Tek.no

Guide

Digital fargetoning

Frode Slettum
22 Nov 2007 04:00

Det er mange ulike metoder for å gi et gråtonebilde en fin fargeeffekt. Metoden vi benytter her er enkel, fleksibel og gir en fin tone uten mye etterjustering. Om noen.

Trinn 1:

Klargjør filen som et gråtonebilde. Her finnes det mange metoder. I Photoshop CS3 kan det anbefales å benytte den nye Black & White… -justeringen. Har man tidligere versjoner av programmet, kan man benytte denne metoden. Eventuelt en annen valgfri metode.

VIKTIG: Bildet må være i RGB fargemodus før du fortsetter. Har du endret til grayscale, endrer du tilbake ved å velge Image > Mode > RGB.

Trinn 2:

Legg til et nytt tomt lag øverst i lagpanelet; Gjør øverste lag aktivt og trykk ”New Layer”-ikonet nederst i panelet.

I eksempelet til venstre, har vi et bakgrunnslag, en kopi av dette ferdig skjerpet, og øverst et justeringslag som gjør bildet om til et gråtonebilde. Lagene i panelet er avhengig av hvordan bildet er oppbygd.

Trinn 3:

Velg ønsket farge.

Dobbeltklikk forgrunnsfargeikonet i verktøykassa. For å endre den grunnleggende kuløren trekker vi i ”spakene” i den vertikale fargevelgeren til høyre. Beveg musepekeren inn i det kvadratiske feltet og klikk ønsket farge.

Nå kommer det lille ekstramomentet inn i bildet. I fargevelgeren finner vi kun en farge som er omtrentlig den kuløren vi ønsker. Deretter skriver vi 50 inn i L-feltet. Det vil gjøre at vi får en farge som er veldig nær den vi ønsker, men i neste trinn vil den gjøre lite med kontrast og tonefordeling i bildet bortsett fra å gi hele bildet en fargetone. Klikk OK.

Trinn 4:

Fyll det tomme laget med fargen. Hold nede Alt og trykk Backspace.

Trinn 5:

Endre blandemodus til Soft Light. Ønskes en sterkere farge, kan man forsøke å endre til Overlay.

Bildet har nå fått en fargetone og det vil kun være minimale justeringer som skal til med hensyn til kontrast og detaljer. Metoden kan benyttes med alle fargekulører.

Noen eksempler under. Personlig ville jeg senket tetthet på laget på alle bildene, men som man ser av alle eksemplene er det lite detaljer som forsvinner ved denne måten å legge til ganske intense farger på.

Lykke til!

Denne artikkelen er hentet fra Fotopia.no. Gjengitt med tillatelse.

annonse

Les også