Tek.no

Guide

Søketriks

29 Juli 2010 16:15

Google

Lær deg søketriksene

Her finner du en oversikt over søkemetoder og triks for søkemotoren Google. Du vil helt sikkert kjenne til en del av disse metodene, men noen av dem vil være nytt for mange. Mange av triksene vil også virke med andre søkemotorer, eksempelvis Bing og Yahoo.

Mulighetene er faktisk utrolig mange, og går langt ut over det man kan kalle nettsøk i tradisjonell forstand – det dreier seg blant annet om tjenester som kan brukes til å kalkulere regnestykker og konvertere fra en måleenheter til en annen.

Vær klar over at i noen tilfeller vil det være forskjell mellom Googles-språkversjon (grensesnittspråk), det vil si om du får et direktesvar øverst i søkeresultatet eller om du "kun" får opp lenker til nettsider som muligens inneholder et korrekt svar. Dette gjelder eksempelvis søk etter værinformasjon og flytider. Språkoppsettet kan eventuelt endres via menyvalget "Settings/Innstillinger, Search Settings/Innstillinger for søk, Interface Language/Grensesnittspråk".

AND eller plusstegn(+)

Vi starter denne oversikten med et enkelt søk. Skriv to eller flere søkeord etter hverandre. Mellomrommet mellom ordene vil være det samme om å legge AND eller et plusstegn mellom ordene. Du vil da treffe nettsider som inneholder alle stikkordene i søket. Du vil med andre ord ikke trenge å bruke plusstegnet (eller AND) hvis du kun setter mellomrom mellom ordene.

 • Forklaring: vi søker etter nettsider som inneholder både Windows og Mac.

OR

Du får treff som inneholder det ene søkeordet eller det andre.

 • Forklaring: vi søker etter Windows Vista eller Windows XP.

Minustegn (-)

Kan brukes til å filtrere bort treff du ikke ønsker.

 • Forklaring: vi søker etter Windows, men ikke Windows Vista eller Windows XP.

To punkter (..) mellom årstall

Når du søker etter noe, kan du begrense søket til en bestemt tidsperiode ved å bruke to punkter mellom årstallene.

 • Eksempel:
  norgesmester fotball 1985..1995
 • Jokertegn (*)
 • Brukes i stedet for et ukjent ord.
 • Eksempel:
  google *
 • Forklaring: vi får opp lenker til forskjellige Google-produkter.
 • Frasesøk
 • Bruk anførselstegn rundt en frase. Du søker da etter ordene som en helhet (frase) og ikke som enkelte ord. Dette er nyttig hvis du søker for eksempel etter et navn eller et sitat.
 • Eksempel:
  "steve jobs"
 • Forklaring: vi søker etter personen Steve Jobs, men ikke enkelordene steve eller jobs.
 • Kalkulator
 • Google har innebygd kalkulator, men denne er "skjult" for mange. Vi viser her noen eksempler, men det finnes langt flere muligheter. Regnestykket skrives altså direkte i adresselinjen i nettleseren.
 • Eksempler:
  20 * (10+2)
  45% av 39 (prosentregning)
  2 ** 5 (2 i femte potens)
 • Vær
 • Du kan bruke søkeordet "vær" etterfulgt av navnet på et sted. Dersom du ikke får opp værinformasjon for det aktuelle stedet du søker på, det vil si med værsymboler øverst i søketreffet, er det trolig fordi du har engelsk oppsett for søkemotoren. Du kan eventuelt endre til norsk oppsett for Google via menyvalget "Settings, Search Settings" øverst til høyre, og velge Norwegian på siden for "Interface Language". Du må så lagre endringen ved å trykke på "Save Preferences"-knappen.
 • Eksempel:
  vær oslo
 • Kart
 • Du vil få opp et kart fra kartttjenesten Google Kart øverst i søketreffet, dersom du bruker søkeordet "kart" etterfulgt av et sted.
 • Eksempel:
  kart bergen
 • Flytider
 • Dersom du søker etter nummeret på et bestemt fly vil du kortfattet informasjon om de aktuelle flyet øverst i et søketreff.
 • Eksempel:
  SK4416
 • Valutakalkulator
 • Eksempel:
  100 USD i NOK (100 amerikanske dollar i norske kroner)
 • Konverterer
 • Google kan brukes til å konvertere ulike enheter.
 • Eksempel:
  12 miles in kilometers
 • Forklaring: hvor mange kilometer er 12 engelsk mil. Denne type konverteringer kan brukes med andre måleenheter.
 • Operatører
 • Bruk operatør til å spesifisere søket. Skrivemåten er navnet på operatøren etterfulgt av kolon. Det er som regel ikke mellomrom mellom navnet på operatøren og kolon, men ikke alltid – dette må bare prøves frem.
 • site
  Bruk "site:" for å søke på spesifikk nettside, eksempelvis:
  lenovo site:hardware.no
  Forklaring: Vi har søkt etter Lenovo på nettstedet Hardware.no. Vær oppmerksom på at det ikke er mellomrom mellom "site:" og navnet på selve nettstedet. link
  Bruk "link:" for å finne nettsider med lenker til en annen nettside, eksempelvis:
  link:hardware.no
  Forklaring: Vi har søkt etter nettsider men lenke til Hardware.no. define
  Bruk define: til å slå opp i ordbøker, eksempelvis:
  define:opengl
  Forklaring: vi får opp flere lenker med nettsteder til ordbøker/leksikon, det vil si dersom ordet er riktig skrevet, og fenomenet eksisterer. time
  Finn ut lokaltiden (klokkeslett) på et bestemt sted i verden. Eksempel:
  time:los angeles
  Forklaring: hva er klokka i Los Angeles akkurat nå? filtype
  Bruk filetype: til å søke spesifikk filtype.
  openoffice.org filetype:pdf
  Forklaring: vi søker etter PDF-dokumenter som omhandler openoffice.org.
 • Spesifikke søk
 • Googles tjenester har etter hvert blitt ganske mange, og mange av tjenestene har ikke direkte med søk å gjøre, men er nyttige for nettbrukere.
 • Bøker Videoer Kart Nyheter Oversett Bilder
 • Avansert søk
 • Google har en egen side for avansert søk. Her kan du avgrense søket, eksempelvis språkversjon for nettsteder, om søket skal gjelde nettsteder fra siste døgnet eller siste året. Videre kan du spesifisere filtype, eksempelvis .pdf, .ppt, .doc eller .xls.

Les også