Til hovedinnhold
GuideWindows To Go

Slik tar du med deg Windows 8 i lommen

Du trenger bare en minnepinne.

Introduksjon

En økende trend i arbeidslivet er fenomenet BYOD – Bring Your Own Devices – hvor ansatte tar med egne elektroniske dingser på jobb. Dette kan være et mareritt for de sikkerhetsansvarlige, da PC-ene kan være infisert med ondsinnet programvare. Det kan også være risikabelt å ta med arbeidet hjem da man risikerer at sensitiv data forlater arbeidsplassen i ukryptert format.

Løsningen på problemet kommer med Windows 8 Enterprise og heter Windows To Go.

I tillegg til å by på et kryptert arbeidsområde, kan privatpersoner nyte godt av å ha med seg en full versjon av operativsystemet sitt på farten.

Et portabelt operativsystem

Med denne funksjonen har man mulighet til å lage en minnepenn som inneholder en fullblods Windows 8 Enterprise-installasjon. Om ønskelig, kan denne krypteres for å sikre sensitivt materiale. Ta med egen PC på jobb, plugg i minnepennen og start opp. Når dette er gjort kan du bruke Enterprise-installasjonen som om den var installert på din interne harddisk – ihvertfall nesten. Det er nemlig et par egenskaper du ikke får med Windows 8 på minnepinnen:

  • Interne disker er ikke tilgjengelig
  • Dvalemodus er deaktivert
  • Windows Recovery Enviroment fungerer ikke
  • Windows Refresh er deaktivert
  • Windows Store er deaktivert

De fleste av disse funksjonene kan aktiveres i ettertid, noe vi vil vise deg senere i denne guiden.

Streng sertifisering

Kingston DataTraveler Workspace: En av få sertifiserte minnepenner.

Et stort ankepunkt mot Windows To Go er at det kun lar seg installere på enheter som er sertifisert av Microsoft. Disse skiller seg fra vanlige minnepenner i den grad at de oppfattes av Windows som interne disker og ikke som flyttbare. Minnepinnene er imidlertid SSD-baserte, noe som gir svært mye bedre ytelse enn hva vanlige minnepenner kan tilby.

Her er den fullstendige listen over sertifiserte enheter som støtter Windows To Go:

Det er mulig å installere Windows på minnepinner som ikke er sertifiserte, noe vi skal skrive en helt egen sak på senere. Dette krever litt mer arbeid, men gir deg i tillegg muligheten til å benytte andre Windows-versjoner enn Enterprise på minnepennen, og krever dessuten ikke at du lager selve minnepennen fra Windows 8 Enterprise.

Bli med på neste side, så guider vi deg gjennom installasjonen »

Takk til Kingston som sendte minnepinnen som ble brukt til denne guiden.

Installasjon

Før du går i gang, er det et par ting du trenger:

  • PC med Windows 8 Enterprise installert
  • Sertifisert minnepenn eller ekstern harddisk
  • En DVD eller ISO-fil med Windows 8 Enterprise

Steg 1: Start veiviseren
Søk så etter «Windows To Go» i startmenyen:

Steg 2: Velg minnepinnen
Velg den rette enheten i vinduet som dukker opp. Denne vil bli formatert underveis i prosessen, så du må kopiere eventuelle filer på enheten før du fortsetter.

Steg 3: Velg installasjonsfil
Deretter må du velge installasjonsfilen som inneholder Windows 8 Enterprise.

Hvis denne ikke dukker opp, som i vårt tilfelle, må du finne den manuelt med å trykke «Add search location». Har du Windows 8 Enterprise lagret på DVD, må du bla deg frem til diskstasjonen og velge denne. Hvis installasjonskilden er en ISO-fil, må denne åpnes i Explorer eller pakkes ut med eksempelvis 7-Zip.

Det skal være tilstrekkelig å legge til hovedmappen som søkelokasjon, men skulle dette feile kan du peke den direkte til filen «install.wim» i mappen «sources». Det er nemlig denne som inneholder selve Windows-installasjonen som overføres til minnepennen.

Steg 4: Krypteringsmulighet

I neste steg kan du velge om lagringsenheten skal krypteres med BitLocker. Denne hindrer uvedkomne i å få tilgang til selve Windows-installasjonen samt filer du måtte ha på denne. Det er mulig å ta krypteringen av eller på ved en senere anledning, hvis du skulle ombestemme deg.

Om du ønsker kryptering huker du av for dette og skriver inn et godt passord.

Steg 5:Start installasjonen

Når alt er klart trykker du deg videre, og smører deg med en liten dose tolmodighet mens Windows 8 blir installert på minnepinnen. De fleste sertifiserte lagringsenheter er ganske raske, så dette bør ikke ta mer enn 20 minutt.

