Guide

Guide: Elektronikkens verden - del 1

Kirchhoffs lov


Kirchhoffs 1. lov - Strømloven

"I et greinpunkt er summen av alle inngående strømmer lik summen av alle utgående strømmer"

I = I^1 + I^2 + I^3...

Dette er en regle som er god å ha i bakhodet når man jobber med parallellkoblinger.

Ta for eksempel et batteri som gir ut 9 Volt og 1 Ampere. Før strømkretsen når tilbake til batteriet igjen, splittes kretsen i en parallellkobling.

Når strømmen når veiskille (x) deler den seg i to, og siden det er like stor resistans begge veier, vil det gå 0,5A igjennom hver av lyspærene før de igjen møtes ved veiskillet (y). Derfra går det alltid 1 Ampere tilbake til batteriet.


Kirchhoffs 2. lov - Spenningsloven

"Summen av alle delspenninger i en seriekrets er lik spenningen som er tilkoblet kretsen".

Har du koblet flere motstander i serie vil alltid summen av spenningene du måler over hver enkelt motstand gi samme spenning som du i første omgang sendte inn i kretsen.

U= U^1 + U^2 + U^3....

Om du måler delspenningen over motstand R1 og R2, vil summen av disse spenningsverdiene utgjøre det samme som du i første omgang sendte ut fra spenningskilden. Hvis du titter litt tilbake i oppgaven hvor vi regnet spenningen over to motstander, vil du se at antall Volt som ligger over hver av motstandene tilsvarer det antallet du sente ut fra spenningskilden.