Guide

PHP- & MySQL-innføring: Kapittel 8

MySQL-logoen. Klikk på bildet for å komme til MySQL-hjemmesiden.

Introduksjon

For å lage en virkelig dynamisk nettside trenger man en database i bakgrunnen. De aller fleste nettsidene undertegnede har utviklet opp gjennom årene har hatt en database i bakgrunnen. Hardware.no har f.eks. flere store relasjonsdatabaser som lagrer artikler, forumposter og forumbrukere. En database er i dag ganske lett å sette opp, og vil i de fleste tilfeller gi deg en svært dynamisk og rask nettside.

Mange kjenner nok databasebegrepet gjennom produkter som Microsoft Access, men bakgrunnen for databaser er mer kompleks. Databaser begynte ganske enkelt som filer hvor man lagret strukturert data, gjerne oppdelt av spesielle tegn. Såkalte komma-avgrensede filer er et eksempel på denne tankegangen. Etter hvert utviklet man flere ulike modeller for databaser; den hierarkiske modellen er i dag brukt blant annet når man behandler XML-filer. Den mest populære modellen, som også er den modellen vi utelukkende skal konsentrere oss om i denne guiden, er den relasjonelle modellen.

Relasjonsdatabaser lar deg definere relasjoner (sammenhenger) mellom ulike typer data i databasen, og det er mulig å sette sammen data på alle mulige måter. Relasjonsdatabaser består av tabeller. I en tabell finner man en gitt type data, og tabellen er oppdelt i kolonner og rader.

En kolonne kan best beskrives som en overskrift i en tabell, og man angir når man oppretter tabellen hvor mange kolonner den har, og hva som kan lagres i hver enkelt kolonne. Selve dataene i en tabell er radene. Som en hovedregel inneholder en rad en dataverdi for hver kolonne i tabellen.

MySQL er det mest populære relasjonsdatabasesystemet som også er gratis. Det baserer seg på en dialekt av SQL (Structured Query Language, uttales "SQL" eller som engelsk "sequel"), som er et språk som har vært i bruk i de aller fleste databasesystemer siden slutten av 80-tallet. Det betyr at det aller meste av det du lærer deg om MySQL også er overførbart til andre databasesystemer senere, med små endringer.