Når veiviseren er ferdig vil du få valg om å endre foretrukket oppstartsvalg. Dette gjelder kun for PC-en du lager minnepennen fra, og avgjør hvorvidt Windows starter fra minnepennen eller den interne disken neste gang du starter maskinen.

Uavhengig av hva du velger, kan du endre dette i ettertid ved å søke på «Change Windows To Go startup options» i startmenyen.

Nå er du ferdig! Minnepennen, som nå inneholder Windows, kan startes fra andre PC-er.

Men selv om minnepinnen nå er klar til bruk, er det et par funksjoner som er deaktivert. Om du vil ha tilgang til dine interne disker, eller kanskje ta i bruk Windows Store, må du følge triksene på neste side »

Tips og bruk

Som nevnt er det visse forskjeller mellom en fullblods Enterprise-installasjon og en flyttbar enhet med Windows To Go. Her er det du bør passe på, og hvordan du løser det.

60 sekunder

Starter du PC-en din med Windows To Go fra en minnepinne eller ekstern harddisk, må maskinen ha kontinuerlig tilgang til denne for å fungere. Plugger du denne ut, vil systemet fryse momentant. Fra denne stund har du ett minutt for å koble enheten tilbake i maskinen igjen, ellers vil den slå seg av. Rekker du tidsfristen, kan du fortsette arbeidet som før. Dette skal være en sikkerhetsfunksjon for å hindre uvedkomne tilgang til filer, om du skulle glemme å logge av før du gikk fra maskinen.

I praksis fungerer funksjonen knirkefritt – det er null problem å gjenoppta arbeidet om man skulle plugge ut enheten man kjører Windows fra.

Interne harddisker

For å hindre at ditt portable operativsystem blir infisert av ondsinnet programvare som kan ligge på de interne harddiskene til maskinen du kjører på, er tilgangen til disse avslått som standardvalg. Skulle du allikevel ønske tilgang til disse, gjør du som følger:

Start «Create and Format»-programmet fra startmenyen og finn disken du vil ha tilgang til. Høyreklikk i boksen hvor det står Offline og velg Online.

Vent til Windows har installert nødvendig drivere og disken bør være tilgjengelig.

Tilgang til Windows Store

Da programmer fra Windows Store er tilknyttet maskinvaren og ikke lagringsmediumet, er Store deaktivert som standard i Windows To Go. Har du planer om å kun bruke det portable operativsystemet på én enkelt PC, eller kun bruke gratis programmer, er det allikevel mulig å få tilgang til Windows Store.

Søk etter «Edit Group Policy» i startmenyen. Bla deg frem til «Computer Configuration / Administrative Templates / Windows Components / Store» og finn innstillingen som heter «Allow Store to install apps on Windows To Go workspaces».

Dobbeltklikk på denne. I vinduet som kommer opp velger du «Enabled» og trykker Apply.

Med det skal du ha tilgang til Windows Store.

Bruk Windows To Go-enheten som en vanlig lagringsenhet

For å unngå at filer som trengs av Windows blir slettet eller flyttet, blir ikke lagringsenheten automatisk tilgjengelig i andre operativsystemer. Heldigvis er dette enkelt å fikse, slik at du får tilgang til filer du måtte ha på lagringsenheten uten å måtte starte selve operativsystemet som ligger på den.

For å gjøre dette må du inn i Disk Management, som du finner ved å søke «Create and format hard disk partitions». Her lokaliserer du lagringsenheten du vil ha tilgang til. Denne har muligens flere partisjoner, men du trenger kun tilgang til den største, da den minste kun inneholder oppstartsfiler og krypteringsnøkler.

Høyeklikk på ønsket partisjon, og trykk «Change Drive Letter and Paths...»

I vinduet som dukker opp trykker du «Add..». Følgende vindu dukker opp, hvor du trykker «OK».

Lagringsenheten vil få tildelt en partisjonsbokstav, og vil være tilgjengelig til vanlig bruk.

BitLocker funksjonalitet

Windows To Go-enheten din kan som sagt krypteres under installasjon. Ønsker du i ettertid å ta av denne, er det fullt mulig. Skal du gjøre dette på en annen Windows-installasjon, må du først få tilgang til minnepennen din som vist i forrige avsnitt.

Høyreklikk på enheten i Min Datamaskin, og trykk «Manage Bitlocker».

I vinduet som dukker opp, finner du rett lagringsenhet og trykker «Turn off BitLocker».

Her har du også muligheten til å aktivere BitLocker i ettertid. Prøver du på dette, men får feilmeldingen «Could not find a target system drive» er det mulig at minnepinnen din er for liten.

annonse