Guide

GPS: Satelittnavigering for alle

Har du fått GPS i julegave? Den kan vise både vise posisjonen din, og fortelle hvilken vei du skal vende nesen for å komme til rett sted. Men hvordan fungerer det? Her får du en innføring i teknologien og historien bak GPS.

Tidligere var det globale posisjoneringssystemet GPS forbeholdt det amerikanske forsvaret, som utviklet det for å lettere kunne navigere over hele verden. GPS ble altså utviklet av og for det militære.

I 1993 ble GPS-nettverket åpnet også for sivilt bruk. Etter dette har det stadig kommet flere brukere til bordet, og i dag kan hvem som helst bruke det som hjelpemiddel hvor som helst.

Nå kan du for eksempel merke av et geografisk punkt hvor som helst, for eksempel der du har hatt litt ekstra fiskelykke. Neste gang du fisker kan GPS-en lede deg akkurat dit. Navigasjonssystemet er mye brukt både i storbyen, i skog og mark, på sjøen og i luften.

Teknologien bak GPS
At GPS-en leder deg fra A til B når du plotter inn en destinasjon er ikke magi. Det hele er basert på et nettverk av satelitter. Det som brukes i dag har fått navnet Navstar. Nettverket består av 29 aktive satelitter. Uansett hvor du er på kloden, er minst 6 av disse i "sikte".

Den grunnleggende teknologien bak det hele er at alle disse satelittene sender signaler mot jorden, som fanges opp og tydes av GPS-mottakeren.

Når et flertall av disse satelittene har gitt informasjon til mottakeren din, vet GPS-en hvor du befinner deg.

Utregningen GPS-mottakeren må gjøre, er enkel form for vektorregning. Når mottakeren finner ut hvor langt det er til flere forskjellige punkter oppe i luften, regner den seg enkelt ut til hvor den befinner seg.

Nøyaktigheten forbedres jo flere satelitter mottakeren har kontakt med. De fleste GPS-er støtter mellom 8 og 14 satelitter om gangen, men hvor følsom mottakeren er har også mye å si.

Det er umulig å spore en GPS-mottaker. Siden mottakeren kun får inn signaler som allerede er i luften og tyder disse, uten å sende noen signaler ut, kan du bevege deg hvor du vil uten å føle deg overvåket.

Hvordan fungerer kartene?

Hvis GPS-mottakeren har innebygget kart, vil den plotte koordinatene dine inn i kartet, slik at du ser hvor du er i forhold til omgivelsene. Det innebygde kartet har også informasjon om forskjellige punkter, for eksempel koordinatene til turhytter eller fyrtårn.

Et bilnavigasjonssystem har en lang rekke koordinater lagret på forhånd, slik at den for eksempel vet koordinatene til addressen Kongens gate 17 og kan lede deg dit bare ved at du plotter inn adressen.

I tillegg er det på forhånd lagt inn et helt veinett med tilhørende koordinater, informasjon om hvor det er lovlig å kjøre og lignende. På den måten kan den fortelle deg nøyaktig hvor du skal kjøre for å enklest mulig komme deg til målet.

De bilnavigasjonssystemene du får til mobil har vanligvis ikke store kart lagret i telefonminnet, men henter de heller til enhver tid over internett istedenfor. Du bør være obs på at dette kan koste penger i lengden.

Galileo - Et alternativ i fremtiden
Galileo er et planlagt europeisk satelittnavigasjonssystem, som skal stille som et alternativ til Navstar. Tilhengerne understreker at Navstar kontrolleres av det amerikanske forsvaret, og ved en krigssituasjon eller lignende kan USA når som helst stenge for all bruk av Navstar.

Det er også forventet at vi generelt vil oppnå bedre nøyaktighet og forbedret satelittdekning spesielt ved høye breddegrader som for eksempel her i Skandinavia.

Les også
GPS-en fører til ødeleggelser
Les også
Oppgjør mellom GPS-ene
Les også
Hemmelig GPS på flere HTC-telefoner
Les også
Harman Kardon lanserer GPS
annonse