunder, mens for privatpersoner gjelder andre regler – som vi undersøker på neste side »

Garanti og reklamasjon

Etter at loddetinnet har stivnet, og mottakeren er plombert, lurer du kanskje på om du nå har brutt garantien. Det gjorde vi også, så vi ringte til Forbrukerrådet for å få svar.

Ann Hege Skogly er fungerende kommunikasjonssjef i Forbrukerrådet, og hun kunne fortelle oss at garanti er et litt flytende tema – men at reklamasjonsretten står fast.

– Garanti er noe som selger gir av egen fri vilje, og den er ikke omfattet av forbrukerkjøpsloven. Derfor må du selv lese garantivilkårene for å finne ut hva du, eller eventuelt et verksted, kan gjøre før garantien bortfaller, sier hun.

– Er man i tvil etter å ha lest gjennom vilkårene, kan man jo også spørre der man har kjøpt TV-en, legger hun til.

Reklamasjonsretten gjelder

Det er med andre ord mulig å bryte garantivilkårene, men det betyr ikke at du er maktesløs hvis TV-en plutselig blir svart. Hvis den er nyere enn fem år er du nemlig omfattet av forbrukerkjøpsloven – uansett.

– Du har fem års reklamasjonstid der du kan klage på feil. Hvis du får en feil på din TV som skyldes fabrikken, da er selger ansvarlig. Betingelsen er at TV-en skal være brukt på normal måte, forteller Skogly.

Kommunikasjonssjefen kan ikke kommentere på om TV-plombering regnes som normal bruk, men sier at om du går til et merkeautorisert verksted skal du jo kunne stole på at de vet hva de gjør.

– Hvis du betaler for å få utført en operasjon, og denne operasjonen fører til en feil, er dette også noe du kan reklamere på til verkstedet. Da må de få anledning til å rette opp feilen, forteller hun.

Ikke lek Reodor Felgen

Alt i alt er du altså ganske godt sikret, også dersom TV-en tar kveld innenfor reklamasjonstiden. Det er likevel verdt å passe på at du faktisk går til et autorisert verksted, og at du slett ikke prøver å plombere tingene dine selv.

Hvis du går løs på utstyret ditt med egne verktøy, vil du nemlig stille mye svakere i en eventuell reklamasjonssak. En hjemmesnekret plombering vil heller ikke være godt nok for NRK, siden de krever dokumentasjon på hvor plomberingen er utført.

Leker du Reodor Felgen vil du dermed i beste fall sitte igjen med en plombert TV som du fortsatt betaler lisens for. Da er noen hundrelapper til verkstedet nok en bedre investering – og en du vil tjene inn så snart den neste lisensregningen uteblir.

På neste side monterer vi opp vår nyplomberte TV, og hadde vi satt den i stua ville det vært begynnelsen på vår nye multimediahverdag »

Lisensfri mediehverdag

Med TV-en ferdig plombert har vi kuttet 2745 kroner i årlige utgifter, uten å ofre evnen til å se på serier – og med loven i hånd. Neste skritt blir selvfølgelig å koble den på nett, og begynne å strømme innhold.

Det tar oss fem minutter å få i gang skjermen, og på bildet nedenfor ser du at vi har logget på HBO Nordic uten problemer.

TV-en er plombert, men vi har ingen vansker med å få den til å vise det innholdet vi vil ha.Foto: Varg Aamo, hardware.no

Siden det er to lisensterminer i året, og plomberingen må være utført før en ny termin begynner, har du fortsatt noe tid til å plombere TV-en din nå – og dermed slippe å betale regningen fra NRKs lisensavdeling som forfaller 31. januar.

Neste termin starter imidlertid allerede 1. januar, som betyr at du har bare et par dager på deg til å få plombert antenneinngangene dine, dumpet dekoderene og kastet DVD-spillerene, før du blir lisensfri.

Vil du gjøre din plomberte TV til en nettbasert underholdningssentral?

Vi er på Facebook!
Les også
Dette NRK-studioet er verdens første av sitt slag
Les også
Nå kan du se alt fra NRK på Apple TV
Les også
Retten har bestemt: Svenskene må betale lisens for PC
Les også
Svenskene kan stoppe PC-lisensen med ett klikk
Les også
– Skal vi betale TV-lisens for kjøleskapet og?
Les også
Norge vurderer TV-lisens på mobiler og PC-er
Les også
Slik gjør du TV-en til et underholdningssenter
Les også
Vi viser deg hvilken utgang du skal bruke.
Les også
Trikset som alle med nettbrett bør kunne
annonse