GuideDrone-regler

Skal du ut og fly drone? Dette er reglene som gjelder

Viste du at du må melde fra til Luftfartstilsynet hvis du flyr for å ta bilder?

Regler for ikke-rekreasjonell flyging

Javel, så havnet du i den andre kategorien. Her er det dessverre ikke så enkelt som i den første, men frykt ei, vi skal få deg gjennom det.

I denne kategorien deler Luftfartstilsynet flygingen inn i tre såkalte «operatørkategorier», basert på dronens vekt, hastighet og hvordan den skal flys.

RO1 - Få restriksjoner

DJIs Phantom-droner faller inn under kategori RO1, så lenge du ikke skal fly høyere enn 120 meter. Her får vi den demonstrert av DJIs Randy Braun.

Dette er den kategorien med færrest restriksjoner utover fellesreglene vi har nevnt over. Den krever heller ikke tillatelse fra Luftfartstilsynet, men du må melde fra hvis du skal operere innenfor denne kategorien, ved å levere inn et skjema der du erklærer at du er kjent med reglene som gjelder.

 • RO1 er droner som veier mindre enn 2,5 kilogram og/eller har en toppfart på opp til 60 knop (30,8 m/s eller 111 km/t).
 • Dronen må flys innenfor direkte synsrekkevidde, slik at du kan se den til enhver tid.
 • Du kan bare fly dronen i dagslystimene mellom soloppgang og solnedgang.
 • Ansvarlig leder for flygingen, som i de fleste tilfeller er føreren av dronen, må være fylt 16 år.

Unntak for droner under 250 gram

Dersom dronen veier mindre enn 250 gram faller den fortsatt innenfor RO1-kategorien, men sikkerhetsavstandene nevnt over gjelder ikke for så små droner. De kan også flys uten at du trenger å se dem med det blotte øyet, for eksempel via video, men de skal ikke flys høyere enn 50 meter over bakken eller vannet.

Skadeomfanget fra en så liten drone er selvsagt mindre enn en som veier 4-5 ganger så mye, men det kan likevel bli en stygg smell hvis du mister kontrollen og flyr full pinne rett i fleisen på noen. Så ikke gjør det.

Prox Dynamics «Black Hornet» er så lett at den ikke trenger å forhodle seg til avstandsreglene som gjelder ellers, men den gjør nok fortsatt skade hvis du flyr den rett i ansiktet på noen.

Black Hornet er dog ikke for sivilt bruk. Men i denne samletesten finner du noen småtasser som er nettopp det »

RO2 og RO3 - Litt mer styr

Droner som veier over 2,5 kilogram faller inn under RO2- eller 3-kategorien, men så er det nok få amatører som har bruk for disse uansett.

Disse operatørkategoriene krever at du søker om tillatelse fra Luftfartstilsynet, og avlegge en elektronisk eksamen, litt som teoriprøven for bil. Denne prøven er ikke klar enda, men foreløpig har Luftfartstilsynet satt 1. januar 2017 som frist for dette.

Søknaden må inneholde en risikoanalyse og operasjonsmanual. Den siste er ikke dronens brukerhåndbok, men et nokså omfattende dokument som beskriver hvordan du skal bruke dronen i din «virksomhet». Du må også betale et operatørgebyr.

 • RO2 er for droner som veier mellom 2,5- og 25 kilogram, og/eller har en toppfart på mellom 60 og 80 knop (41 m/s eller 148 km/t). DJI Inspire 1 er i denne kategorien, samt en del tyngre hexa- og oktokoptere beregnet for tyngre løft enn dronene i RO1-kategorien, for eksempel for å bære mer avansert kamerautstyr.
 • RO3 er for droner som veier over 25 kilogram, har en toppfart på over 80 knop, skal opereres høyere enn 120 meter over bakkenivå og/eller . Skal du fly en enkel drone i RO1 kategorien høyere enn 120 meter over bakkenivå, må du ha RO3-godkjenning.
 • Ansvarlig leder for flygingen må være fylt 18 år.
 • Dronene kan opereres utenfor synsvidde hvis Luftfartstilsynet har gitt tillatelse til dette, men kun i bestemte luftrom.
 • Du kan fly dronene i mørke såfremt de er utstyrt med riktig lys.

Disse operatørkategoriene gjelder stort sett for bedrifter og enkelte profesjonelle brukere, og vi kommer ikke til å gå inn på hvordan du søker tillatelse om disse kategoriene i denne guiden.

Generelle regler for alle kategoriene

I tillegg til det vi har nevnt over er det noen generelle regler for alle tre kategoriene. For enkelhets skyld kan dele dem inn i fire grupper.

Før du kjøper drone

Uansett hvilken operatørkategori du er i, må du se til at dronen er utstyrt med følgende:

 • Høydemåler slik at du kan være sikker på at du ikke flyr høyere enn 120 meter. Du kan også passe på dette med «andre metoder», uten at lovverket spesifiserer hva dette kan være. Men utenom å selv stå 120 meter over bakken og ikke fly dronene høyere enn egen høyde, kommer ikke vi på noe på ståendefot.
 • Og et nødlandingssystem, som automatisk lander dronen hvis du mister kontrollen over dronen. Lovverket er ikke mer spesifikt enn det, men vi går ut fra at det også gjelder når batteriet til dronen er i ferd med å gå tomt, siden du per definisjon har lite kontroll over en strømløs drone i fritt fall.

