Tek.no

Guide

Guide: Elektronikkens verden - del 1

1 Mai 2006 10:37

Kondensator

Kondensatorens oppgave er å samle opp elektrisk strøm, for så å sende det ut igjen når spenningen forsvinner. Når du lader blitzen på et kamera hører du ofte en liten pipelyd som forsvinner omtrent samtidig som blitzen blir klar. I dette tilfellet lader kondensatoren seg opp fra den lave batterispenningen, opp til et mye høyere nivå som er nok til å drive en kraftig blitz i noen tidels sekunder. Med andre ord kan du bruke en kondensator til å samle opp strøm mens en komponent har spenning. Når spenningen forsvinner, kan kondensatorer holde komponenten aktiv en stund til, avhengig av størrelsen på selve kondensatoren.

Kondensatorer er veldig enkelt oppbygd. To metallplater som skilles av et tynt isolasjonsmateriale. Enheten(kapasiteten) kondensatorer måles i er farad, en ganske stor enhet. Derfor operer vi kun med micro, nano og pikofarad. Hvor stor kapasitans kondensatoren har, avhenger av arealet og mellomrommet mellom metallplatene.

Upolariserte kondensatorer
For en upolarisert kondensator har det ikke noe å si hvilken polaritet den er koblet til, heller ikke om du kobler den til veksel eller likestrøm. Upolariserte kondensatorer kommer i flere varianter, sortert etter konstruksjonsmetode.

Keramiske kondensatorer er laget av et tynt metallbelegg påført et keramisk materiale. Disse blir produsert fra noen få pikofarad opp til ca. 50 Nanofarad. De er små i størrelse og brukes ofte i høyfrekventkretser.

Plastkondensatorer er laget av metallfolier og plastmateriale som blir rullet sammen til en plastblokk. Hvis kondensatoren skal ha høy kapasitans og samtidig være liten må plastfolien være meget tynn, noe som tilsier at arbeidsspenningen er lav. Plastkondensatorer er å få fra noen pikofarad opp til flere microfarad.

Polariserte kondensatorer
I motsetning til upolariserte kondensatorer må polariserte kondensatorer kobles til en bestemt polaritet og kan derfor ikke brukes på vekselspenning.

I en elektrolyttkondensator er to metallfolier rullet sammen. For å isolere disse to fra hverandre brukes det et tynt oksidbelegg. Folien ligger lukket inne i en boks med væske eller pasta av elektrolytt. De minner ganske mye om en filmrull. Disse er å få fra noen få microfarad til over 30000mF, og har en arbeidsspenning på 2,5 til 500V.

Tantalkondensator er lik elektrolyttkondensatoren, bare i miniatyr. De lages i verdier opp til ca 1200 Microfarad. Arbeidsspenningen er også betraktelig lavere enn elektrolyttkondensatorer, 50 Volt.

Skulle du gjøre feilen å koble kondensator på feil polaritet vil den eksplodere. Dette resulterer i mye klin, og ikke minst er den en fare for deg og andre komponenter. Den ene polariteten vil derfor alltid være merket, i tilegg til at nyere kondensatorer har en ventil for å unngå dette.

Les også