Til hovedinnhold
FeatureeCademy

– Studer IT når og hvor det passer deg

Du kan ta full IT-fagskole på nettet.

iStock, 5055255

Hardware.no har tidligere presentert en rekke av de tradisjonelle høyskolene og universitetene som tilbyr IT-utdanning. eCademy skiller seg ut fra disse både ved å være en fagskole, og ved å være fullstendig nettbasert.

Skolen het tidligere IT-akademiet e-læring, og den sporer sin historie tilbake til 1989, da den var en pioner innen nettbasert fjernundervisning. Helt til 2008 fortsatte den å være en ren IT-skole, men har nå fått andre tilbud i tillegg.

Anita Kjensli Rydgren er rektor og daglig leder for eCademy.

Et praktisk alternativ

– Vi er en fagskole med rundt 250 studenter til enhver tid og har til sammen 17 fagskolegodkjenninger, forteller Anita Kjensli Rydgren, som er rektor og daglig leder.

Hva er en fagskole i forhold til en høyskole?

– En utdanning på fagskolenivå er en yrkesutdanning som går ut over videregående skoles nivå, og som gir spisskompetanse og muligheter for videre faglig utvikling. Fagskolene skiller seg fra høyskolene først og fremst ved at de er yrkesrettet og legger vekt på praktisk jobbing med faget. Du kan se dem som et praktisk alternativ til høyskoleutdannelsen. Det dreier seg om et alternativt løp til bachelor/master-løpet, som er mer teoretisk.

eCademy baserer seg på Internett og moderne konferanseteknologi. Kjensli Rydgren skisserer en skole helt lik den skolen vi er vant til fra første klasse på folkeskolen og ut videregående, med klasserom, lekser, oppgaver og småprat i timene. Bortsett fra én ting. Alt dette er virtuelt, og fellessamlingene med læreren skjer ikke fullt så ofte.

En typisk undervisningssituasjon. Studentene følger undervisning og kan stille spørsmål.

Ellers er det temmelig likt. Du logger deg inn på videokonferansesystemet Microsoft Lync. Det er en del av Microsoft Office 365 Education, som Kjensli Rydgren stolt forteller at eCademy var blant de første til å ta i bruk. En kveld i uken følger du en forelesning sammen med de andre studentene.

Læreren opptrer som om det var i et fysisk klasserom, og undervisningen foregår i realtime. Han eller hun foreleser, deler på presentasjon, legge til rette for at studentene har gruppearbeid, får oppgaver osv. Studentene kan spørre læreren om hva de vil, og høre hva de andre studentene sier.

Kjensli Rydgren mener det gir en helt realistisk klasserom-følelse:

– Chattesystemet kombinert med høyttaler blir en raskt vant til. Det krever litt disiplin, så alle ikke snakker i munnen på hverandre, og det er nødvendig å virtuelt rekke opp hånden. Akkurat som i et vanlig klasserom.

Bjørn Åge Hansen underviser i Drift av nettverk og Systemingeniør Microsoft.

Forelesninger lagret på nettet

Hun mener denne formen gir en rekke fordeler man ikke får andre steder. Studentene kan lese og arbeide når det passer dem, og kan derfor ta utdannelsen ved siden av jobb. Er en av studentene blitt forhindret fra å følge en forelesning, er det bare å logge inn og se den senere. Læreren legger ut opptaket av forelesningene i etterkant. Dette gjør det også enklere for dem som ikke har fått alt med seg under forelesningen å gå tilbake og få det repetert.

Selv om undervisningen foregår på nettet, følger studentene et fast program med fast studiestart og en fast fremdriftsplan, som blant annet innbefatter obligatoriske oppgaver som skal leveres til læreren.

Hva skjer i dette systemet om noen blir hengende etter?

– Læreren prøver å hjelpe til og finne ut hvorfor. Det er et nært forhold mellom lærer og student via chat og mail, og læreren vil kunne forsøke å finne årsakene. Naturligvis kan det skje noe som gjør det nødvendig å avbryte. Da er det mulig å ha et studieopphold og komme inn i klassen som arrangeres neste semester, sier Kjensli Rydgren.

For IT-interesserte mener Kjensli Rydgren at bolken IT og nettverk er mest relevant. Her kan studentene velge mellom Nettverksadministrator Microsoft, Nettverksadministrator Sikkerhet, Cisco Administrator Sikkerhet. Innenfor disse fagene er det også mulig å sertifisere seg, og med fagskolen i ryggen er studentene kvalifisert til å begynne på de forskjellige sertifiseringstestene som leverandørene tilbyr.

Dette gjelder også innen Web og Kommunikasjon, den andre hovedbolken. Her kan studentene velge mellom linjene Webmarkedsfører, .NET-Utvikler, Webutvikler med spesialisering enten i programmering eller design og Yrkesblogger.

Nina Furu underviser i web-markdedsføring. Hun har skrevet flere bøker om emnet.

Ved siden av jobben

Legger dere til rette for at studentene får praksis mens de studerer, for eksempel i en bedrift?

– Nei, det er ikke praksis i fagskolestudiene, men hele studieplanen og oppgavene er praktisk orientert. Her dreier det seg først og fremst om voksne med full jobb ved siden av studiene, og de fleste får praksis i det de driver med. Ofte begynner de på studiet fordi de har interesse for faget, men mangler formell kompetanse. Praksis har de som regel gjennom jobben eller hobbyen de har fra før. Spesielt innen IT ser vi at det er hobbyen som leder til at de tar studiet, forteller Kjensli Rydgren.

Hun forteller videre at den gjennomsnittlige studenten er 32 år, har yrkeserfaring, og har fullført videregående. Det siste er kravet for å komme inn, men det er også studenter som ikke har fullført videregående skole og er tatt opp på bakgrunn av realkompetanse. Med en studieavgift på 45 000 kroner for to semestre vil fagstudiet på fire semestre komme på 90 000 kroner, bøker ikke medregnet. Siden skolen har offentlig godkjente studietilbud, kan studentene nyte godt av hva Lånekassen kan tilby av lån og stipender.

Kjensli Rydgrens erfaringer er at det utvikler seg sosiale relasjoner som på en vanlig skole. Klassene holder sammen, de velger klassekontakter, og studentene har en valgt representant i styret. Det danner seg uformelle grupper som samarbeider, folk blir kjent med hverandre, og vennskap utvikler seg. Som i en ikke-virtuell skole. Det fins til og med eksempler på at studenter har startet bedrifter sammen etter at de er ferdige på skolen.

annonse