Før du kan fly

 • Må du melde fra til Luftfartstilsynet hvis du skal fly i RO1-kategorien. Skjemaet for det finner du til høyre på denne siden. Du må også lage en operasjonsmanual, og dette kan du gjøre med ganske få tilpassninger av Luftfartstilsynets mal for dette.
 • Og skal du fly i RO 2- eller 3-kategorien må du søke om tillatelse, og operasjonsmanualen som kreves for disse kategoriene er mye mer omfattende, og må i større grad tilpasses brukeren. Luftfartstilsynets mal finner du her.
 • Også må du merke dronen med navn og telefonnummer, og Luftfartstilsynets utsendte ID-nummer hvis du er i RO2- eller 3-kategorien.
Du er ansvarlig for skader dronen din gjør, og det kan gå galt når du minst aner det. Dette var omtrent det siste dronen så før den styrtet i bakken.
 • Du som fører er ansvarlig for eventuelle skader dronen gjør på andre personer eller andres eiendom, og i motsettning til ren rekreasjonsflyvning, du ha ansvarsforsinkring som dekker erstatningsplikten. Merkelig nok gjelder ikke dette for skader på annet luftfartøy, så hvis du kolliderer med en annen drone er ikke lovverket helt tydelig på hvem som har ansvar, uavhengig av skyld. Derfor er det sikkert like greit å bare ikke fly i nærheten av personer du ikke kjenner.

Du kan ikke ha kontroll på alt, alltid. Bare se på denne dronen som ble sendt i bakken av en hauk »

Rett før du flyr

Sjekk at alt fungerer før du tar helt av.
 • Må du gjøre deg kjent med «alle tilgjengelige opplysninger av betydning for den planlagte flygingen, herunder værforhold» – altså foreta en sikkerhetsvurdering og tenk gjennom alt som kan gå galt, og hva du kan gjøre for å unngå det. Er det fare for regn? Basehoppere? Helikoptertrafikk? Skal du fly i nærheten av grener, kabler eller andre hindringer som utgjør en kollisjonsfare? Hva med sjimpanser med lange pinner?
 • Og så må du kontrollere at dronen er «luftdyktig» - altså sjekke at alt fungerer skikkelig under kontrollerte forhold før du flyr langt avgårde. Litt som å teste bremsene på bilen før du kjører ut i gata.

Når du flyr

Du kan ikke fly nærmere enn 50 meter fra personer som ikke har gitt deg lov til det.
 • Skal du ikke fly høyere enn 120 meter over bakken, nærmere enn 150 meter fra folkesamlinger på mer enn 100 personer, eller nærmere enn 50 meter fra personer, kjøretøy eller bygninger du ikke har kontroll på. Det siste vil si at du må ha tillatelse fra personene det gjelder, eller eierne av bygningene eller kjøretøyene, for å fly nærmere.
 • I likhet med vanlige modellfly kan du ikke fly over eller i nærheten av millitære soner, ambasader, fengsler eller steder der Forsvaret eller nødetatene har etablert et innsatsområde (ulykke, brann e.l.).
 • Og du må holde minst 5 kilometer avstand til flyplasser, med mindre du har avklart noe annet med flyplassens flygekontroll.
Det jobbes med flere løsninger for å stoppe droner som flyr der de ikke skal. Dette er en av de tøffeste vi har sett.
 • Du må vike for andre luftfartøy, så hvis du plutselig ser et helikopter som kommer din vei, i sånn noenlunde din høyde, må du flytte deg.
Nope, ikke lov.
 • Hvis du skal frakte gods med dronen må du ha særskilt tillatelse fra luftfartstilsynet. Et kamera gjelder ikke som gods, men hvis planen er å henge på en kurv og så fly dronen over til naboen for å låne litt sukker, er altså ikke det lov uten ekstra tillatelse. Eller levere pakker, slik som Amazon sysler med på andre siden av dammen.
 • Transport av passasjerer er ikke tillatt, heller ikke våpen eller annet farlig utstyr, som for eksempel raketter. Så nei, fortsatt ingen «Apokalypse Nå» i miniatyr.
 • Du må føre logg over flygetid som skal innholde når og hvor du fløy, hvem som fløy og hvilken drone du brukte. Det siste punktet gjelder nok først og fremst for firma som har flere droner. Lovverket sier ikke noe om hvordan denne loggen skal føres eller oppbevares.

Interessert i drone? Det trenger ikke være så dyrt, bare les vår samletest av flere rimelige modeller »

Les også
Her leverer Amazon sin første pakke med drone
Les også
Se dronevideoen av Apples futuristiske hovedkvarter
Les også
– Å filme med drone krever ikke spesiell tillatelse i Norge
Les også
DJI Phantom 4: Nå begynner det å ligne på noe
Les også
Nederlandsk politi har trent opp 100 ørner til å angripe droner
Les også
Dronen som kan fly i 80 km/t er snart klar for salg
Les også
Googles romskip-lignende droner har fått offisiell godkjennelse i USA
Les også
– Dagens regelverk for droner er altfor komplisert
Les også
Mathias gjør kometkarriere med dronefilm
Les også
Droneracing – noe av det tøffeste vi har sett!
Les også
3DR Solo er en skikkelig DJI-utfordrer
Les også
Nå må alle amerikanere registrere dronene sine
Les også
Dette skal være en av verdens minste 4K-kameradroner
annonse