Guide

Juss på nett

Forbrukerkjøpsloven

Lov om forbrukerkjøp

Denne loven er i kortform omtalt som forbrukerkjøpsloven (Lov 2002-06-21 nr 34) og trådte i kraft 1. juli 2002. Før den tid hadde man benyttet den tradisjonelle kjøpsloven fra 1988 også i forbrukertilfeller.

Forbrukerkjøpsloven skal som navnet tilsier verne om forbrukerens interesser ved kjøp. Kjøpsloven fra 1988 hadde også et godt vern av forbrukerenes interesser. Loven kommer på grunnlag av EØS direktiv 1999/44/EF. I forhold til kjøpsloven er forbrukerkjøpsloven enklere lagt opp slik at folk flest skal ha mulighet til å sette seg inn i hva slags rettigheter de har.

Loven har en legaldefinisjon av hva som ligger i et forbrukerkjøp i lovens §1, 2.ledd: "Med forbrukerkjøp menes salg av ting til en forbruker når selgeren eller selgerens representant opptrer i næringsvirksomhet."

Denne loven definerer også hva som skal til for at noen er en forbruker i §1, 3.ledd. "Med forbruker menes en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet."

Dette betyr altså kjøp og salg mellom forbrukere ikke reguleres av forbrukerkjøpsloven. Handler du for eksempel på bruktmarkedet her på Hardware.no kan du ikke benytte forbrukerkjøpsloven. Det samme gjelder dersom du handler på vegne av en bedrift, f.eks. eget firma. I slike tilfeller blir man nødt til å falle tilbake på kjøpsloven av 1988 samt de alminnelige kontraktsrettslige prinsipper.

En spesiell takk går til Martin Lexov Wirak som skrev den første utgaven av denne guiden. Undertegnede står for oppdateringen og endringer i forbindelse med nye lovverk som har trådd i kraft.