Guide

Slik slipper du NRK-lisensen

Dette trikset koster noen hundrelapper, og sparer deg nesten 2700 kroner i året.

Slik slipper du unna

1: Sjekk om du må betale

Selv om NRK-lisensen er nesten universell, er det enkelte som slipper å betale den. Hvis du for eksempel er bosatt i utlandet, men besøker Norge i mindre enn tre måneder av gangen, slipper du å betale lisens for tiden du er her.

Loven sier også at «sjøfolk i utenriksfart, fredskorpsdeltakere og tilsvarende» kan få fritak fra å betale lisensen tre måneder i året, så sant ingen bruker TV-en deres mens de er borte.

Mennesker som er permanent sterkt funksjonhemmede, som har vanskelig for å bevege seg utenfor boligen eller få kontakt med andre, og som ikke har råd til å betale lisensen kan dessuten få fritak. Betingelsen er at de må bo alene, eller at ingen de bor med heller har evne til å betale, og fritaket gjelder bare ett år av gangen.

Alternativt kan du bli ansatt i NRK. Disse kan også få dispensasjon for ett år av gangen, på visse vilkår. Medlemmer av NRKs kringkastingsråd får også fritak for et år av gangen, og dét uten å innfri noen andre betingelser engang.

Hvis du bor under samme tak som dine lisensbetalende foreldre, eller du bor med en bedre halvdel som betaler, slipper du også å betale – med mindre du selv mottar trygd, føderåd eller studielån.

– Det betyr i praksis at hjemmeboende selvforsørgende barn, som har oppsatt TV til bruk på eget rom eller hybel hjemme hos sine foreldre, er avgiftspliktig, får vi vite fra Freddy Lysfjord, advelingsleder for NRK Lisensavdelingen.

2: Sjekk hva du har

Selv om du må betale lisens enten du har TV, DVD-spiller eller dekoderboks, behøver du som regel ikke betale mer enn én lisens per husstand. Det er altså ikke slik at flere dingser fører til flere lisenser, i alle fall for privatpersoner flest.

På den annen side: Kaster du ut alle TV-er, men får Internett gjennom en boks med TV-mottaker, er du fortsatt betalingspliktig.

Løsningen er derfor å først få oversikten på hvilke dingser du har som inneholder en mottaker. Det er neppe veldig mange, men det vil være temmelig surt å få en inspektør på døra etter at du har sagt farvel til lisensen, for så å få ny lisens pluss straffegebyr for DVD-spilleren fra 2003 du bare stablet inn i stereoanlegget.

3: Ta TV-en på verksted

Er du så en av de mange som må betale? I så fall bærer det avsted til verkstedet – så snart du har kvittet deg med dekoderboksen din.

Det er nemlig mottaker-delen som er lisensbelagt, og ikke selve TV-skjermen. Dermed er det slik at du kan deaktivere mottakeren, og samtidig fjerne lisenskravet.

Betingelsen er at dette gjennomføres på et autorisert TV-verksted. Da setter verkstedet en plombering på antenneinngangen, noe som effektivt gjør TV-en til en fancy dataskjerm.

4: Meld fra til NRK

Når jobben er gjort, gir verkstedet deg en bekreftelse på at TV-en er plombert.

Siste trinn er at du selv sender en beskjed til NRK om at plomberingen er gjennomført. Da er det viktig at bekreftelsen fra det autoriserte verkstedet legges ved.

Nedenfor ser du eksempel på hva du kan skrive i brevet.

sitat"Forslag til melding:Mitt lisensnummer er [lisensnummer]. Min mottaker er nå deaktivert, og jeg vil med dette si opp mitt lisensforhold. Se vedlagt bekreftelse fra [navn på autorisert TV-verksted] på at mottakeren er deaktivert."

Adressen du sender denne oppsigelsen med bekreftelse til er:
NRK
Avdeling for lisensinnkreving
8607 Mo i Rana

Hvis du har fått bekreftelsen fra verkstedet digitalt, kan du også sende oppsigelsen din på e-post. På NRK sine nettsider kan du finne adressen du skal bruke, så vel som telefonnummer til kundeservice, både for private og bedrifter.

Vi hadde lyst til å teste dette i praksis, så vi tok med oss en TV ut av redaksjonen. På neste side kan du se hva som skjedde da vi fikk én lisens mindre å betale »