Tek.no

Feature

Se brukernes beste septemberbilder

Disse bildene valgte vi ut fra september.

fo2re, ikke for gjenbruk
Are Thunes Samsonsen
9 Nov 2012 18:33

Folk, fe og fly

Disse bildene er hentet fra denne forumtråden, hvor du vil finne flere brukerbilder fra september. Bilder fra november kan du legge inn her dersom du vil bidra med bilder som kan bli blant de utvalgte.

Les alle artiklene om leserbilder her!

Dersom du har flere bilder du ønsker tilbakemelding på, kan du benytte deg av vår bildekritikk.

Foto: fo2re, ikke for gjenbruk

Vi åpner ballet med dette bildet fra fo2re. Uten at vi helt klarer å sette fingeren på det gir det oss litt 50-tallsvibber. Kanskje fordi man ikke så ofte går i kjole lenger, og omgivelsene minner litt om de arketypiske amerikanske dinerne fra den perioden? At bildet er i svarthvitt forsterker inntrykket av at bildet henspiller5 på en annen priode også. Uansett er det tydelig at jenta venter, og er veldig konsetrert på nettopp det. Likevel er det klart at hun ikke er nervøs. Hun virker sikker i sin sak og ikke det minste usikker eller utålmodig. Ikke sint heller, egentlig, selv om posituren og de foldede hendene kunne tydet på nettopp det. At motivet er midtstilt i bildet signaliserer ro og uforanderlighet, noe som understreker og forsterker følelsen av at hun er konsentret og fokusert. Nettopp dette, sammen med de folketomme omgivelsene, er det som skaper bildets spenning og nysgjerrighet på hva det er som egentlig foregår. Og som vi har terpet på tidligere: Et bilde som stiller spørsmål heller enn å svare på dem er ofte langt mer interessant i det lange løp.

Foto: AnnetteM, ikke for gjenbruk

AnnetteM benytter seg av mange av de samme virkemidlene i sitt bilde av en liten jente i en havreåker. Hvem jenta er ser vi ikke, siden hun har ryggen til kameraet, og hun blir dermed endret fra en spesifikk person til et konsept eller en egenerisk ung jente. Likevel utstråler hele bildet en barnslig glede som de fleste av oss kjenner oss igjen i. Gleden over de små ting, som en vakker dag i en åker full av lekemuligheter, og evnen til å fortape seg i sin egen indre verden og fantasi.

Foto: Tjerneshaugen, ikke for gjenbruk

Tjerneshaugen bidrar med ett av de beste fuglebildene vi har sett på lenge. Hvorfor det er så bra? Fordi han ved å ikke identifisere fuglen og legge motivet så mørkt at det blir i siluett mot en uklar bagrunn hever det til et grafisk uttrykk i motsetning til et rent artsbilde. Plutselig blir dermed bildet et fotografi som handler om grafisk estetikk og konseptet fugl heller enn om den spesiefikke fuglen eller arten. Hadde bildet vært identisk men fotografert slik at fuglen var "riktig" eksponert ville det fremdeles vært et ålreit bilde, men uinteressant for de som ikke har en speisell interesse for fuggel. Ved å eksponere det slik han har, og gjengi det i svart-hvitt, har fotografen hevet bildet fra ålreit til godt. Uansett er også komosisjonen kompetent utført, med god bruk av negativt rom og fokus som skaper dybde i bildet.

Foto: HelenaN, ikke for gjenbruk

Vi holder oss i dyreriket med dette bildet av en sau. Også dette er i svarthvitt, og med dette har HelenaN gjort det til nærmest et situasjonsportrett av sauen.

Det er et par ting i bildet vi sliter litt med, og som forstyrrer noe. Stolpen (stammen?) like bak sauens snute er distraherende, og bregnene i forgrunnen likeså, men samtidig er det ikke så veldig viktig i akkurat dette bildet, siden nettopp disse elementene også er med på å skape liv og dybde i bildet. Gløden og det fine toneomfanget i sauens pels og naturen rundt er med på å gjøre det grafisk interessant, og HelenaN har heldigvis gitt sauen nok av rom foran snuten til at den ikke butter mot bildets høyre kant. Vil skulle gjerne sett bittelitt mer rom over hodet, og kanskje litt mindre under, men det ville klippet bregnene slik at de ville mistet forbindelsen med miljøet, noe som kunne erstattet et lite pronblem med et større ett. Slik det er fremstår sauen med en slags verdighet som vi sjelden har sett en sau besitte - det er nesten som vi hers er et protrett av en stammehøvding.

