Guide

Guide: Elektronikkens verden - del 1

Ohms lov

På slutten av 1820-årene oppdaget Mr. Georg Ohm at det var en sammenheng mellom strøm, spenning og resistans. Ohms lov er grunnleggende innen all elektronikk, og du kommer absolutt ingen vei uten. Via Ohms lov kan man nemlig beregne motstand, energiforbruk, energitap, spenning og strøm ved hjelp av et par enkle formler.

 -EnhetSymbol
U SpenningTrykkVoltV
IStrømMengdeAmperA
RResistansMotstandOhmΩ

Som vi ser ut av trekanten over, står spenningen øverst. Skal man finne en av faktorene under, resistans eller strøm, må man dividere spenningen med den gjenstående faktoren. Skal man derimot finne spenningen må man multiplisere strøm med resistans.

Hele loven brytes ganske enkelt ned i tre regnestykker:

Spenning = Strøm multiplisert med resistans (U= I*R)
Strøm = Spenning dividert med resistans (I=U/R)
Resistans = Spenning dividert med strøm(R= U/I)

La oss ta et par eksempeler for å illustrere bruken av disse formelene.

Motstand
I det første eksempelet skal vi vise deg hvordan man kan beregne størrelsen på en motstand.

For å gjøre dette kan vi ta for oss en meget enkel komponent som de fleste med interesse innen hobbyelektronikk har forståelse på, nemlig lysdioden.

Du ønsker å installere en lysdiode i datamaskinen din, men har kun et 5V uttak til disposisjon. Vi vil derfor regne oss frem til verdien på motstanden vi må bruke for å oppnå riktig spenning.

Lysdioden du har valgt har en driftspenning på 1,3 Volt. En generell regel for lysdioder mellom 3 og 5 mm, er at de lyser best fra 10 til 30 mA. Du velger selv hvor mye strøm du vil sende inn i dioden, men det er lurt å holde seg innenfor denne rammen.

Spenningen som ligger over motstanden blir 3,7V da vi tar tilgjengelig spenning minus driftspenning til dioden. (5V-1,3V).

Når vi kjenner til to av verdiene, kan vi regne oss frem til den manglende, i dette tilfellet resistansen på en motstand.

3,7(Volt) / 0,03(Amp) = 123 Ohm (R = U / I)

Regnestykket viser oss at en motstand på ca. 123 Ohm må stå i serie med dioden for at den ikke skal brenner opp.

Det er verdt å merke seg at motstander sjeldent kommer i så nøyaktige tall, så man velger ofte en tilnærmet verdi.

Spenning
Du har to motstander i serie, koblet til en spenningskilde på 12V. I kretsen går det en strøm på 15mA.

Får å finne ut hvor mye spenning det ligger over hver enkelt motstand bruker vi formelen U = I * R.

0,015(Amp) * 600(Ohm) = 9V
0,015(Amp) * 200(Ohm) = 3V

Over motstanden på 600 Ω vil det ligge 9V, mens det kun ligger 3V over motstanden på 200 Ω.

Strøm
Du sitter med et lite kretskort, med et par motstander på til sammen 500Ω. Du vet at kretsen har en spenningskilde på 12V, men ønsker å vite hvor mye strøm det går ut fra spenningskilden uten å dra frem multimeteret.

For å finne ut dette kan man sette opp følgense regnestykke:

12(V) / 500(Ω) = 0,024 = 24mA (I = U / R)

Prøv litt selv, det er nemlig langt i fra så vanskelig som man skulle tro :)