Foto: MortenAR, ikke for gjenbruk

Det samme er ikke tilofelle med MortenARs svarthvitt-bilde av denne kua. Selv om det er mange likheter mellom dette og forrige bilde - begge er svarthvitt portretter av gårdsdyr - så er bildets feeling og budskap helt forskjellig. Dette bildet er strammere komponert og dyret er nærmest isolert fra miljøet og omgivelsene - kanskje en kommentar på slike dyrs plass i samfunnet - og hele kroppsholdningen og -språket fra kua signaliserer at dyret er underdaning og kuet.

Samtidig er det en "direkthet" i kuas blikk. Kyr er naturlige byttedyr, og er dermed av evolusjonære årsaker utstyr med øyne som skal dekke mest mulig av omgivelsene. Faktisk er pupillene deres avlange og dermed tilpasset å speide etter trusler i et slettelandskap, men likevel er det klart at kuas blikk her er direkte rettet mot fotografen eller seeren - stikk i strid med hva som faller kua naturlig fra et evolusjonsaspekt. Kanskje det er å dra tolkningen litt langt, men også dette kan ses på som en kommentar på hvor temmet kyr og andre nyttedyr gjennom tidene har blitt, takket være menneskets inngripen.

Foto: awesnes, ikke for gjenbruk

vi gir oss med dyr og går over til fly. Det var flystevne i høst, og mange av fotografene våre hadde tatt bilde av fly. Vi trekker her frem noen av de beste.

Først ut er awesnes, som hadde flere riktig så gode flybilder. Dette bildet, som mest av alt minner om et bilde vi tidligere har trukket frem, er godt komponert og gjennomtenkt, noe som ikke kan ha vært det letteste i verden, motivets tempo tatt i betraktning.

Bruken av høydeformat understreker her flyenes høyde over bakken, noe komposisjonen med flyene i øvre del av bildet og røykhalene deres nedover også understreker. Sammen med himmelen bak med sine spredte skyer, og at bakken overhodet ikke er å se, kommer alle elementene i komposisjonen sammen og signaliserer en løsrevenhet fra bakke og gravitasjon. Det eneste som minner om tyngde i bildet er flyenes klare fart, noe som binder dem til gravitasjonen farten og fremdriften overkommer. Dette gjør at bildet ikke akkurat utsondrer ro, men snarere en slags elegant og nøye kontrollert tempo og kraft, noe formasjonen også er med på å understreke.

Foto: Keyzer28, ikke for gjenbruk

Keyzer28s flybilde er langt roligere og minner mest av alt om et maleri. Her er det lett å ignorere propellstøy og motordur, og visuelt sett er bildet helt stille, nesten som om det var av et seilfly. Bruken av breddeformatet understreker fremdrift og retning, heller enn høyde, som forrige bilde, og at skyene er klarere her plasserer motivet mye med eksplisitt i et miljø. Også her har fotografen sørget for nok rom foran "snuten", slik at motivets retning har et sted å gå, men flyet er ikke helt perfekt plassert i bildet høydemessig. Vi får en følelse av uro og spenning av at det ikke sitter helt "der det skal", men for alt vi vet er nettopp det fotografens intensjon. Det understreker tross alt hvor mye som egentlig skal til for å få en slik maskin opp i luften.

For øvrig fikk dette bildet oss til å umiddelbart tenke på diktet "High Flight" av jagerflypiloten John Gillespie Magee Jr. som ble drept i en ulykke i 1941, bare 19 år gammel:

sitat" Oh! I have slipped the surly bonds of Earth
And danced the skies on laughter-silvered wings;
Sunward I’ve climbed, and joined the tumbling mirth
of sun-split clouds, — and done a hundred things
You have not dreamed of — wheeled and soared and swung
High in the sunlit silence. Hov’ring there,
I’ve chased the shouting wind along, and flung
My eager craft through footless halls of air....
Up, up the long, delirious, burning blue
I’ve topped the wind-swept heights with easy grace.
Where never lark, or even eagle flew —
And, while with silent, lifting mind I've trod
The high untrespassed sanctity of space,
- Put out my hand, and touched the face of God. "

Mer informasjon om diktet og dikteren finner du her.

Les også